Advarsel - Du må ikke håne eller Spotte Demoner

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Advarsel - Du må ikke håne

eller Spotte Demoner

Dette er for de av dere som ønsker å gå inn i Herrens befrielsesministerie, hvor du vil la ham bruke deg til å kaste demoner ut av mennesker.


Dette en av de første tingene du må gjøre, å lære alle reglene ved denne typen spill med Herren


Hvis du ikke lærer hvilke regler som gjelder for denne typen intense spill med Herren, så kan du enkelt sette deg opp til selv å bli angrepet av disse demonene.


Men lær reglene i dette spillet og lær

hvordan du navigerer i slike farvann, og du burde ikke ha problemer med å kunne hjelpe folk å frigi dem fra noen form for demonisk trelldom de måtte være under, som Gud vil hjelpe deg å holde deg trygg og ute av skade måte hvis du holder deg under hans direkte ledelse om hvordan du gjør alt dette.


I denne artikkelen vil jeg gi deg en av de første grunnleggende reglene som du må overholde.


Denne spesielle regelen snakkes ikke om så veldig ofte, så jeg tenkte jeg ville gjøre denne korte artikkelen for vår åndelige krigføring, slik at du vil vite nøyaktig hva denne regelen handler om og for å være sikker på at du aldri bryter med det.


Denne første grunnregelen er at du aldri bør forsøke å håne, rakke ned på eller snakke ned til demonene i noen form for spottende eller nedlatende måte. Her er verset fra Bibelen vår som vil gi oss denne første grunnleggende regelen om åndelig krigføring:

  • "Men ikke engang ærkeengelen Mikael, da han stred med djevelen og trettet om kroppen til Moses, våget å bære fram en spottende anklage. Men han sa: Herren refse deg!" (Judas 1:9)

I dette verset er det tre nøkkelord å peile inn på. Det første ordet er at ærkeengelen Michael var "motstridende" med djevelen. Med andre ord var han direkte engasjert med djevelen over Moses sin kropp. Og legg så merke til det neste settet med intense ord, at han "våget ikke", bære fram en "spottende" anklage.


Nøkkelordet i alt dette er ordet "spottende". Ordet "spottende" betyr følgende:

1. Å snakke fornærmende om en annen


2. Verbalt misbruk


3. Å ydmyke


4. Å bruke fornærmende eller foraktfullt språk


5. Å skjelle ut


6. Streng irettesettelse


7. Krangle støyende


8. Mislikende bemerkninger

Legg merke til at Michael "ikke våget" seg til å bringe en beskyldning mot djevelen. Ordene "våget ikke" er igjen to ekstreme ord som Herren bruker. Disse to ekstreme ordene fra vår Herre forteller oss at under ingen omstendigheter skal vi prøve å snakke ned til våre fiender med noen form for fornærmende, ydmykende eller nedlatende språk.


Bibelen ser ut til å indikere at ærkeengelen Michael er en av Guds høyeste, om ikke den høyeste av alle Hans ærkeengler. Og hvis Michael ikke fikk lov til å snakke ut noen form for fornærmende, hånlige eller forringede ord direkte til djevelen selv, da skal vi som gode soldater av Jesus Kristus gjøre akkurat det samme hvis vi noen gang er tvunget til å engasjere oss direkte med demoner i dette livet.


Med andre ord, vi har ikke lov til å bruke en dårlig munn og snakke ned til djevelen og hans demoner når vi begynner å engasjere dem direkte i enhver form for åndelig krigføring, enten det er å beskytte oss selv eller for å beskytte noen andre.

For å sette denne åndelige krigføringsregelen inn i vårt hverdagslige språk - skal vi ganske enkelt ikke å fortelle djevelen og hans demoner at de er dumme, lavmål, tosker, idioter, amøber, avskum, nisser osv. Vi må dristig, modig og kraftfullt engasjere oss med dem, fortelle dem hva de trenger å gjøre og hvor de trenger å gå, men vi skal ikke snakke ned til dem, latterliggjøre dem eller gjøre narr av dem mens vi er direkte engasjerende med dem.

Jesus selv overholdt også denne regelen da han kastet demoner ut av mennesker. Jesus fortalte kraftig og med stor autoritet demonene hva de måtte gjøre, og hvor de måtte gå, men aldri snakket han noen gang ned til dem, latterliggjorde dem, eller snakket med dem med noen form for nedverdigende eller nedlatende språk.


Selv om Satan og hans demoner allerede er beseirede fiender og alle nå er kommet ned på de laveste nivåene av ondskap og fordervelse, er de fortsatt alle skapte vesener av Herren selv, og som sådan skal vi aldri snakke ned til dem eller prøve å ondskapsfullt fornedre dem på noen måte, selv om de på sin side vil prøve å gjøre det med oss alle.

Bunnlinjen - hvis både Jesus Kristus selv og en av hans høyeste ærkeengel ikke snakket med disse demonene på noen form for hånende og nedlatende måte, da burde vi alle gjøre nøyaktig den samme ting, og følge deres eksempel dersom vi noen gang blir tvunget til å måtte håndtere dem direkte fra vår side.

For ordens skyld, det har vært dokumenterte tilfeller av befriere som kommer under direkte angrep fra demoner når de har brutt denne grunnleggende regelen om åndelig krigføring. Det som fikk noen av dem i store problemer med Herren, er at de begynte å gjøre narr og moro av hele befrielsesprosessen.


Derfra begynte de å gjøre narr av demonene og begynte å kalle dem navn som tullinger, tilbakestående, idioter osv. Når de skjønte hva de hadde gjort og deretter gikk fremfor Herren for å bekjenne og angre seg, så satte Gud igjen opp sine vegger av beskyttelse og de demoniske angrep stoppet deretter.


Jeg husker spesielt et tilfelle hvor demonene fikk lov til å bokstavelig talt komme inn i en befriers kropp som et resultat av at han gjorde narr av demonene og den beseirede tilstanden de alle var i med Herren. Han misbrukte myndigheten som han hadde med Herren, til å kaste demoner ut av mennesker, og som følge derav måtte han igjennom fullstendig frigjørelse for å få demonene ut av seg selv. Unødvendig å si, han lærte sin leksjon på den harde måten, og han fortalte Herren at han aldri ville gjøre noe slikt igjen.


Som du vil legge merke til i alle profesjonelle sportsgrener som vi nå har i dag, er det ikke kult å prøve å trykke eller gni det inn i motstanderen din når du gjør et godt skudd eller skårer et flott mål. I noen av disse spillene kan spillerne faktisk straffes for å gå for langt med noen former for respektløs eller fornærmende oppførsel som vises mot motstanderen.


På samme måte forventer Gud at vi alle skal behandle våre motstandere og fiender, med høflighet, godhet og respekt i enhver form for kamp eller konflikt vi måtte ha med dem. Han vil ikke at vi prøver å fornærme, ydmyke eller fornedre dem på noen måte.

Bunnlinjen - om det er naturlig krigføring med våre medmennesker eller åndelig krigføring med demoniske ånder, har vi ikke lov til å behandle dem med noen form for fornærmende, nedverdigende eller ydmykende type språk eller oppførsel.


La både Jesus Kristus og ærkeengelen Michael være våre eksempler og rollemodeller på hvordan vi skal være direkte engasjert med fiender som vi vil møte i våre liv, enten de er menneskelige eller demoniske fiender.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45