svar 16 til 30
Søk kunnskap om åndelig krigføring

"Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus.  Vi river ned tankebygninger"

                                                2.Korinter.10:4

16. Kan demoner forårsake sykdom?


Selv om all sykdom til syvende og sist kommer fra Satan, er ikke alle sykdommer forårsaket av demonmakt. Hvis en sykdom kom over en person som et resultat av at han forsømte kroppen sin, kunne man ikke si at den var forårsaket av en demon. Men hvis sykdommen var ledsaget av en manifestasjon av en merkelig ånd, ville vi vite at dens opprinnelse var demonisk. Det er visse sykdommer som jeg tror er demoniske manifestasjoner. En av disse er kreft. Selve utseendet av kreft avslører at det er en ond ting - helt unormal og unaturlig. Andre sykdommer, som epilepsi, kan også falle inn under denne kategorien.


Det som er viktig å huske er at uansett hva du trenger - uansett årsak - er Kristus svaret. Definisjoner på dette området er ikke helt nødvendig. Enten du blir skadet i en bilulykke eller lider av sykdom, andre lidelser eller satanisk undertrykkelse, så kan og vil Jesus sette deg fri.


Tilbake

17. Kan demoner velsigne en person så vel som forbanne ham?Djevelen velsigner egentlig ikke - han later som eller lover å velsigne. Gjennom spiritisme kan djevelen overbevise en person om at han har gjort ham frisk, men vedkommende vil bli syk igjen av djevelens kraft. En demonisk såkalte velsignelse er bare der og da. Egentlig er det en løgn i forkledning. Djevelen er en bedrager. Han har ingen ømhet eller medfølelse med noe menneske. Hvis du kunne besøke landene i verden der demonmakten er sterkest, ville du heller ikke der finne mennesker som blir hjulpet eller velsignet av demoner.


I stedet vil du finne mange mennesker som sulter i hjel og er herjet av sykdom. De som er fullstendig demonbesatte, som har gitt seg helt over til djevelen, blir behandlet verst av alle. Demoner, som er de englevesener som falt fra himmelen med Lucifer, ønsker å eie mennesker av forskjellige grunner. For det første, uten å ha noe eget legeme, ønsker de en midlertidig bolig. For det andre besetter de mennesker for å slå tilbake på Gud.


Gud er for stor og mektig til at de kan angripe Ham direkte, så i sitt hat vender de seg mot Hans største skapelse, menneskeheten, og undertrykker og ødelegger dem. Hensikten er ikke å velsigne mennesker, men å ødelegge dem. På denne måten håper de å såre Gud.


Bibelen lærer uttrykkelig at alt godt kommer fra Gud: All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, den kommer ned fra lysenes Far. (Jakob.1:17).


Tilbake

18. Når en demonbesatt person dør, forlater den onde ånd kroppen og søker å besette et annet menneske?


Ja, selvfølgelig gjør de det! De samme åndene som levde i Jesu dager lever i dag. Det er mange rapporter om demoniske ånder som snakker og skryter om de berømte menneskene i historien som de tidligere har bodd i.


Djevelen vil flytte inn og overta ethvert nøytralt territorium: Ethvert menneske som ikke motstår hans makt, kan være gjenstand for den demoniske makten. I tidligere tider var nesten alle norske mødre en bedende mor, og Bibelen ble lest i nesten alle hjem. I dag er Bibelen nesten aldri åpnet, og det blir veldig lite bønn. Tragisk nok, som et direkte resultat, tar djevelen raske innhogg i Norge når folket vender seg bort fra Gud og mister sin åndelige kraft og bevissthet.


Nordmenn vet ikke mye om demonmakt, men hedningene i andre land gjør det så absolutt. Det vi kaller overtro er ofte fra demonmakt, og hedningene vet det. Djevelen kan til og med flytte inn i kristne hjem, jeg tror det er bl.a. gjennom foreldrenes krangel, barn som slåss, volden og elendighet i fjernsyn og andre medier. Jeg tror også mange mennesker plukker opp onde ånder ved å gå til feile steder - steder der de ikke hadde noe å gjøre.


Tilbake

19. Kan demoner etterligne Gud eller engler?


Det kan de absolutt! Husk at demoner er åndelige vesener, akkurat som engler, så de har åndelige egenskaper og krefter, inkludert oppfatninger og forvrengninger. De er med andre ord følsomme for å gjenkjenne andre ånder, og de kan lett gjøre sitt nærvær kjent. Fordi djevelen er en løgner (Bibelen sier at han er far til alle løgner) og en bedrager, liker han ikke noe bedre enn å få folk til å tro at han er Gud som gjør visse ting eller som snakker til dem. Uten tvil, da Moses og Aron utfordret faraoens tryllekunstnere, var det demonmakt som opererte gjennom faraoens menn og som gjorde dem i stand til å utføre visse underverk og mirakler.


En gang på Java kom en kvinne bort til meg og sa: "Du har en svart engel i deg, og jeg har en hvit engel i meg!" Jeg irettesatte henne straks og sa: "Nei, jeg har Jesus Kristus i livet mitt, og du er fylt av djevelen!"


En kristen lærer fort at han må teste og prøve åndene for å avgjøre om de er fra Gud. En ånd som ikke tåler ros til Jesus Kristus og hans utøste blod, er lett å avsløre. Dessuten fører Guds røst oss aldri i strid med Bibelen. Når en åndelig “stemme” antyder en gjerning eller handling som er i strid med Guds Ord, har vi en klar indikasjon på demonisk aktivitet. Man skal til enhver tid irettesette og motstå djevelen.


Tilbake

20. Er demonaktivitet universell eller lokal?


Demonkraft er universell. Den kan bli funnet i alle deler av verden. Som jeg har nevnt tidligere, er djevelens kraft sterkere der det ikke er bønn og bibellesning. Årsaken til dette er at Satan vet godt at han ikke har makt til å skade mennesker som påberoper Jesu blod som tildekking, og som kommuniserer med Gud i regelmessig bønn.


Tilbake

21. Skal en kristen frykte demoner?


Absolutt ikke! Gjennom Bibelen blir vi fortalt om kraften og herredømmet Gud har gitt sine barn. Å leve i frykt for djevelen og hans demoner er å leve langt under ens privilegium og autoritet som kristen.


Guds Ord erklærer, Disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, Markus.16:17, «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. Matteus.28:18, Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, Johannes.14:12, Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Jakob. 4:7, De sytti vendte med glede tilbake og sa: «Herre, til og med demonene er oss underlagt i Ditt navn.» Han svarte dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingenting skal skade dere på noen måte. Lukas.10:17-19


Frykt er ofte et produkt av uvitenhet, av å ikke vite. Folk har en tendens til å være redde for alt de ikke forstår. Tidlige kartprodusenter skrev på kartene sine over de ukjente områdene av havet: "Her finnes drager!"


I dag er mange kristne redde for demonmakt fordi de har blitt holdt i uvitenhet om det. Fordi de ikke forstår sin posisjon som autoritet og makt, er mange kristne bekymret og urolige når de tenker på å møte en overnaturlig kraft. Naturligvis søker djevelen på alle mulige måter å lure den kristne og bløffe ham til skjelving og fryktfull underkastelse. Han vet at den informerte og forberedte kristne kan beseire ham og ødelegge hans verk i hvert eneste møte.


Vær aldri redd for djevelen. Fordi du er dekket av Jesus Kristus utøste blod, er du uovervinnelig. Du kan beseire og seire over djevelen i enhver situasjon. Husk at Satan er redd for din autoritet, så bruk den for å seire.


Tilbake

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

22. Jesus sa at under dommen ville noen komme til ham og si at de hadde gjort mange fantastiske ting, som å kaste ut demoner i hans navn. Hva mente han med å si det han sa til dem: Gå bort fra meg: Jeg kjente deg aldri?


Vi blir ikke frelst av våre gjerninger eller vårt arbeid for det gode. Det er umulig å komme til et frelsende kjennskap til vår Herre Jesus Kristus uten ved Lammets blod. Hvis Jesus sier at han ikke kjenner en person ved dommen, er det fordi personen aldri ble dekket av Kristi blod. Det er ingen andre måter å bli frelst på.


Faktisk er det mange som hevder å ha spesiell kraft til å helbrede og befri, som ikke er blodvaskede kristne. Spiritualister og kristne forskere, så vel som andre kultister og villedede individer, har gjort store påstander om å gjøre fantastiske ting i Jesu navn. Men fordi de ikke er dekket av Jesu blod, vil han si til dem: "Gå bort fra meg: Jeg kjente deg aldri," når de møter ham ved dommen.


Tilbake

23. Fungerer de forskjellige typer eller kategorier av demoner harmonisk sammen? Går demoner sammen med hverandre?


Tydeligvis ikke. Herr Arlindo Barbosa de Oliveira, en brasilianer som var heksedoktor i førti år, fortalte mange fantastiske beretninger om demonmakt. Han identifiserte ånder og opplistet dem i kategorier med varierende relativ styrke.


Han sa at de mange djevel-rangene alltid kjemper seg imellom. Han hevder at han så på hvordan to djevler kjempet om hans lillebror. De var uenige om hvem som skulle besette ham fullstendig. Hver demon sa: "Han er min!" De kjempet om unggutten til volden i deres kamp drepte ham. Barnet ble ble bært ut og begravet, et faktisk offer for demonisk drap.


Tilbake

24. Når en demon blir kastet ut, er det da fare for at den går amokk og trakasserer eller besetter uskyldige personer på stedet?


Nei, det er ingen fare for at en uskyldig person blir plaget av en ond ånd når den blir kastet ut. Den som driver ut en demon og frigjør den besatte personen, kan også bestemme hva den utkastede ånden kan og ikke kan gjøre.


Bibelen gir et utmerket eksempel på dette i Matteus, kapittel 8. Jesus drev ut djevler fra to menn i landet Gergesenes. Dette var voldsomme djevler som manifesterte seg så hardt gjennom mennene at reisende ikke en gang kunne passere i nærheten uten å bli angrepet. Likevel, da Jesus kastet dem ut bønnfalte demonene Ham og sa: «Hvis Du driver oss ut, så la oss fare inn i griseflokken.» Matteus.8:31 Jesus hadde full kontroll over hva demonene kunne gjøre og hvor de kunne dra. Vi har den samme gudegitte autoriteten.


Tilbake

25. Ville en baby være trygg der demoner blir fordrevet, da den ikke har makt til å motstå det onde?


Ja, jeg er sikker på at en baby eller et barn ville være ganske trygt. Som jeg har sagt, kan demonens utdriver bestemme og kontrollere skjebnen deres. Også det at ungdommer opp til en ansvarlig alder blir beskyttet og dekket av Kristi blod. Jeg kan ikke se hvor det i det hele tatt vil være noen fare.


Tilbake

26. Tror du det er en sammenheng mellom demonkraft og spredning av, og avhengighet til narkotiske stoffer?


Jeg er helt overbevist om at narkotika og medikamenter er viktige instrumenter for djevelens makt i dag. Hvis du husker at Satan hele tiden prøver å slå tilbake mot Gud ved å angripe og skade mennesker, kan du se hvordan rusmidler som LSD, amfetamin og andre sterkt vanedannende narkotika passer inn i dette mønsteret. De gir ikke annet enn elendighet, hjertesorg og lidelse til hvert liv de berører.


Dessuten avsløres djevelens tradisjonelle driftsmåte i mønsteret for narkotikabruk. Folk eksperimenterer med narkotika fordi de har blitt lovet spenning, et "kick", en spennende og givende opplevelse. For noen er det kanskje det først. Men snart er spenningen borte, og de må bruke flere eller sterkere medisiner, til de endelig blir håpløst fanget og kommer dypere og dypere ned i elendigheten for hver dag som går.


I begynnelsen ser det ut til at djevelens løfte om "gode ting" går i oppfyllelse. Så blir hele greia raskt et fryktelig mareritt. Det som startet som et søk etter et "kick", fører til all slags ondskap - løgner, tyveri, ran, begjær, prostitusjon, drap og alt annet som kreves av den rusavhengige. Hvordan må ikke djevelen narre og håne for å ha et menneske så fullstendig i sin kontroll!


I landene i verden der demonmakt er sterkest, vil du finne tusenvis av mennesker som bruker narkotika. I Kina, Tibet, India, Indonesia og andre land brukes narkotika og sterke stoffer i uhyggelige, overnaturlige tilbedelsesritualer til demoner og avgudsguder.

Jeg har gått gjennom mørke, smale smug i Hong Kong full av de henslengte, avmagrede kroppene av lidelse, til døende narkomane. Luften var så tung av røyk og stank av brennende opium og hasj at jeg knapt kunne få puste. Du kunne se inn i de torturerte ansiktene og plagede øynene til disse menneskene og se at de var demonbesatte. Kjødet mitt kriblet av den overveldende følelsen av ondskap. Min ånd fortalte meg umiskjennelig at djevelens kraft var sterk rundt omkring på alle plasser.


Jeg har sett samme blikk i ansiktene til unge mennesker i dette landet som har gitt seg hen til narkotika. Du skjønner, narkotika tar kontroll over sinnet og ånden. Dette gjør at djevelen kan flytte inn; det gir ham en fri hånd til å eie og kontrollere hele menneskets vesen. Mange unge mennesker blir lurt og fanget av Satan gjennom narkotika i vårt land i dag. Snart befinner de seg i grepet til noe de ikke kan bryte seg ut fra. Det er mer enn en fysisk lyst eller appetitt. Det er en ånd!


Derfor er det ingen medisinsk kur for avhengighet. Den rusavhengige kan se ut til å være borte fra narkotika og helt normal, så blir han bare berserk uten noen åpenbar grunn. Avhengige må frigjøres fra djevelens demoniske kraft. Det er ingen annen kur.


En ting til: Folk som pusher narkotika, og som selger det til ungdommer og til og med barn, er definitivt demonbesatte. De kjenner til de forferdelige konsekvensene av deres helveteprodukt, men de lokker og forfører andre, noen ganger uskyldige mennesker, til å ta i seg giften som vil ødelegge deres liv. Dette er de mest grusomme, mest foraktelige menneskene på jordens overflate. Handlingen deres er ikke normal eller naturlig i det hele tatt. Det er djevelens arbeid. Deres eneste håp er befrielse fra demonmakten gjennom en Guds mann med stor åndelig kraft og autoritet.


Tilbake

27. Hvordan kan vi gjenkjenne symboler på demonmakt?


Det er to områder av overnaturlighet: demonkraft og Guds kraft. Gud advarer oss mot all slags overnaturlighet, som ikke er fra ham. Dermed bør alt som er relatert til djevelens kraft ikke ha noe forhold til oss. Hva er det nå jeg sier? At en avgud er noe, eller at avgudsofferet er noe? Nei, heller at det som hedningfolkene ofrer, ofrer de til demoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke at dere skal ha samfunn med demoner. 1.Korinter.10:19-20


Den store apostelen Paulus sier at avguder ikke er noe, og til og med ofringen til dem er ingenting. Men bak hvert idol er det en demon som krever tilbedelse. Idolet er bare et symbol. Bak dette symbolet er djevelens kraft. Du vil bli forbauset over å se hva teamet vårt er vitne til når vi går ut på våre offentlige møter og korstog. Gang på gang ser vi forferdelige manifestasjoner hos mennesker som faktisk er bundet av djevelen bare fordi de oppskatter symboler for demonmakt.


Vi ser mer av det på et enkelt tredagers møte nå enn vi en gang så over en femårsperiode! Kampen pågår for menneskers udødelige sjeler - og vi er klare til å kjempe mot djevelen, og bringe Guds kraft og Den hellige ånds salvelse mot enhver kraft under Satans kommando.


La meg si at symboler ikke er uvanlige. Gud har alltid hatt symboler på sin kraft. I Det gamle testamentet leser vi om paktens ark. Arken var et symbol på Guds kraft, og den ble plassert i det aller helligeste. Over arken var Shekinah - et lys som ikke ligner noe menneskelig lys. Det var ikke et elektrisk lys, ingen stearinlys, ingen kunstig lys av noe slag i det aller helligeste. men en glød, en vidunderlig utstråling, strålte ut fra Guds ark.


Arken var et symbol på Guds kraft og nærvær med sitt folk. Når Shekinah var borte, så var Gud borte. Arken var rett og slett et symbol på hans kraft. Hedningene forsto ikke dette. Da filistene erobret arken, visste de at det var et religiøst objekt, og de satte den i tempelet sitt. Neste morgen lå deres egen gud, Dagon, nede på ansiktet sitt, brutt i stykker, ødelagt. Ingenting annet enn Guds nærvær i den symbolske arken kunne ha gjort det.


Djevelen har også symboler på sin makt. Og du bør passe deg for dem. Som kristne skal vi ikke ha symboler på djevelens makt i vår besittelse. Disse symbolene kan ha styrke du ikke vet om. Så du bør være forsiktig med dem.


Hedningene har alle slags symboler på djevelens makt. Heksedoktorene på Haiti har små dukker de har laget for seg selv; de ser forferdelig ut. Ved å stikke pinner gjennom disse dukkene, kan de faktisk skade mennesker på store avstander fra seg selv. Disse små dukkene blir symboler på heksekraften. Du sier kanskje at disse symbolene ikke kunne ha noen styrke eller kraft. Du forstår det kanskje ikke i det hele tatt. Men dette onde systemet fungerer. Det er demonmakt.


Alle voodoo-religionene har gjenstander. De har alle slags lykke amuletter og mange forskjellige symboler som representerer djevelens kraft. Da jeg var i Kina for mange år siden, husker jeg at jeg besøkte et buddhisttempel og lot presten der vise meg gudene sine. De hadde et fantastisk utvalg av avgudsguder - stygge, store, skremmende. De hadde til og med guder med åtte eller ti armer.


Jeg så opp på en spesielt stor som var omtrent 4,5 eller 5 meter høy, og jeg sa: "Du vet sikkert at den tingen ikke kan gjøre noe for deg." Han var veldig høflig. Han smilte og sa: “Du er en utlending. Du forstår bare ikke. " "Vel," sa jeg, "fortell meg hvordan den kan gjøre noe som helst." Presten sa: ”Selvfølgelig vet vi alle at et idol ikke har noen makt. Men ånden som lever i den avguden har det så absolutt. Ånden til den avguden er borte et sted akkurat nå. Men hvis jeg skulle bringe litt røkelse og et offer, og plassere det foran avguden, da ville noe begynne å skje umiddelbart."


Så tok han meg rundt på baksiden av idolet og viste meg et hull kuttet i ryggen. Han sa: “Det er der ånden går inn og ut. Når noen kommer hit for å tilbe avguden, farer ånden hit og går inn, fordi den ønsker tilbedelse. Hvis folk kommer og kneler her med et offer, brenner stearinlys og røkelse foran denne avguden, så er ånden straks her, og han gjør ting for mennesker. Du er bare uvitende om hva han kan gjøre."


Vel, jeg vil at du skal vite at jeg hadde en ganske merkelig følelse! Plutselig skjønte jeg at idolet bare var symbolet på en demonisk ånd. Det groteske ansiktet til den avguden var noe en håndverker skapte under påvirkning av djevelens makt. Idolet hadde blitt et symbol på djevelens innflytelse og makt over menneskers liv der.


Djevelen ønsker å bli tilbedt, og han vil komme i hvilken som helst form for idol hvis du vil komme og tilbe ham der. Du vil ikke ha en i huset ditt, og jeg vil ikke ha en i mitt. Hvorfor vil vi ha symbolet på djevelens makt rundt oss? 


På den filippinske hodejeger-landsbygden der vi har hjulpet med å bygge kirker, er det en landsby med et spesielt tre. Det har ikke et blad på seg, ikke ett! Det får deg til å føle det rart å se på det. Det er fettete. Jeg antar at det er fordi så mange mennesker har tørket hendene på det i årevis. Når du ser på treet, er det noe med det som er rart.


Selv grenene er skjeve og knotete. Det ser grufullt ut. Det ser ut som om det er besatt. Det treet er et symbol på demonmakt. Stammemennene sier at ånder er i det treet, der de også ofrer og brenner røkelse ved foten av det. De kommer for å møte djevelen ved dette symbolet på hans onde makt. De sier at ting skjer ved det treet som ikke kan skje andre steder! I Manila, Filippinene, ba vi for en fengselsjente ved navn Clarita som ble angrepet av demoner. Mens vi ba for henne, observerte vi at hun hadde et veldig rart metallkors hengende rundt halsen hennes. For henne var det korset et symbol på djevelens makt.


Ofte oppførte Clarita seg akkurat som et dyr. En dag under avhør på politimesters kontor falt hun ned på gulvet og krøp under pulten. Politimesteren sparket henne og sa: "Kom deg ut derfra!" Hun krøp ut og begynte å sutre, "Jeg har mistet korset mitt. "Han fortalte henne at han ikke visste noe om korset hennes. Han vrengte til og med lommene sine og sa: "Ser du, jeg har det ikke."


Hun så på ham med et merkelig blikk og sa: "Se igjen. "Motbydelig puttet han hånden tilbake i lommen. Metalkorset var der! Det skremte ham nesten i hjel. Mindre enn tretti sekunder etter at han hadde hendene i lommene, og til og med hadde de vrengt og ristet dem, dukket korset opp inni!


Mens vi var i Indonesia, bodde vi hjemme hos en heksedoktor. Han var ikke noen viktig heksedoktor; han hadde bare syv djevler. De fleste av dem har mange flere enn det. Mens han var på jobb en dag, sa kona at hun ville vise oss hvordan han kommuniserte med åndene sine. Åndene han tilba var så onde at de ikke engang lot henne bli i samme rom som ham. Hun måtte sove i et annet rom. Da hun prøvde å sove med mannen sin, kastet disse åndene henne voldsomt i gulvet. Hun hadde svarte og blå merker over hele kroppen.


Du forstår kanskje ikke slike ting, men mange mennesker i verden begynner å se ting om djevelens makt de aldri har forstått før.


Da vi kom inn på heksedoktor ens rom, så jeg en fin metalltråd, muligens laget av sølv eller gull, hengende fra taket. På enden av denne tråden var det en vakker dolk som sakte beveget seg frem og tilbake. Kvinnen fortalte meg at da mannen hennes kom hit for å tilbe, knelte han på et opphevet sted på gulvet, som et lavt alter, og brente røkelse. Da røyken steg opp og rundt denne dolken, kom alle åndene han tilba og samlet seg rundt ham.


Hun sa: “Du skulle høre det. Noen ganger snakker alle sammen samtidig, og det høres ut som en hel menighet som skravler i vei. Vi kan knapt bo i huset når de har en konferanse i det rommet.” Denne heksedoktoren kontaktet demonene gjennom dolken. Det var symbolet på djevelens makt.


Klarsynte kan bruke andre symboler på djevelens makt, for eksempel en krystallkule eller en kortstokk, for å fortelle en person om livet og fremtiden. Jeg må advare deg om at du kan ha emblemer fra djevelens kraft i ditt eget hjem. Kanskje du ikke forstår hvorfor visse ting skjer med deg der. Kanskje du må ha en "husrens".


Du sier: "Vel, hva kan vi ha?" Det kan være at du har et Ouija-brett. Hvis du gjør det, ta det ut og brenn det i Jesu navn. Det er et symbol på Satans kraft. Det kan være at du har noen profesjonelle spillkort. Nesten hver heksedoktor og spåmann i hele verden bruker dem. De hjelper dem i deres virksomhet. Hvis det stemmer, har du ingen glede av å ha dem i huset ditt!


Kanskje du har en krystallkule. Det kan være et leketøy eller et spill, men det burde ikke være hjemme hos deg. Du burde ødelegge det! På hver hylle du har, kan du ha noen små idoler. Du kan kjøpe nesten hvilket som helst hedensk idol i varehusene i verden i dag.


vår verden har blitt oversvømmet med alle slags idoldukker, buddhaer osv. Jeg hadde en på kontoret mitt, og vi tok et bilde av den tingen som fikk hodet sitt knust. Den lille statuen hadde blitt sendt til oss av en kristen. Vi satte pris på personens tanker om at vi skulle like den og som sendte den hele veien fra Hong Kong, men vi vil ikke vil ha et idol som sitter på kontoret vårt. Så vi ødela det!


Du kan ha noen rariteter du har tatt med hjem fra fremmede land, og har dem plassert rundt om i huset ditt. I mange hjem har jeg sett buddhaer, confucius-dukker og forskjellige hedenske avguder. Jeg tror ikke de bør være i hjemmet til en kristen. Jeg tror vi burde rense dem bort, i Jesu navn.


I Det gamle testamentet var folket veldig forsiktig med bilder, malerier og slike ting. I noen deler av verden er folk fortsatt forsiktige med bilder. For eksempel liker ikke en ortodoks jøde å få tatt bildet sitt. Hvis du vil starte en krangel i Jerusalem, finn en ortodoks jøde med sitt lange skjegg og tradisjonelle klær, og prøv å fotografere ham. Du vil få problemer. Han tror det er en synd å ha det symbolet eller bildet av ham i kameraet eller i dine hender.


Som du vet vil ikke Amish-folkene ha tatt bilder av seg og tillater ikke bilder i hjemmene sine. De ønsker ikke noe symbol rundt som kan føre til at folk går inn i avgudsdyrkelse eller som gir djevelen muligheten til å flytte inn i hjemmene deres.


La oss se på Apostlenes gjerninger 19:19: Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunster, samlet bøkene sine, kom med dem og brente dem mens alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant at den kom opp i 50 000 sølvstykker.


På den tiden var 30 sølvstykker prisen for en slave. Ett stykke sølv var en hel dags lønn for en håndverker. Dette betyr at man med 50000 sølvstykker kunne ha kjøpt 1667 slaver. Det var ingen mennesker i imperiet som var velstående nok til å eie så mange slaver. Hvis et sølvstykke var en håndverkerlønn for en dag, var det her representert totalt 50 000 dager, eller 137 år, med arbeid.


Nå begynner du å innse størrelsen og betydningen av det disse menneskene gjorde. De førte utallige rikdommer ut i gatene og brente dem. De ødela det offentlig, slik at ingenting var igjen. Hvorfor? Fordi disse bøkene representerte djevelens makt, og folket ønsket å kvitte seg med alle spor av forurensning fra demoniske krefter.


Hvis det å ødelegge symbolene på djevelens makt var så viktig og nødvendig den gang, tror jeg ikke det er mindre viktig nå. Vi må lære å gjenkjenne alle symboler på demonmakt og sørge for å ikke gi dem noen plass i våre liv.


Tilbake

28. Får en person som har en ond ånd sin frelse før eller etter befrielsen?


Dette er et veldig uvanlig spørsmål. Svaret tror jeg ligger i å bestemme i hvilken tilstand den demonbesatte personen befinner seg i på tidspunktet for befrielsen. For eksempel, hvis en hadde en ånd av sjalusi eller en ånd av løgn, så måtte han først godta Guds måter til frelse. Men hvis han hadde en døv eller dum ånd, da kunne han lett forstå frelsesbudskapet gjennom en tolk.


På den annen side, hvis en hadde mange djevler, slik som legion av Gaderer, ville hans tenkning bli så svekket og kontrollert av Satan at han ikke hadde noe sinn eller evne til å godta frelse. Legion av Gaderer hadde ingen kapasitet til viljestyrke. Han bodde på kirkegården. Han rev klærne av kroppen. Han kuttet seg med skarpe steiner. Han brøt hvert tau og kjetting som ble satt på ham. Det var nødvendig for ham å motta befrielsen først; deretter kledd og i sitt rette sinn var han i stand til å sitte ved Jesu føtter og tilbe sin frelser.


Den tidligere demoniske med sitt nye sinn ba Jesus om tillatelse til å reise med ham som en disippel, men Jesus ba ham om å dra tilbake til sin egen familie og vitne om den guddommelige utfrielsen han hadde mottatt.


Det skal opplyses at sjelens frelse og åndelig befrielse er veldig nært knyttet. Jesus sa til den helbredte av halthet: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg.» Han sier dette til alle som mottar Hans mirakelkraft av befrielse i ånd eller kropp.


Tilbake

29. Kan onde ånder bo i en bygning som et hus? Hvordan kommer de dit? Hvordan kan man få dem ut?


Ja, en ond ånd kan leve hvor som helst hvor den er velkommen, eller hvor som helst den kan påta seg autoritet og ikke hindres. 


Falne engler føler at de må kommunisere med mennesker. Dette er fordi de er en del av den falne gruppen som er kastet ut av himmelen og som også forårsaket Adams fall i Edens hage. Disse onde ånder vil prøve å dominere et helt samfunn eller område. De vil lage hjemmene sine hvor som helst hvor de blir respektert eller tilbedt.


Det er velkjent at onde ånder bolder til i hus. Det er mange hus der det høres rop, høye fotspor, stemmer osv. Mange ganger er disse lydene ledsaget av alle slags onde inntrykk og forstyrrelser. Jeg har bidratt til å befri mennesker fra en slik demonisk aktivitet i hjemmene sine.


Når det gjelder det andre spørsmålet, angående hvordan onde ånder kommer inn i bygninger, er det ofte gjennom veldig onde mennesker som bor på slike steder. Andre ganger er det på grunn av en forferdelig ulykke eller hendelse som har funnet sted der. Det kan være at en person som var besatt av en ånd hadde bodd i huset, og etterpå ville huset fortsatt være påvirket av den uhyggelige tilstedeværelsen.


Når det gjelder det tredje spørsmålet, angående hvordan du kan bli kvitt disse åndene, så la meg si det slik at om du ikke blir kvitt dem, så flytt ut. Men hvis en person tror på Jesus, og har Hans kunnskap, trenger han ikke flytte; han flytter djevelen.


Hvis du skulle havne i denne situasjonen, kan du gjøre huset til et sted for bønnemøter for Guds folk, til å komme og be og synge. Be så pastoren inn og be ham om å salve huset og be over det, og utdrive alle onde krefter innenfor dets grenser. Mange slike hus er blitt renset fra slike ånder ved Guds kraft. Jeg stoler på at du vil få umiddelbar utfrielse.


Tilbake

30. Må en person tillate at en djevel kommer inn i ham, eller kan en djevel gå inn i dem han ønsker?


Dette emnet behandles mer fullstendig i spørsmål 38. Som svar må jeg begynne på den positive siden og si at Guds barn har makt over alt ondt. Jesus Kristus konstaterte og omgjorde denne sannheten. 


Det er tydeligvis mange veier der djevelen kan gå inn i en person. For eksempel, hvis en person tillater at temperamentet kommer på avveie til han skriker ukontrollert, åpner han sin ånd i det øyeblikket for demonbesittelse. Når denne raseriets ånd besitter en person, kan den få ham til å lyve og løgnens ånd vil holde seg til ham.


Disse åndene kan oppfordre ham til å stjele, og tyveriånden vil eie ham. Han ville egentlig ikke vite hvorfor han stjal eller hvorfor han løy; han ville bare vite at en merkelig trang dypt inne fikk ham til å gjøre det.


I begynnelsen, i de fleste tilfeller, må en person åpne dørene til sitt sinn og ånd, for at en ond kraft kan komme inn og eie ham. Han kan bli frigjort fra slik besittelse av myndighet og kraft fra Jesus Kristus når han blir fordrevet av en Hellig Ånd salvet tjener av Kristus. Når en blir klar over at djevelen har brukt ham, bør en straks søke fullstendig utfrielse


Tilbake

HolySpirit.no logo
HJEM