svar 76 til 90
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Søk kunnskap om åndelig krigføring

"Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus.  Vi river ned tankebygninger"

                                                2.Korinter.10:4

HolySpirit.no logo
HJEM

77. Betraktes fetisjer og emblemer som brukes i smykker som emblemer med demonkraft?


Ja. Jeg ville ikke hatt en rundt om den er laget i dette landet eller andre steder. Har ikke noe forhold til noe som er knyttet til demonmakt.


Tilbake

78. Kan folk som er sterkt ruset fordi de er besatt, bli satt fri?


Vi har sett flere mennesker som var berusede, bli satt helt fri og gjort edru. Hvis de da vil elske og tjene Gud, vil de forbli frie.


Tilbake

79. Dersom sykdommen er relatert til demoner, hva forårsaket den?


En person kan være syk på grunn av overspising eller av å spise feile ting. Sykdom kan også være forårsaket av overarbeid eller forverring av ulike organer i kroppen. Bekymring, stress, sjalusi osv. Kan forårsake sykdom og skader. Det er mange årsaker til sykdom som ikke har noe med demoner å gjøre. I disse tilfellene kan man be om helbredelse eller kontakte lege. Noen ganger kan en person bli angrepet av Satan, som tilfellet var med Job, og kan frigjøres av Guds mektige kraft.


Tilbake

80. Er det eksempler på indre helbredelse i Bibelen?


Et eksempel er kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd (Johannes.8:3~11). Jesus sa til henne: "Hvor er dine anklagere?" Hun svarte: "Jeg har ingen." Han sa til henne: ”Jeg fordømmer deg heller ikke. Gå, og synd ikke mer. ” Dette ville være en indre helbredelse - å gå fra bunnen av korrupsjon til et nivå av renhet og hellighet.


Tilbake

81. Kommer kriger og drap fra djevelen? Føler du det er riktig for en kristen å beskytte landet vårt?


Bak enhver krig ligger det bl.a. stolthet, makt, og rikdom. Bak alle disse er djevelen og hans ondskap involvert.Hvis vårt land er i trøbbel, kan vi enten kjempe for vår frihet, eller så kan vi legge oss ned og la et annet land bli vår herre. Personlig vil jeg heller dø for å kjempe for min frihet på den ene eller andre måten, heller enn å dø i fangenskap.


Tilbake

82. Du nevnte at du har følt bevegelser i bukområdet til en person som blir frigjort. Er dette et fenomen som bare finnes hos en person som er besatt?


Onde ånder kan bevege seg rundt i forskjellige deler av kroppen. Satan søker hovedsakelig å ta over på to områder: sjelens trone, som er hodet, og åndens trone, som er magen. Noen som er besatt klager over å føle bånd rundt hodet; men når Satans makt er brutt, er båndene borte.


Tilbake

83. Kan en person befri seg selv fra besittelse eller undertrykkelse?


Det er flere trinn for totalbesettelse. I tilfeller av undertrykkelse, depresjon eller nedtrykthet, kan en person redde seg selv. Han kan si, "Jeg krever undertrykkelse for å komme fra meg, og jeg er fri!" Men når det blir besettelse, er hans sinn plaget, og han kan ikke sette seg fri. Noen andre må gjøre det for ham fordi han ikke en gang kan tenke klart og ikke har tro eller styrke.


Tilbake

84. I 1.Samuel.28:3~20, da kong Saul gikk til En-dors heks og ba henne om å hente Samuel fra de døde, var det Samuel som heksen tok opp eller var det en demon?


Dette var en veldig uvanlig situasjon ved at hele nasjonen var i store problemer. Ja, det var Samuel som kom opp. Han irettesatte Saul og fortalte ham at hans rike var borte. Det var delingen av et rike og slutten på et dynasti. Bare under lignende omstendigheter, hvor det er noe av denne viktigheten for Guds rike, ville denne typen ting bli gjentatt.


Tilbake

85. Har indre helbredelse noe å gjøre med utfrielse?


Ja, det har med befrielse å gjøre. For eksempel, hvis en person er trist eller deprimert kontinuerlig, må han bli befridd gjennom Guds kraft. Det er indre helbredelse


Tilbake

86. En venninne har sett hva hun mener er engler. Jeg ba henne teste åndene, men hun insisterer på at de får henne til å føle seg fredelig. Er det noe jeg kan be henne om å gjøre for å se om dette er engler eller demoner?


De er ikke lysets engler. Engler er Guds sendebud. De leverer meldingene sine og drar. Denne typen ånd er det vi kaller en "kjent ånd." Det vil dra større fordeler av henne hele tiden, helt til hun ikke klarer å sove om natten.


Tilbake

87. Hvis en kvinne mottar en uanstendig telefonsamtale, skal hun da legge på eller irettesette djevelen? 


Hvis en kvinne får et slikt anrop, bør hun si: "Djevelen, kom ut av ham!" med sterk stemme og legg på. Den personen vil ikke ringe tilbake.


Tilbake

88. Forklar Matteus.7:22,23 der Jesus sa: "Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn og drevet ut demoner og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? " Men da skal Jeg si rett ut: Jeg har aldri kjent dere.


Vi er Guds sønner ved Jesu blod. I dommen vil folk som heksedoktorer og kristne forskere si: "Har vi ikke helbredet i ditt navn?" Men Jesus vil si til dem: "Jeg kjente deg aldri." Dette er fordi de aldri har vært i Guds familie. De er ikke frafalne; de har rett og slett aldri blitt født på nytt av Jesu blod.


Tilbake

89. Gir Skriften noen indikasjon på grader av straff i helvete?


Følgende bibelske referanser blir ofte assosiert med "kvaler" eller straff i helvete: Matteus.10:15 sier: "Sannelig sier Jeg dere: Det skal bli lettere for Sodomas og Gomorras land på dommens dag, enn for den byen!" og i Matteus.11:22, Lukas.12:.47~48, og Romerne.2:11-12.


Tilbake

90. Vurderer du slike ting som tryllekunster, fingerferdigheter, buktaling, Halloweenmasker, etc., for å være onde?


Vi har en hel leksjon tilgjengelig om symbolene til demonmakt. (sp.mål 27) Ikke lek med ting som er forbundet med demonmakt; la dem være i fred. 


Tilbake

76. Er det riktig å ha religiøse symboler og bilder av Jesus hengende hjemme? Er ikke dette idoldyrkelse?


Gud har symboler, og det er ikke støtende for meg å ha et bilde av Jesus hengende i rommet. Det er imidlertid farlig når folk gjør det bildet til et symbol på makt og tillegger det styrke. Satan vil bruke slike ting som et symbol på sin tilstedeværelse hvis han kan.
Gud ønsker å bli tilbedt i ånd og sannhet, så vi må være forsiktige. Som et kunstverk er imidlertid slike gjenstander helt i orden.


Tilbake