Selvkontroll

Selvkontroll

-frukt fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

Når du begynner å inngå en sann helliggjørelsesprosess med Herren - forvent at Den Hellige Ånd skal bevege deg veldig tidlig med denne spesifikke egenskapen.


Årsaken til dette er at vi alle har en viss grad av karakter-brister som opererer i våre personligheter. Det er noen dårlige og negative egenskaper som må gå. Sist, men ikke minst, er egenskapen av selvkontroll. Denne er stor, og jeg mener da virkelig enorm!

Bibelen forteller oss at våre ånder og vårt kjød vil krige mot hverandre i dette livet. Vårt kjød ønsker umiddelbar tilfredsstillelse til enhver pris, og stopper ikke for noen ting for å prøve å få det.


Våre ånder vet at noen av våre kjødelige ønsker ikke er riktige for oss, og som et resultat vil det være en krigskamp mellom de to - og noen ganger vil det bli en stor krigsføring. Og det eneste som vil kunne kontrollere og dempe noen av kjødets ønsker, er kvaliteten på selvkontrollen.


Siden vi alle lever i en veldig selvsentrert og materialistisk type verden i dag, har mange mennesker svært dårlig impulskontroll. Hvis de ser noe de umiddelbart vil, så vil de gjøre alt de kan for å prøve å få det. De vil ikke bli avslått før de får det de skal etter. Disse menneskene er åpenbart svært svake i egenskapen til selvkontrollen.


Det er derfor Bibelen forteller oss at hvis vi kan lære å virkelig gå i Den Hellige Ånd, vil vi ikke oppfylle våre kjødets lyster.


På grunn av våre fallne og syndige naturer, er vi alle svake i egenskapen til selvkontrollen. Derfor sørget Gud Faderen for at denne frukten er oppført som en av hans Hellige Ånds 9 frukter.


Vi har alle behov for Guds selvkontroll i våre liv og i våre personligheter hvis vi skal ha noe håp om å bli ryddet opp i og riktig helliggjort i den grad Han ønsker å få oss til i dette livet.


Hvis du ikke har Guds selvkontroll som opererer gjennom deg - vil du få en svært liten seier over ting som dårlig temperament, dømmende og kritiske ånder, en utilgivende ånd og laster som røyking og misbruk av alkohol.


Når den Hellige Ånd starter denne helliggjørelsesprosessen i deg - vær forberedt på noen store slag og tautrekking med Ham når han begynner å komme etter noen av de negative egenskapene som opererer i din personlighet.


Men hvis du er villig til å gi etter for Ham og la Ham begynne å jobbe med alle 9 av disse fruktene i din personlighet - så vil du finne deg selv begynne å vokse på måter og på områder som du aldri trodde var mulig i dette livet.


Hans overnaturlige kraft på dette området vil blåse deg bort når du ser hvor langt Han virkelig kan ta deg for å bli den personen som Gud vil at du skal bli i Ham i dette livet.


Her er noen av definisjonene av hva egenskapen til selvkontrollen handler om:

1. Måtehold, rasjonell begrensning av naturlige impulser.


2. Sober, temperert, rolig og sindig tilnærming til livet, i å ha mestret personlige ønsker og lidenskaper.


3. Kaller etter et selvdisiplinert liv etter Kristi eksempel på å være i verden, men ikke av verden.


4. Selvbeherskelse eller disiplin utøves over ens oppførsel.

Ovennevnte definisjoner beskriver perfekt hva Gud ser etter når han begynner å jobbe og overføre denne egenskapen til våre personligheter. Denne spesifikke egenskap er en av de viktigste nøklene i å kunne få noen form for seier over noen av lystene og begjærene til vårt kjød.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne