Miraklenes virke

Miraklenes virke 

-gave fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

Denne neste gaven fra Den Hellige Ånd er hvor du kan komme inn i noen virkelige tunge, kjeve-fallende og forstummende opplevelser, av typen overnaturlig aktivitet fra Ham.

Noen av de forskjellige bibelordbøkene beskriver ordet mirakel som følgende:


En inngrep av Gud i det naturlige universet


Et fenomen som overgår naturlige lover

En guddommelig handling hvor Gud åpenbarer seg for mennesker. Gode eksempler på faktiske mirakler fra Bibelen er følgende:

  • Jesus og apostlene helbreder og kaster demoner ut av mennesker.


  • Jesus gjør vann til vin i Kanas bryllup.


  • Jesus matet 5000 mennesker ved å dele 5 brød og to fisk.


  • Gud skillet Rødehavet for Moses og Israels barn.


  • Daniel blir ikke spist av løver i løvehulen.


  • Peter går på vannet.

Hvis du studerer Bibelen veldig nøye fra start til slutt, er det bokstavelig talt mirakel etter mirakel med både Gud Faderen og Jesus Kristus. Vår Gud er en mirakel-fungerende Gud, og han elsker fortsatt å gjøre dem for sitt folk.


Bibelen sier at Gud ikke forandrer seg, og hvis både Han og Jesus stadig gjorde mirakler i både GT og NT, vil Gud også ha lyst til å gjøre mirakler i våre dager og tid.


Og med denne spesifikke gaven som blir oppført som en av de Hellige Ånds 9 gaver, vet du at Gud prøver å fortelle oss alle at Han fortsatt vil gjøre dem, selv i de tøffe og skeptiske tider som vi nå for øyeblikket lever i.


Igjen, vær ikke redd for denne tunge gave fra Herren, og undertrykk ikke Den Hellige Ånd med mangel på tro hvis han noen gang vil prøve å gjøre et for deg, eller for andre mennesker som du kanskje jobber med med.


Husk, Bibelen forteller oss at absolutt ingenting er umulig med Gud, som vil inkludere ethvert guddommelig mirakel som Han vil ønske å utføre.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.
Bibelvers etter Tema

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne