svar 1 til 15

100+ spørsmål og svar om åndelig Krigføring

Søk kunnskap om åndelig krigføring

"Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus.  Vi river ned tankebygninger"

                                                2.Korinter.10:4

1. Er det noen som vet djevelens opprinnelse


Ja, Bibelen er veldig nøye med å forklare djevelens opprinnelse fordi alt ondt kommer fra ham. Gud har registrert mer enn 200 bibelske referanser til en personlig kraft av ondskap, kjent som djevelen. Hans ondskap begynte lenge før Edens hage, og hans ondskap har fortsatt gjennom alle tidene. Hans ondskap vil bli avkortet like før Tusenårsriket, eller tusen års styre av Kristus, hvoretter han vil bli løslatt igjen for en kort stund (Johannes.Åpenbaring 20: 1-3)


Djevelen er kjent for de som studerer Bibelen som nøkkelen til all menneskelig tragedie, dårlig vilje, og hat. For å forstå våre nåværende verdenssituasjoner er det nødvendig å snu det guddommelige søkelyset på djevelen. Gud forholder seg til oss i Jesaja 14: 12-15


  • "Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne , morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! For det er du som har sagt i ditt hjerte: ‘Til Himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.’ Men til dødsriket skal du føres ned, lengst ned i avgrunnens dyp." (Jesaja.14:12~15)


Videre avdekker Gud djevelens opprinnelse i Esekiel 28: 13-17:


  • "Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelsteiner, rubin, topas og diamant, beryll , onyks og jaspis, safir, turkis og smaragd med gull. Håndverksarbeidet i dine innfatninger og smykker ble gjort i stand den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet urett i deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steinene. Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jeg kastet deg til jorden, Jeg la deg ned foran ansiktet på konger, så de kunne stirre på deg." (Esekiel.28:13~17)


Djevelen ble skapt til å være en erkeengel. Han hadde perfeksjon av skjønnhet og visdom. Han var kalt "morgenens sønn." Ingen andre skapninger fikk et slikt navn. Han ble kalt “den salvede kjerub ”og ble opphøyd til et spesielt og privilegert sted. Klesplaggene hans var laget av edelstener, som gjenspeilte treenighetens brennende herlighet.


Hvordan ble denne strålende erkeengelen djevelen? Bibelen er veldig nøye med å fortelle oss: Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet, og for din skjønnhets skyld ødela du din visdom (Esekiel.28:17). Dette betyr at stolthet kom inn i hans hjerte. Ved å se på seg selv heller enn på Den høyeste, bestemte Lucifer at hans storhet og skjønnhet kom innenifra ham selv. 


I Jesaja 14:13, 14 sa han "Jeg vil" fem ganger, og avslørte dermed stoltheten i hans hjerte. Han forårsaket opprør i himmelen, muligens forårsaket at en tredjedel av engelens hær ble underlagt ham for å kjempe mot den allmektige. Han forårsaket at disse engelåndene ble fjernet fra himmelen. Og halen hans trakk den tredje delen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden (Åpenbaringen.12: 4)


Derfor skapte ikke Gud djevelen. Lucifer, erkeengelen, gjorde seg selv til djevelen. Så ble han utvist fra himmelen og degradert til sin nåværende stilling. I Esekiel 28:15 sa Gud til Lucifer:

  • "Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet urett i deg."

Ja, Bibelen gir oss djevelens opprinnelse. Den forteller hans kjente handling i himmelen hvorfra han ble utvist. Bibelen beskriver hans onde bedrag i Edens hage, hvor han fikk mennesket til å falle fra Guds nåde, og markerte begynnelsen på en titanisk kamp mellom godt og ondt. 


Djevelens siste handling vil være i slaget ved Gog og Magog, før de for alltid blir begrenset og plaget i Ildsjøen (Åp 20: 7-10) .


Tilbake

2. Er ikke djevelen bare en upersonlig innflytelse?


Hvis det spørsmålet er ment å antyde at en personlighet som kalles djevelen ikke eksisterer, må jeg være uenig. Satan har en uhyggelig innflytelse, men han er veldig mye en virkelig person. Over 200 ganger i Bibelen refereres det direkte til hans personlighet. Navnet Satan brukes 54 ganger. I Matteus 4:10 sier Jesus: Gå herfra, Satan.


Apostelen Paulus forteller oss i 2. Korinter.11:14, Satan selv forvandler seg til en lysets engel. Dette beskriver en personlighet. Apostelen Peter avslører djevelens store sinne og styrke og erklærer ham som en brølende løve (1.Peter.5:8). Denne beskrivelsen representerer absolutt personlighet. Johannes omtaler djevelen som dragen (Åpenbaringen.20:2), og beskriver hans forferdelige ødeleggelse av menneskeheten


Jesus sa om djevelen i Johannes.8:44: Han var en morder fra begynnelsen og hadde ikke bosted i sannheten. Det krever en personlighet å avvike fra sannheten. Djevelen kalles også dette: den onde (2.Tess.2:8); denne verdens gud (2.Kor.4:4); fristeren (1.Tess.3:5); mørkets kraft (Kolosserne.1:13); din motstander (1.Pet.5:8); anklageren til våre brødre (Åpenbaringen.12:10); og djevlenes fyrste (Matteus.12: 24). Jakob sier, motstå djevelen, og han vil flykte fra deg (Jakob 4: 7). Disse skriftene viser at det virkelig er en ond personlighet som prøver å ødelegge alt det Gud har skapt i dette universet.


Tilbake

3. Liker Gud at vi gir djevelen oppmerksomhet?


Hele Bibelen må diskuteres. Den positive sannheten er veldig god når vi kjenner til den negative siden også. Vi må kjenne fiendens former, ellers vil vi ikke kunne bekjempe ham.


Hvis Gud ikke er fornøyd med at vi diskuterer ondskapens krefter, hvorfor sa så Jesus mer om det onde enn om noe annet emne i Bibelen? Den eneste jeg vet om som ikke vil ha djevelen diskutert, er djevelen selv. Hans grunner til å søke anonymitet er av de samme grunnene som mafiaen og de underjordiske syndikatene prøver å unngå offentlig gransking. Ledere av organisert kriminalitet ønsker ikke å bli avslørt for hva de er. Det gjør heller ikke Satan.


Hvis dette spørsmålet refererer til konstant å snakke om djevelen, vil jeg si at jeg personlig bruker mer enn nitti prosent av tiden min på å forkynne om Kristi storhet og velsignelsene ved å leve et kristent liv. Jeg tenker på de tingene som er åndelig oppbyggende. Når det er nødvendig å avsløre det onde i vår tid, tror jeg så absolutt at Gud er glad når vi gjør det.


Tilbake

4. Er det farlig å snakke om djevelen?


Jeg kan ikke se hvor det er noe galt med eller noen fare forbundet med å diskutere fienden. Herren Jesus fortalte oss mer om djevelen enn noen annen person i hele Bibelen. Han avslo og fordømte djevelen mer enn noen annen person som vi har registrert. Han ga strenge ordrer til sine apostler om å drive ut demoner, (urene ånder) (Lukas.9:1; Matteus10:1). De sytti disiplene som Jesus sendte ut, kom tilbake og gledet seg over at de hadde makt over demoner (Lukas.10:17). I misjonsbefalingen, sa vår Herre, "Disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner" (Markus.16:17)


Det ser ut til at jo mindre vi sier om djevelen, jo større gevinster gjør han i verden. Muligens vil han stilne dem som vil ødelegge ham og hans verk. Det er mennesker som, hvis du snakker om djevelen, beskylder deg for å være negativ. Jeg er imidlertid sikker på at alt dette er en del av djevelens strategi om å holde folk tyst om ham. Mennesker i uvitenhet blir lett bytte for djevelens list. Opplyste mennesker vet hvordan de skal holde seg fri fra hans krefter.


I de mørke hedenske landene går han frimodig frem for å binde og ødelegge, og ingen er i stand til å stå opp mot ham. I kristne land kan vi si som Paulus: Vi er ikke uvitende om hans planer (2.Korinter.2:11)


Satan kjenner raskt igjen de som er i stand til å kontrollere ham. Han snakket med de syv sønnene til Sceva og sa: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg hvem er, men hvem er dere? (Apostlenes.gj.19:15)


Jeg føler personlig at det ikke er en diskusjon som er nødvendig med djevelen, men en konfrontasjon. Jesus Kristus kom for å ødelegge Satans gjerninger (1.Johannes.3:8), og vi er i samme virksomhet. Hver dag bør vi lære bedre hvordan vi kan ødelegge ham. Vi diskuterer ham ikke i frykt, men vi snakker om ham i lys av den store seieren som oppnåddes over ham av Herren Jesus Kristus gjennom hans død og oppstandelse.

Vi står skjermet i blodet til Jesus Kristus mot enhver makt som kommer fra djevelen. Kristus lovet disiplene sine: Se, jeg gir dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og over all fiendens makt; og ingenting skal på noen måte skade dere (Lukas.10:19). Vi tror på dette og lever etter det.


Tilbake

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

5. Hva er opprinnelsen til demoner?


Man må huske at det er 1 djevel, men mange demoner. Djevelen er demonenes prins (Matt.12:24). Demoner, som beskrevet i Bibelen, er de englene som bestemte seg for å følge Lucifer, erkeengelen, i hans opprør mot Gud. Lukas.10:18 sier: Og Han (Jesus) sa til dem: Jeg så Satan som et lyn falle ned fra himmelen. (Åpenbaringen.12:3~4,7~9) forteller oss dette:


  • "Et annet tegn viste seg i Himmelen: Se, en stor, flammende rød drage som hadde sju hoder og ti horn og sju kroner på hodene sine. Halen hans dro med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Dragen sto foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke Barnet hennes så snart hun hadde født det" (Johannes.12:3~4)


  • "Det brøt ut krig i Himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i Himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles Djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham." (Johannes.åpenbaring.12:7~9)


Det er veldig sannsynlig at Lucifer hadde en tredjedel av englenes skapninger under sitt herredømme, og disse ledet han med seg i opprøret mot Gud. Dette var et himmelopprør. Så skal Han [Herren] også si til dem på venstre hånd:  Da skal Han også si til dem ved den venstre side: ‘Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. Satan fremstiller seg som en konge av denne hæren av ånder: Da fariseerne hørte det, sa de: «Det er bare ved Beelsebub, demonenes hersker, Han driver ut demonene.» Men Jesus kjente tankene deres, og sa til dem: «Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Hvis Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående?


Vi må huske at Gud er en ånd, engler er ånder og mennesker er ånder kledd med kropper. Disse fallne åndene lever i en negativ verden og er like sinte på Gud og Guds skaperverk som djevelen er. Derfor kan vi bare forvente at deres funksjon vil være veldig lik Satans. Faktisk utfører de hans ønsker, hans begjær og befalinger. Det er ingen “gode” demoniske ånder; de er i full underdanighet til sin herre, djevelen. Derfor kan vi bare forvente at deres funksjon vil være veldig lik Satans. Faktisk utfører de hans ønsker, hans begjær og befalinger.


Tilbake

6. Er det forskjellige typer eller kategorier av demoner?


Bibelen lærer oss at demoner har grader av styrke og autoritet. Jesus snakket om epilepsi og sa: "Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste." (Matteus.17:21). Her avslørte han at noen demoner er så sterke at det kreves den kristne fullstendige overgivelse i helligelse og guddommelig forening med Kristus for å irettesette og løsne den onde ånden, og fordrive den fra den besatte personen.


Det er demoner som hersker over store områder, som herrer eller ledere og guvernører i den onde åndeverdenen. I følge buddhistisk tro krever for eksempel Pa, den herskende guden i Singapore, at alle hans tilhengere kommer først til tempelet hans for å brenne røkelse og tilbe ham før de kan tilbe i noe annet av de mange templene i byen. Dette er vanlig kunnskap blant buddhistene i dette området.


Et annet eksempel på demonisk herredømme finnes i Calcutta, India, som er oppkalt etter den kvinnelige gudinnen Cali. Hun er den herskende rangsperson i åndeverdenen i dette området. Hun blir anerkjent og respektert som den øverste herskeren i byen. Selvfølgelig er en demon verken mann eller kvinne; det er bare manifestasjonen av den onde som velger å bli kjent som mann eller kvinne.


I vår diskusjon om demoniske ånders svakheter eller styrker, finner jeg at en døv ånd er den svakeste og letteste å løsne og frembringe fra en person. Epilepsi er muligens den sterkeste å bekjempe eller sende videre. Det er legioner av forskjellige typer ånder. I boken, Witch Doctor, identifiserte Arlindo Barbosa de Oliveira ånder og deres relative styrke da han måtte beskjeftige seg med dem i over førti år som heksedoktor.


Tilbake

7. Hvor bor demoner?


Demoner lever hovedsakelig i luften over jorden fordi djevelen er fyrsten over luftens kraft (Efeserne.2:2). Det kan være at de også har tilgang til regioner under jordoverflaten. Vi vet ikke omfanget av territoriet eller området de hersker over.


Det kan være mulig at djevelens hovedkvarter er på månen. Det er ingen skrifter som underbygger denne teorien, men vi vet at månen har en enorm effekt på jorden vår. Hvis noen blir gal, blir han kalt en galning, som betyr "månen slo til" Medisinsk vitenskap har uttalt at pasienter på mentalsykehus blir veldig ustabile i visse faser av månen; de kan være normale i tjueåtte dager, og så plutselig bli rasende gal. Men dette er et område for videre studier.


Djevler bor på tørre steder. Jesus sa: Når den urene ånd går ut av et menneske, går han gjennom tørre steder (Lukas.11:24). Demoner bor også på onde steder, steder der kriminalitet og drap er begått (Åpenbaringen.2:13). Hvis du bor i et hus som virker forstyrrende eller undertrykkende, kan du enten irettesette den truende ånden i Jesu navn eller selge huset og flytte ut.


I hedningenes verden har demoner bestemte steder de ofte besøker - spesielle byer eller fjell eller ørkenområder der de bor. Ofte har de visse trær som de bor i. Noen ånder kan bo i en spesiell stein der hedningene kommer for å tilbe dem. Men fremfor alt ønsker demoner å bo i mennesker. På den måten kan de gi uttrykk for sine onde begjær og urene manerer (Matt 8: 28-34)


Tilbake

8. Hva sa Jesus personlig om djevelen og demonene?Kristus forklarte mer om djevelens og demonenes aktiviteter enn noen annen person innenfor omfanget av De Hellige Skrifter. Det er veldig bemerkelsesverdig at Jesus Kristus begynte sin tjeneste med en konfrontasjon med djevelen (Matteus.4:1-11). Vi ser også at Kristus snakket direkte til djevelen (vers 4).


Jesus anerkjente djevelens kraft. Han sa ikke at djevelen løy da han ble tilbudt verdens nasjoner og dens herlighet av ham (v.8). Jesus motsto djevelen ved Guds ord (v.10). Kristus viste at Ordet var sverdet som kristne overvinner djevelen med. Vår Herre antydet at noen former for døvhet er en ånd og også anerkjente stumhet (å være ute av stand til å snakke) som en ånd (Markus.9:25)


Kristus kalte epilepsi (og andre slike anfall) en ånd (Matteus.17:15~18). Den plagede sønnen det ble snakket om i dette avsnittet ble også kalt en galning (månesyke)(v.15). Dette er symptomer som medisinsk vitenskap kan kalle sykdom. Jesus Kristus utpekte dem som onde ånder.


Selv i synagogen der Kristus gikk for å tilbe og lese fra Moseloven, oppdaget han de som hadde onde ånder. I Lukas 4:33 leser vi hvor Kristus møtte en mann med en uren ånd. Da ånden ropte ut identiteten til Jesus, at han var Guds hellige, tauset Jesus mannen og befalte ånden å komme ut av ham. I sinne kastet ånden mannen voldsomt rundt; men Kristus lot ikke det skade ham, og mannen ble for alltid løst fra dens makt.


Kristus formodet til enhver tid full styrke og makt over demonkreftene, enten de var mange som i Gadarener demonene i Markus.5: 8,9, eller en som i kvinnen i Lukas.13:16 som hadde blitt plaget i atten år. Aldri viste Kristus noen gang frykt for demonstyrker eller personligheter. Han erklærte: All kraft er gitt meg i himmelen og på jorden. (Matteus.28:18)


Tilbake

9. Drev de tolv disiplene til Jesus ut onde ånder?


En av de fantastiske tingene med disiplene er at de var vanlige menn som hadde fulgt vanlige kall; men på grunn av deres åndelige forhold til Jesus Kristus ble de menn med dynamisk guddommelig kraft. Da Jesus sendte dem ut, befalte han dem å utøve guddommelig makt over onde ånder: Etter at Han hadde kalt de tolv disiplene sine til seg, ga Han dem makt over urene ånder, til å drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. (Matteus.10:1)


I Matteus.10:7,8 utstedte Kristus en direkte befaling til disiplene sine: Når dere går, forkynn og si: Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. Matteus.10:7~8. Disse overnaturlige kreftene var den guddommelige erklæring for deres apostelskap. Dette underbygges ytterligere i Lukas.9:1: Da han kalte sine tolv disipler sammen og ga dem makt og myndighet over alle djevler og for å kurere sykdommer


Vi finner at disse disiplene på en fantastisk måte utføre dette oppdraget fra sin Herre og Frelser. Kristus ga også den andre gruppen av sytti disipler i oppdrag å gå og forkynne:

Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.

(Lukas.10:1,2). Så i vers 17 leser vi: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» Disse disiplene ble overrasket over deres evne til å bruke Guds kraft for å sette dem i fangenskap fri.


Den siste kommandoen som Jesus ga disiplene og kirken for alle tider, finnes skrevet i Markus.16:15~17: Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, Markus.16:15-17


Denne kommandoen har aldri blitt tilbakekalt eller trukket tilbake. Det utfordrer denne generasjonen i dag til å bruke Guds kraft til å beseire djevelen, akkurat som den utfordret disiplene den dagen Jesus ga kommandoen.


