Trofasthet

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Trofasthet 

-frukt fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

I de tider vi lever i, med halvparten av alle ekteskap som ender opp i skilsmisse, og med mange som blir "stukket i ryggen" på arbeidsplassen av folk de i utgangspunktet trodde de kunne stole på - denne spesielle egenskapen er virkelig nødvendig i denne tid.


Denne egenskapen er ikke bare nødvendig i vårt eget personlige forhold til Gud, men den er også nødvendig i  våre personlige relasjoner med våre venner og familier.

Når du er frelst og har inngått et ekte personlig forhold til Herren - en av de første tingene du virkelig må ta tak i er å holde fast til Herren og holde deg trofast mot Ham for resten av ditt evige liv.


Når du er blitt frelst og har inngått et ekte personlig forhold til Herren, er det ingen vei tilbake - noensinne!


Dette er hva som fikk det jødiske folket i store problemer med Gud Faderen, tilbake i det Gamle Testamentet. De kunne ikke holde seg trofaste og lojale mot Ham på en konstant og jevnlig basis.


Det var tider at Gud Faderen bokstavelig talt kalte dem skjøger og hyklere fordi   de ikke ville være trofaste mot Ham, særlig når de fortsatte å jage etter andre guder.


Gud Faderen holder virkelig denne spesielle egenskapen høyt, og dette er en egenskap som han virkelig vil forvente at du skal operere veldig sterkt i - ikke bare i ditt eget personlige forhold med Ham, men også i dine andre personlige forhold til familien din og venner.


Med andre ord, Han vil at du skal være trofast og lojal mot dine ektefeller, dine barn, dine foreldre og dine gode venner.


For mange mennesker drar seg vekk fra ektefeller og deres barn hvis de treffer noen mindre fartsdumper i deres ekteskap.


For mange ektefeller har affærer bak makens rygg, og ødelegger dermed all tillit og trofasthet som kan ha blitt opparbeidet i de tidligere årene av deres ekteskap.


For mange fedre drar seg ut av deres ekteskap, og de glemmer og forsvinner for sine egne barn - og noen ganger for godt, aldri lyst til å se noen av dem igjen!


Hvis Gud gir deg en fantastisk kompis, fantastiske barn og gode og fantastiske venner - så vil han forvente at du skal være lojal og trofast mot dem alle i dine personlige forhold til dem. En ekte venn vil forbli ved din side for livet - gjennom tykt og tynt og for bedre eller verre.


Akkurat som Gud vil være trofast mot deg i sitt personlige forhold til deg - Forventer han at du skal være lojal og trofast i dine personlige forhold til de andre menneskene i ditt liv.


Her er det hva noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene har å si om denne spesielle egenskapen:

1. Trofasthet vil gjøre en sann til sitt løfte og trofast til sin oppgave.


2. Stabilt, dedikert, pålitelig og verdig tillit.


3. Stabilt, uforanderlig og grundig forankret i forhold til den andre.


4. Avhengighet, lojalitet og stabilitet

Med den selvsentrerte og materialistiske verdenen vi nå lever i, hvor mange menneskers eneste mål og ambisjoner er å få så mye som de kan ut av dette livet mens de fortsatt kan - er jeg er redd for at dette er en egenskap som er en stor mangelvare.


De fleste er heldige hvis de klarer å få 2 eller 3 gode, lojale og trofaste venner i dette livet.


Dette er en egenskap som Gud Faderen virkelig ser på hos alle. Han ser på hvem som vil være sann, lojal og trofast mot Ham - og hvem vil være sann, lojal og trofast mot vennene og familien som blir bragt inn i våre liv.


Kjødet er sterkt - spesielt i området som ønsker å tilfredsstille sin lyst til de materielle tingene i dette livet. Det er derfor denne egenskapen er en av de 9 fruktene av Den Hellige Ånd.


Vi trenger alle trofastheten til den Hellige Ånd som har arbeidet inne i oss for å hjelpe oss å være lojale mot Gud, familie og venner.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne