Beordre demoner om å tre tilbake

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Beordre demoner om å tre tilbake,

slik at du kan vitne riktig til noen

Som vi har sagt om og om igjen i mange av våre artikler, er den første tingen som vi som kristne skal gjøre for Herren, å lede så mange mennesker som vi kan inn i evig frelse gjennom Jesus Kristus. Ingenting, og jeg mener ingenting, er større og viktigere enn å føre en tapt sjel til frelse i vår Herre og frelser Jesus Kristus.


I denne artikkelen vil jeg gi deg en veldig kraftig, åndelig krigføringstaktikk og strategi som du kan bruke når du prøver å vitne til 

noen som har demoner knyttet til dem. Som mange av dere sikkert allerede vet, vil du ha veldig store problemer med å prøve å vitne til noen hvis de har demoner knyttet til dem. Årsaken er at demonene vil reise seg opp i personen mens du prøver å vitne til dem, og de vil da forsøke å forhindre at ordene dine kommer til å nå personens tanker.

Demonene vil forsøke å holde et skjold mellom deg og personens sinn, slik at de ikke fullt ut forstår hva du prøver å fortelle dem. Demonene vil enten forsøke å desorientere og forvirre den personen du prøver å vitne til, eller de vil prøve å gjøre dem sint på deg. Men i begge tilfeller vil du ikke kunne "nå" personen med evangeliets budskap for å få dem frelst.


Hvis du noen gang kommer over noen som har vært svært vanskelig å nå med evangeliets sannhet, og du mistenker at de kan ha demoner knyttet til dem, kan du gjøre det før du gjør deg klar til å prøve å vitne til dem. Fortelle høyt for demonene at de skal tre tilbake og være helt stille når du går inn i det rommet for å begynne å vitne til denne personen.


Jeg har lest uendelig mange vitnesbyrd der folk hadde det vanskelig med å få noen av deres venner og familiemedlemmer frelst på grunn av demonene som reiste seg opp i personen, og forstyrrer strømmen i samtalen.


Disse menneskene var ikke i stand til å nå inn til de personene de vitnet til da demonene gjorde en god jobb med å drive forstyrrelser.


Med en gang de beordret demonene å tre tilbake og ikke forstyrre samtalen, så kunne de føre sine venner og familiemedlemmer til en sann frelsesopplevelse med Herren veldig raskt. Denne taktikken og strategien er så enkel, men likevel så effektiv, og det kan være nøkkelen som åpner døren for deg, slik at du kan få din venn eller ditt familiemedlem frelst.

Slik bruker du denne strategien


Her er et eksempel på hvordan du kan bruke denne spesifikke kampstrategien, sammen med et eksempel på en kampkommando du kan bruke til å beordre demonene om å tre tilbake, slik at du kan ordentlig vitne til din venn eller familiemedlem.


Eksempel: Si at du prøver å vitne til din far. Han er ikke frelst, og du vet eller mistenker at han har demoner knyttet til ham. Du har prøvd å vitne til ham mange ganger før, men du kan knapt få ham til å snakke om Jesus i to minutter før han enten ønsker å bytte emne, begynner å bli disorientert og forvirret, eller han bare blir direkte sur og fiendtlig med deg, fortelle deg at han rett og slett ikke vil snakke med deg om Gud og Jesus.


Hvis dette er den typen situasjon du har hatt i en ganske lang periode med noen, da er det dette du kan prøve å gjøre nå ved hjelp av denne spesielle åndelige krigføringstaktikken:


1. La oss si for eksempel at du er klar til å besøke din far på en søndag ettermiddag. Før du forlater huset, begynner du å plukke opp fra Den Hellige Ånd at han vil ha deg til å prøve å vitne til din far igjen. Hvis du plukker opp den typen ledelse fra Den Hellige Ånd før du forlater huset, kan du nå forsøke å bruke denne strategien enten i ditt eget hus før du reiser for å se din far, eller du kan gjøre det i bilen underveis før du kommer til din fars sted.


2. Det du nå skal gjøre, er å tale høyt for demonene, fortelle dem at du nå er klar til å se din far og at de ikke skal forstyrre samtalen som du nå skal ha med ham. Du må først og fremst snakke all denne type kampkommando høyt for demonene, slik at de kan høre deg høyt og tydelig i det åndlige riket.


Det er ingen "avstand" i åndenes rike, så demonene vil høre deg høyt og klart når du begynner å snakke ut denne typen direkte kommando til dem, selv om din far bor 10 mil unna der hvor du bor. Den Hellige Ånd selv vil også sørge for at de hører deg høyt og klart, slik at de fullt ut vil adlyde alle dine direkte ordrer til dem.


3. Her er et godt eksempel på en kampkommando som du kan bruke slik at du kan få disse demonene til å tre tilbake på faren din, slik at du får fri klaring og tilgang til din fars forstand, slik at du kan få gjort et godt vitne til ham når du er kommet deg dit.

"I Jesu Kristi navn snakker jeg nå til hver eneste demon som er knyttet til min far, enten på innsiden av ham eller på utsiden av ham. Jeg skal besøke min far denne ettermiddag.


Og når jeg kommer dit, vil jeg at hver eneste av dere skal tre tilbake og være helt stille. Jeg gjentar, i Jesu Kristi navn, jeg befaler nå hver eneste av dere å tre helt tilbake og vekk fra ham det øyeblikket jeg går inn den døren for å snakke med ham.


Demoner, i Jesu Kristi navn, binder jeg nå hver og en av dere, så dere ikke kan flytte dere en tomme mot min far, og dere kan ikke forstyrre samtalen jeg nå skal ha med ham.


I Jesu Kristi navn vil hans sinn forbli helt fritt og klart fra all deres onde påvirkning når jeg snakker direkte med ham i dag.


Demoner, en gang til, dere skal ikke forstyrre vår samtale. Dere skal ikke prøve å komme opp i min fars forstand for å blokkere strømmen av samtalen eller forsøke å drive noen form for forstyrrelser med ham.


I Jesu Kristi navn skal du tre helt tilbake og forbli helt stille til jeg er helt ferdig med ham og jeg går ut av inngangsdøren hans.


Demoner, i Jesu Kristi navn, er dette en direkte kommando til hver og en av dere, og dere skal fullt ut adlyde alle deler av denne direkte kommandoen. "

Last ned/Skriv ut

Dette er den grunnleggende kjerne i hvordan man uttaler denne typen kampkommando til disse demonene, slik at du vil kunne vitne til din far når du kommer over til huset hans.


Konklusjon


Igjen, hvis det er noen som har det vanskelig med å forsøke å få noen av dine venner eller familiemedlemmer frelst, og du mistenker at demoner kan drive noen form for forstyrrelser i dine vitneforsøk, ikke vær redd for å prøve ut denne strategien. Du vil absolutt ikke ha noe å tape på å prøve ut denne taktikken, men alt å vinne om denne taktikken skulle virke.


Noen ganger vil dette enkle grep være det som åpner opp døren for å få din kjære frelst. Jeg har lest om denne strategien mange ganger i alle de åndelige krigsføringsbøkene jeg har lest, og det har vært mange dokumenterte tilfeller hvor denne strategien virkelig fungerte. Og når det fungerer, kan det fungere veldig, veldig raskt. Noen ganger blir personen frelst allerede første gang du prøver denne strategien.


Dette er en annen god åndelig krigsføringstaktikk for arsenalet ditt, hvis du noen gang skulle trenge det.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne