Hvordan man håndterer en Jezebel ånd

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Hva er en Jezebel ånd Del 3

Hvordan man håndterer en Jezebel ånd

1. Hvis du noen gang kommer over en person som har denne typen ond ånd på seg, og denne personen opererer nært deg til en viss grad, enten det er i

kirken du går i, kirken du jobber for, din arbeidsplass, eller kanskje det er din egen


1. Hvis du noen gang kommer over en person som har denne typen ond ånd på seg, og denne personen opererer nært deg til en viss grad, enten det er i kirken du går i, kirken du jobber for, din arbeidsplass, eller kanskje det er din egen ektefelle, da er det aller første du må gjøre å gå direkte til Gud Faderen i bønn og få Hans direkte råd og strategi om hvordan du skal håndtere denne saken.


Som vi sa i forrige del, i mange av disse tilfellene, vil personen som bærer denne typen ond ånd, ikke ane at de faktisk bærer på den. Når du møter dem, kan de være så fulle av stolthet, at de vil aldri innrømme at de kan ha fått denne typen onde ånd som opererer i dem i utgangspunktet.


Hvis det er tilfelle, må du få Gud til å handle direkte med den personen og be om at han overnaturlig viser dem at de virkelig har denne typen onde ånd som opererer på innsiden av dem.


Inntil denne ånden er fullt avslørt for den personen som har den, og denne personen så er klar til å motta en fullstendig befrielse fra Herren, er det ingen ting du virkelig kan gjøre med det, kun å fortsette med å be til Herren om at han viser denne personen hva den virkelige sannheten er.


Men hvis Gud fullt ut eksponerer denne typen ond ånd til personen som har den, og personen så er klar til å bli befrdd fra den, kan du du gjøre befrielsen slik som vi har vist deg i de andre artiklene på den åndelige krigføringssiden på nettstedet vårt.


Du må først få god, detaljert informasjon om fortiden deres, og deretter finne ut hva de juridiske rettighetene er som tillot denne ånden å innta dem i utgangspunktet. Og så når du finner ut hva de juridiske rettighetene er, så få dem ordentlig behandlet og fullstendig ødelagt med Gud Faderen.


Så når alle de juridiske rettighetene har blitt fullt ut behandlet og brutt med Gud Faderen, så begynn med å binde alle de underliggende demonene til den øverste Jezebel-demonen, og deretter fortsett med å kaste dem alle ut av personen som en ånd.


For en fullstendig detaljert forklaring på hvordan du befrir noen fra demoner, vennligst se våre tre hovedartikler:

Hver av disse artiklene vil vise deg hvordan du setter noen opp for en sann befrielse med Herren.


2. Hvis denne personen ved en mulighet ikke er åpen for å motta noen form for befrielse og de forårsaker store problemer, strid og uenigheter i en kirke, bønnegruppe eller bibelstudieklasse, må du kanskje be denne personen om å forlate dere, så

denne onde ånd ikke kan fortsetter med å angripe de andre menneskene som er i samme miljø som denne personen.


Hvis du ikke ber denne personen om å forlate dere, vil denne ånden opprette sin skanse midt i kirken eller bønnegruppen, og derfra vil den begynne å angripe alle, forsøke å forårsake så mye strid, opprør og kaos som den muligens kan. Du kan ikke gi noe spillerom til denne typen onde ånd. Hvis du gjør det, kan den ende opp med å ta ned hele kirken, bønnegruppen eller bibelstudieklassen.


3. Hvis denne typen ånd har infiltrert ditt arbeidssted, må lederene ta ansvar og la denne personen gå. Igjen, hvis de ikke gjør det, kan denne ånden ende opp med å forårsake masseopprør og disloyalitet, sammen med alvorlig innvirkning på produktiviteten til hele arbeidsstyrken.


Denne ånden og personen som bærer den er giftig, og de vil infisere og forurense hver person de kommer i større kontakt med, da denne typen ånd er en angrepshund og vil angripe enhver som kommer for nær den.


4. Hvis din ektefelle bærer denne typen ond ånd på seg, må du igjen gå direkte til Gud Faderen og få hans spesifikke instruksjoner om hvordan du skal håndtere dette hvis din ektefelle ikke er åpen for å innrømme at de har denne typen ond ånd på dem. Gud hater skilsmisse, men samtidig vil han ikke tillate denne typen ond ånd å drive på så voldsomt og ukontrollert i et familiemiljø.


Vår Gud en sterk krigsHerre og han vil gå i krig for deg og bekjempe denne typen ond ånd hvis du bare ber Ham om å gjøre det for deg.

Konklusjon


Som vi sa på toppen av denne artikkelen, er Jezebel-ånden uten tvil en av de mest onde og falske åndene du noen gang kommer over i dette livet. Denne tingen er ingenting annet enn rent onde og hat, og alt den vil gjøre er å angripe og drepe alt i sitt syn.


Denne ånden har angrepet menneskeheten helt siden Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage. Og til Jesus kommer tilbake for å sette opp sitt tusenårsrike og da kaster Satan og alle hans demoner ned i den bunnløse gropen, vil vi alle bli sittende fast med denne onde ånden som får lov til å streife omkring i luften og søker etter hvem den skal prøve å angripe og fortære neste gang.

Og hvis det ved en tilfeldighet komme denne slags ånd inn i ditt liv og nærmiljø, gå direkte til Gud Faderen og få hans umiddelbare råd om hva du bør gjøre og nøyaktig hvordan du skal håndtere denne typen ekstreme situasjon.


Igjen, du kan ikke gi noe spillerom for denne typen onde ånd. Hvis du gjør det, vil den etablere en festningsbase i ditt miljø og derfra vil den starte store angrep på både deg og alle andre som er i dette miljøet.


Denne onde ånden må motarbeides helt fra starten hvis det er mulig. Hvis ikke, kan det til slutt ende opp med å ødelegge hele miljøet den virker i, uansett om det er familie, kirke, bønnegruppe, bibelstudieklasse eller en aktuell bedrift eller selskap.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45