Tilbake

10. Trodde de tidlige kirkefedrene på, eller underviste de i utdrivelse av demoner?Det er registrert historie som støtter et positivt svar på dette spørsmålet. I løpet av de første århundrene i den kristne kirken, handlet de åndelige lederne i stor grad med demonmakt. Her er noen eksempler: Justin Martyr, i sin unnskyldning LIV, insisterte på at hedensk mytologi stammer fra demonmakt:


De onde åndene var ikke fornøyd med å si før Kristus dukket opp at de som skulle være sønner av Jupiter, ble født av ham; men etter at han hadde dukket opp og var født blant mennesker, og de da fikk vite hvordan han hadde blitt forutsagt av profetene og visste at han skulle bli trodd på og sett etter i alle nasjoner, da sendte de frem andre menn, samaritanene, Simon og Menander, som gjorde mektige gjerninger med magi og lurte mange og fortsatt holdt dem lurt.


Fra dette sitatet ser vi at Justin Martyr hadde et virkelig grep om demonmaktens funksjon. Kirkens far, Lactantius, i sine guddommelige institutter, nummer 2, sier,


Oppfinnerne av astrologi, sannsigelser og spådommer og de produksjoner som kalles orakler og nekromani og kunsten av magi og alt det onde som mennene utover dette utøver, enten åpent eller i det skjulte: dette er de som fikk mennesker bort fra tilbedelsen av den sanne Gud, og som førte til at ansiktene til døde konger ble reist og helliget, og de antok for seg selv navnene deres.


Den store kirkefaderen, Augustine, skrev i kapittel 25 i sin bok 2, Guds by, Hvilken ånd kan det være som med skjult inspirasjon vekker menneskers korrupsjon, og egger dem

til hor, og mater seg på fullverdig misgjerning, med mindre det er de samme som finner glede i slike religiøse seremonier, setter opp bilder av djevler i templene og elsker å se i spill bilder av laster; som i det skjulte hvisker noen rettferdige ord for å lure de få som er gode, og som spres i det offentlige, inviterer til svik, dette for å få besittelse av millioner som er onde?


I kapittel 33 i sin syvende bok argumenterer Augustine med rette for at kristendommen, den eneste sanne religionen, “som alene har vært i stand til å manifestere at nasjonenes guder er mest urene demoner, som ønsker å bli tenkt på som guder, og benytter seg av navnene på visse nedlagte sjeler, eller utseendet til verdslige skapninger, og med stolt urenhet og guddommelige æresbevisninger, og som misunner menneskesjeler deres omvendelse til den sanne Gud.”


De tidlige kirkefedrene trodde på og forkynte mot sataniske krefter. De lærte utdriving, eller eksorsisme, av demoner; og de hadde Kristi kraft til å redde de rammede fra demoniske krefter.


Det er moderne teologer som har sagt lite om demonmakt, og jeg opplever at jo mindre forkynnere underviser om demoner, jo mer kontroll har djevelen over samfunnet. Guds Ord sier, sannheten skal gjøre deg fri (Johannes.8:32)


Tilbake

11. Hvorfor ønsker demoner å besette mennesker?


Det er en eldgammel kamp mellom Gud og djevelen. Så vidt vi vet har djevelen ingen spesiell følelse for et menneske. Menneskene som tjener djevelen trofast i et helt liv, mottar ingen spesiell ære eller hjelp fra ham. Han viser ingen ømhet overfor noe menneske. Mennesker over hele verden, som er helt demonbesatte, blir behandlet forferdelig av ham. De blir som dyr, ikke som engler.


Den eneste favør djevelen viser til mennesker, er til de han prøver å lure eller forføre. Han lyver for de som ikke kjenner hans onde former. Djevelen hater Gud som kastet ham ut av himmelen. Han kan ikke nå Gud for å skade ham personlig på grunn av sin allmektighet; den eneste måten han kan skade Gud på er å skade og forfølge Guds folk. De kristne som er de mest dedikerte til Gud, og som elsker Gud av hele sitt hjerte, er gjenstandene for Satans tøffeste hat.


Den kristne troende har Gud som elsker ham på den ene siden, og djevelen som prøver å ødelegge ham på den andre siden. Dette resulterer i den enorme kosmiske krigføringen som nå pågår, usynlig for det menneskelige øye.


Hver person må velge hvilken av disse kreftene han vil overgi seg til. Ethvert menneske er enten påvirket av Guds kraft eller djevelens kraft.  Josva, den store frigjøreren av Israel, sa: Velg i dag hvem du skal tjene (Josva.24,15). Dette betyr at mennesket har privilegiet til å velge. Djevelen kan ikke herske over deg eller eie deg uten at du underkaster ham ditt hjerte og sinn.


En annen grunn til at demoner mishandler mennesker, er at demoner trenger en kropp for å manifestere sin personlighet. Det høyest ønskede besøksstedet er menneskekroppen. Mennesker som er besatt av demonmakt, viser ikke sin sanne natur, men den av ånden som styrer ham.


Djevelen, som er ødeleggeren, ønsker også å ta hvert menneske med seg til helvete. Han søker hvem han kan ødelegge (1.Peter5:8


Tilbake

12. Kan en moderne kristen ha herredømme og makt over demoner?


Ja, en gjenfødt, åndsbegavet kristen har herredømme over djevler. Matematikk har sin autoritet: regler, formler og ligninger. Musikk har sin autoritet: regler for harmoni, tid og progresjon. Også kristendommen innehar unik autoritet.


Tilbake

13. Akkurat hva innebærer dette herredømmet? Hvor fikk vi det, og hvordan bruker vi det?


Ordet maktområde er fra det greske ordet kurios, som ved bruk i Det nye testamente betyr herredømme, arvet styresett og suverenitet. Uten kunnskap om sitt sanne forhold til Gud, kan ikke mennesket ha herredømme over de mange konfliktene i livet. Gjennom profeten Hosea, forteller Gud oss, mitt folk blir ødelagt på grunn av mangel på kunnskap (Hosea.4:6)


Mange kristne i dag forstår ikke sin posisjon i herredømmet. De tilhører Kristus; de er Guds sønner. Likevel holder djevelen dem i uvitenhet slik at de ikke bruker sine guddommelige rettigheter. Når de først har forstått grunnlaget for sitt herredømme i Kristus, lever de et nytt liv, ledsagende med kraft og seire.


Hvis du arvet en fantastisk arv av en elsket, og ikke visste om det, kunne du leve i elendighet og fattigdom, og kanskje dø av sult mens du faktisk hadde denne store rikdom. Dette er like sant i det åndelige livet. Det er viktig at du kjenner - og vet at du kjenner - dine rettigheter som en tilhenger av Herren Jesus Kristus. Du er berettiget til å ha herredømme.


Jesus utviste herredømme i alle faser av livet sitt her på jorden. Hans fødsel fra en jomfru overgår de kjente naturlovene. Han startet sin jordiske tjeneste med å gjøre vann om til musserende vin selv uten en gjæringsprosess. Han demonstrerte videre herredømme over naturlovene ved å gå på vannet, ved å multiplisere brød og fisk for å mate de sultne, og ved å berolige det stormfulle havet med et ord. Kristus viste sitt herredømme over sykdom og lidelser ved aldri å unnlate å helbrede de som ble brakt til ham. Han hevdet til og med herredømme over graven ved å reise seg fra de døde. 


Ingen på denne jorden har noen gang levd og lært herredømme som Jesus gjorde. Han avsluttet sin jordiske tjeneste med å erklære: All makt er gitt meg i himmelen og på jorden (Matt 28:18). Dette er det høyeste herredømme.


Det er stort herredømme i Jesu blod. Kristus kom inn i denne verden av en storartet og strålende grunn, og det var for å utøse blodet hans som et offer for synd for å redde menneskeheten. Bibelen sier at kjødets liv er i blodet; derfor måtte det være blodet Hans som ble utøst.


Kristus sa til disiplene sine: for dette er mitt blod, som bekrefter den nye pakten mellom Gud og mennesker. Mitt blod skal bli ofret slik at mange kan få tilgivelse for syndene sine. Matteus.26:28 Det Hellige, frelsende blod fra Jesus har makt og herredømme.


Det er et bemerkelsesverdig herredømme i den boken vi kaller Bibelen. Det er den eneste levende boken blant mennesker som har stor kraft til å bevare seg selv, og velsigne hele menneskeheten. Jeg aksepterer Bibelen som Guds inspirerte ord.

Jeg tror sammen med Hebreerbrevet at Guds ord er livligt, kraftig og skarpere enn noe todelt sverd, som gjennomborer for å skille mellom sjel og ånd, ledd og marg, og er en skiller av hjertets tanker og hensikter (Hebreerne.4:12 )


Gud har plassert sitt ord i en opphøyet stilling over tro, gjerninger eller menneskelig godhet. Salmisten David sa: Du har forsterket ditt ord over hele ditt navn (Salmene.138:2). La Guds ord være sant; og la enhver tvil, enhver frykt, enhver mening, hver fantasi, og enhver motsatt omstendighet være en løgner. Du må ikke basere din tro på moralsk eller åndelig forbedringeller følelser, som til tider er svært upålitelige. Tro må være basert på Guds ord. Det er herredømme i hans ord.


Den hellige ånd er også et viktig ledd i kjeden av herredømmer som strekker seg over til den troende. Den Hellige Ånd har herredømme - makten til å gjøre store mirakler. Han kan bevege seg, og ingen kan hindre den. Som det tredje medlemmet av den Treenige Gud kjenner han ingen grenser i tid, energi eller rom. Han er talsmannen; Han veileder den troende; Han overbeviser synderen om synd. Han er Sannhetens Ånd.


Gjennom Den Hellige Ånds guddommelige virksomhet kan disippelen inneha herredømme. Han blir det siste leddet i kommandokjeden. Herren Jesus Kristus fortsatte herredømmet på jorden ved å gi kraft til disiplene: Se, jeg gir dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og over all fiendens makt; og ingen ting skal på noen måte skade deg (Lukas.10:19)


Store kirkeledere gjennom historien har utøvd herredømme da de levde seirende liv og frigjorde sine medmennesker fra djevelens kraft. Omgitt av et slikt utvalg av strålende kraft og tilknytning til så utrolig styrke, er det bare rimelig at Kristi disipler skulle være delaktig i denne store herligheten og at også de skulle nyte dette herredømme

Herredømme - Tapt og funnet


I dag lever millioner av mennesker i mental, åndelig og fysisk trelldom. Antallet deres øker fryktelig hver dag. Som aldri før i historien søker lumske krefter å nedbryte menneskeverdet. Utallige millioner av menn og kvinner holdes i disse usynlige lenkene, bundet av frykt og forskjellige onde vaner som plager deres liv og av forferdelige sykdommer som knuser dem.


I primitive land treller alle slags overtroer individet. Dag og natt er han redd for hekseri og usynlige fiender. I det moderne samfunnet er det undertrykkelser og depresjoner som plager millioner av menn og kvinner. Spørsmålet oppstår naturlig, hvorfor? Hvorfor er menneskeheten innblandet i denne forferdelige trellen? For å finne et svar, må vi gå direkte til beretningen om menneskets skapelse som er nedtegnet i Guds Ord.


Hvordan ble mennesket skapt? For hvilket formål ble det skapt? 1.Mosebok.1:27,28 gir svarene: Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem. Så velsignet Gud dem og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.»


Her avslørte Gud at mennesket var et skapt vesen, skapt i sitt bilde og etter hans likhet. Guds kjærlighet til Adam er angitt i disse ordene: Gud velsignet dem. Hans beste ønsker ble angitt da han sa: Vær fruktbare og former dere. Adams stilling på denne jorden ble for alltid avgjort da Gud sa: Legg den under dere! Dette var menneskets begynnelse og dets stilling overfor Gud.


Med en så beroligende begynnelse - som viser herredømme over hele Edens hage, og som har legitimasjon fra hersken fra det aller høyeste - hvordan kunne mennesket ha falt i denne nedverdigelsens hengemyr, til slaveri for Satan?


Mennesket mistet sin frihet villig og bevisst. Gjennom sitt fall fikk han hele verden til å falle sammen med ham. Samme dag Adam overtrådte mot Gud, døde han åndelig. Frykt ble født i hans hjerte. Han gjemte seg for Gud blant trærne fordi han var redd. Den dagen begynte fysisk aldring, og Adam begynte å dø. 


Adams ånd falt og han ble skilt fra Gud, den store Ånd. Den høyeste delen av hans komplekse vesen hadde mistet herredømmet. Han hadde nå på seg djevelens slaverikjeder. For en forandring! Adam hadde med stor verdighet hatt Guds autoritet. Akkurat som fisk ble skapt for å svømme, ble hunder laget for å jakte, ormer ble laget for å krype, slik ble mennesket laget for å herske. Mennesket har enten herredømme eller er under dominans. Man kan ikke være nøytral. Mennesket ble skapt for å bli dominert av ingen kraft bortsett fra det guddommelige. Det ble skapt for å være en erobrer over enhver makt fremfor seg.


Da Gud så menneskets forferdelige sammenbrudd, satte han straks i gang med å forløse mennesket fra sin falne tilstand, for å gjenopprette menneskets herredømme som gikk tapt på grunn av synd. Han oppnådde dette i ett mesterslag ved å gi sin enbårne Sønn, Herren Jesus Kristus, for å bringe mennesket tilbake til et sted med Guddommelig herredømme.

Hvem kan ha herredømme?


Herredømme tilhører enhver troende som vil akseptere ansvaret for å utøve det. Jesus sa: Se, jeg gir deg makt til å tråkke på slanger og skorpioner og over all fiendens makt, og ingenting skal skade deg (Lukas.10:19). Han sa også: Sannelig sier jeg dere: Alt det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt dere vil miste på jorden, skal løses i himmelen (Matteus.18:18)


Etter at en person er blitt omvendt, søker djevelen på alle mulige måter å skjule sin autoritetsposisjon for ham. Satan vet at når den troende er klar over sine privilegier og kraft, vil han (Satan) bli fullstendig beseiret og hans gjerninger ødelagt. En langvarig strategi fra djevelens er å angripe den troende i området tilståelse. Han vet at en person aldri vil heve seg over sin tilståelse. Så han lurer den troende til å bekjenne sykdom, feil og svakhet, i stedet for å gi Guds løfter til sin trosbekjennelse. Du er det du bekjenner å være.


Djevelen bruker dette middel for å holde deg i trelldom. Det gjør at Satan ikke vil at du skal bekjenne herredømme i Kristus og seire ved blodet. Når du gjør dette til din tilståelse, utøver du herredømme, autoritet og makt.


Det er min observasjon at folk ikke liker erstatninger. Av denne grunn vil en bilforhandler vise et skilt over virksomheten som heter "Autorisert forhandler." Tegnet betyr at en forbruker kan forvente merkekjent service for bilen sin og bruk av originale deler - ingen erstatninger


I den åndelige verden er bibeltroende kristne "autoriserte forhandlere" av Guds domstol. De har det Gud vil at denne verden skal ha. Det ville derfor være mest passende for Kirken å sette opp et skilt som lyder: "Autorisert forhandler av Guds ånd og kraft."


Herredømme er ikke for de få utvalgte. Det er for enhver disippel av Herren Jesus Kristus. Den er til deg. Begynn nå med å hevde rettighetene og privilegiene du har som Guds barn. Jeg har alltid oppmuntret medlemmene i kirken min til ikke bare å be for seg selv, men også til å be for andre som er syke. Jeg lærer dem å forvente et mirakel fra Gud.


I dag gir jeg deg de samme rådene. Våg å tro! Tør å motta! Sett guddommelig herredømme ut i livet ditt. Start nå!


Tilbake

14. Har demoner større makt i noen geografiske områder enn i andre?


Mens demonmakt er universell og finnes i alle deler av verden, er den definitivt sterkere i områder der det er liten eller ingen motstand mot djevelen. Der det ikke er bønn eller bibellesning, når demonkraften forferdelige proporsjoner som resulterer i merkelige manifestasjoner.


For eksempel har jeg følt mer av en ond, undertrykkende ånd i landet Tibet enn nesten hvor som helst annet sted jeg har reist i verden. Dette er fordi det praktisk talt ikke er vegring eller motstand mot satanisk makt der. Mennesker der har heller gitt seg over til djevelen, og mange andre tilber faktisk demoner. Tibet minner meg om Åpenbaringen 2:13: Jeg vet om dine gjerninger og hvor du bor, der Satans trone er.


Djevelen prøver å øke sin styrke og ta over vårt land ved å ta bønn og bibellesning ut av skolene og hjemmene våre. Selv mange kristne hjem i dag gir djevelen en åpen dør ved ikke å ha regelmessig hengivenhet og bibellesning. Djevelen har ikke makt til å skade mennesker der bønn blir bedt og hvor Jesu blod blir akseptert som beskyttelse og tildekking. Vi kan ha full kontroll over djevelens aktiviteter mot oss gjennom en fullstendig helligelse, fullstendig innvielse og fullstendig bruk av Jesu blod.


Tilbake

15. Hva er svakhetens ånd? Hvordan påvirker det en person? Hvordan kan du fortelle om en person har en ånd av svakhet eller en fysisk mangel? Er det en demonbesettelse?


En ånd av svakhet er en av djevelens ånder. Det er mange typer av disse åndene, som alle forårsaker sykdom. Lidelser forårsaket av en ånd av svakhet er ikke en reell fysisk sykdom og kan ikke oppdages eller behandles av en lege.


Sykdom forårsaket av en ånd av svakhet kan bevege seg over hele kroppen. Det kan manifestere seg som en ryggsmerte, deretter en syk hodepine, eller kanskje en urolig mage eller smerter i brystet. Ingen behandling er vellykket mot det. Ingen piller eller sprøyter gir noen lettelse fra det. Ingen leger kan avgjøre hva som er galt med pasienter som lider av denne sykdommen. Faktisk blir bokstavelig talt millioner av mennesker sendt til psykiatere av legene sine fordi årsaken til deres sykdom og lidelse ikke kan bli funnet.


Grunnen til at medisinsk behandling ikke lykkes, er selvfølgelig fordi kilden til problemet er åndelig. En person som blir angrepet av en ånd av svakhet, må frigjøres ved Jesu frigjørende kraft. Gud vil gjøre folk fri for svakheter fra djevelen. 


Tilbake

HolySpirit.no logo
HJEM