Langmodighet

Langmodighet

-frukt fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

En av de viktigste definisjonene av ordet langmodighet er at den refererer til tålmodighet. Og tålmodighet er en annen svært kvalifisert egenskap i den travle verden vi lever i idag.


Bare se på folk som står i kø i matbutikken eller på ditt lokale gatekjøkken, og se hvor kort noen menneskers lunter er i dag. Sinte bilførere er fortsatt et stort problem på noen av våre motorveier. Se på noen på feil måte, og de vil prøve å bite deg.

Mange mennesker har blitt drept eller alvorlig skadet fordi noen mistet sinnet over noe som var veldig trivielt.


Med de raske fremgangsmåtene i samfunnet har mange mennesker fått luntene deres forkortet, og det skal så lite til for å sette fyr på dem. Som et resultat, har mange mennesker svært lite tålmodighet i deres personligheter i dag.


For kristne er dette et stort dilemma. En av Guds måter er at Han er en veldig tålmodig og langmodig Gud. Hans veier er ikke våre veier.


Og en av tingene du vil finne ut tidlig om hans metoder er at han jobber på en mye langsommere tidsramme enn vi gjør. Og med mindre en lærer å tilpasse seg en langsommere måte å arbeide på, vil du finne at du selv har lett for å miste tålmodigheten med Ham, og hvordan Han vil jobbe ting inn i livet ditt.


Gud opererer på en mye lengre og langsommere tidsramme enn vi er vant til å operere i den raske verden vi lever i.


Du må virkelig jobbe med den Hellige Ånd med denne spesielle egenskapen for å få den riktig opparbeidet i din personlighet.


Årsaken til dette er at din egen utålmodighet vil begynne å opptre og forsøke å overstyre tålmodigheten og langmodigheten som Den Hellige Ånd vil forsøke å overføre til deg. Til tider kan det bli en viljekamp - din vilje mot hans vilje.


Men når den Hellige Ånd begynner å forsøke å manifestere denne kvaliteten opp i personligheten din, må du forsøke å flyte med det og la det få jobbe i tankene og følelsene dine. Hvis du gjør det, vil hans tålmodighet begynne å overstyre utålmodigheten din, og jo før du vet det, vil luntene dine begynne å forlenges, og du vil ikke miste tålmodigheten slik som du pleide å gjøre.


Her er de forskjellige definisjonene for ordet langmodig:

1. Overbærenhet, tålmodighet.


2. Tålmodig utholdenhet og stabilitet under provokasjon.


3. Tålmodighet under uvilje, med ingen tanke for gjengjeldelse.


4. Tålmodighet, utholdenhet, godvilje og overbærenhet.


5. Overbærende under lidelse, og utholdenhet midt oppi all motgang.


6. Evne til å utholde forfølgelse og dårlig behandling.

På måten alle disse definisjonene er skrevet, kan du virkelig se hvorfor vi alle trenger tålmodigheten og langmodigheten til den Hellige Ånd til å begynne å operere i våre sjeler og personligheter - spesielt når vi blir tvunget til å møte noen form for motgang. Noen ganger vil det være tålmodigheten og langmodigheten til Den Hellige Ånd som vil være det eneste som vil gi deg evnen til å vare hele tiden på en dårlig prøve.

  • Lær hvordan du kan ri og flyte med den Hellige Ånds tålmodighet i ditt daglige liv og å vandre med Herren - og du vil da kunne gå inn i en mye mer fredelig tilstand i ditt sinn og følelser.

Under her er en oppføring over alle de 9 fruktene av Den Hellige Ånd og lenken til hver artikkel om den aktuelle frukten.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.
Bibelvers etter Tema

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne