Den Hellige Ånds 9 gaver

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Den Hellige Ånd`s 9 gaver

Som den Hellige Ånds 9 frukter har å gjøre med Gud, meddeles en del av hans guddommelige natur inn i kjernen av våre

I tillegg til den Hellige Ånds 9 frukter, forteller Bibelen oss også at det er 9 av Den Hellige Ånds gaver.


Bare så det er sagt så føler vi at Den Hellige Ånds 9 frukter er mye viktigere enn de 9 gaver er.

personligheter for å gjøre oss til et mye bedre og hellig folk. Guds ultimate mål for oss alle er vår helliggjørelse i Ham, og en del av den hellige prosessen har å gjøre med Den Hellige Ånd som overfører 9 spesifikke guddommelige kvaliteter og attributter til våre personligheter.

Men hvis den Hellige Ånds 9 frukter er kaken, så er den Hellige Ånds 9 gaver glasur på kaken.


Sett disse to sammen, og la Gud få jobbe med en troende med begge settene av disse 9 frukter og 9 gaver.


Og du vil ha en mektig helliggjort soldat av Jesus Kristus, og den Hellige Ånds 9 gaver vil gi deg en alvorlig tung ammunisjon til å ha til din disposisjon mens du går med Guds salvelse i ditt daglige liv.

Jeg kaller de 9 gaver fra Den Hellige Ånd "torpedo gaver", da Den Hellige Ånd kan manifestere noen av disse 9 gaver gjennom enhver troende når som helst som Han vil ønske å gjøre det.


Hver av disse gaver er store kraftgaver, og de er alle direkte, overnaturlige, mirakuløse manifestasjoner direkte fra Den Hellige Ånd selv.


Og enhver kristen kan komme seg på riktig sted for å motta disse 9 gaver, som apostelen Paulus selv forteller oss, ikke å være redd for å prøve å røre opp disse 9 spesifikke gaver med Herren.


Her er det direkte verset fra vår Bibel om Den Hellige Ånds 9 gaver:

  • "Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil." (1.Korinter.12:7~11)

Ikke bare forteller Bibelen oss at disse Åndens gaver er tilgjengelige for alle troende, men da tar det det et skritt videre og forteller oss at vi faktisk kan prøve å røre disse 9 gaver opp med Herren.


Her er 5 veldig gode vers som forteller oss ikke å bare ønske åndelige gaver, men å ikke være redd for å prøve å røre disse gaver opp med Herren:

  1. "Derfor, mine søsken: Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke              tungetale."  (1.Korinter.14:39)


  1. "... og begjær åndelige gaver, men spesielt at du kan profetere."

        (1.Korinter.14:1)


  1. "Ikke slukk Ånden, ikke forakt profetier."  (1.Tessaloniker.5:19)


  1. "Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av       profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. Legg vekt på   dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt."  (1.Timoteus.4:14)


  1. "Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme  opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!"  (2.Timoteus1:6)

Som sådan bør hver troende gå til Herren i bønn og be ham om å frigjøre disse 9 gaver gjennom dem når som helst som han vil ønske å gjøre det.


La Gud vite at du vil være et villig verktøy for manifestasjonene av disse gaver, og at du vil gi ham et fullt og solidt grønt lys for å manifestere disse gaver gjennom deg når som helst Han vil gjøre det.


Disse 9 gaver er en enorm hjelp og ikke bare hjelp til deg i din egen personlige vandring med Herren, men mange av dem kan også brukes til å hjelpe andre mennesker ettersom spesielle behov og omstendigheter oppstår i deres liv.


Legg merke til den aller første linjen i dette verset, som sier at disse 9 gaver er gitt til hver og en for "alles fortjeneste".


Jeg vil gå videre og bryte ned hver av disse Åndens gaver i sin egen artikkel, så du kan klikke på linken for å lese hver enkelt. Og kom så tilbake og les min konklusjon.


Når du kommer til hver av gavene, kan du se nøyaktig hva hver og en av disse 9 gaver handler om, og hvor viktig de kan bli i livet ditt hvis du bare vil tillate Den Hellige Ånd å manifestere dem gjennom deg når som helst ettersom Han trenger  å gjøre slik.

Konklusjon


Bare stopp og tenk på hva alle 9 av disse gaver fra Den Hellige Ånd handler om. Vi snakker om Gud, Den Allmektige, som kommer ned og manifesterer en del av seg selv gjennom disse 9 gaver, siden Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er perfekt med hverandre i den guddommelige treenighet.


Dette er det jeg kaller å skyve grensene sammen med Herren. Med hver eneste av disse 9 gaver som direkte, mirakuløse manifestasjoner fra Den Hellige Ånd, forsøker du å tråkke inn i dypere farvann med Herren. Og det er akkurat hva Gud ber oss alle om å gjøre med disse 9 spesielle gaver.


Når apostelen Paulus, som jeg tror var den største av alle apostlene i det nye testamente, forteller oss å "begjære alvorlig" disse åndelige gaver og ikke være redd for å prøve å røre disse gaver opp med Herren, så vet du at Gud Faderen gir oss alle et stort, grønt lys som kommer etter disse 9 spesifikke gaver.


Tenk bare hvor mange flere du kan hjelpe og redde hvis du vil tillate Den Hellige Ånd å manifestere noen av disse 9 gaver gjennom deg fra tid til annen.


Hver av disse 9 gaver er store kraftgaver, og de fleste av dem tillater Herren å komme inn og manifestere seg selv for å hjelpe noen andre ut.


Selv om Jesus er i himmelen akkurat nå med sin far, har vi alle fortsatt den Hellige Ånd som lever på innsiden av oss. Og gjennom Den Hellige Ånd kan både Gud Faderen og Jesus Kristus fortsatt manifestere seg i vårt daglige liv og i eventuelle situasjoner som vi trenger deres hjelp til.


Gud og Jesus er fortsatt i redning, hjelp og frelsesvirksomhet - og hvis du vil tillate Gud å manifestere disse 9 gaver gjennom deg fra tid til annen, kan du selv bli en aktuell partner i noen av deres guddommelige, redning, befrielsesoppdrag.


Du kan selv bidra til å videreføre det guddommelige overnaturlige ministerium som Jesus forlot da han steg opp til sin Far.


Igjennom denne nye artikkelen har vi nettopp satt opp, "Den store kommisjonen - redde, helbrede, levere og disiple", disse 9 spesielle kraftgaver vil virkelig hjelpe deg med å være i stand til å redde, helbrede, levere og disiple andre mennesker i dette livet.


Jeg kaller disse "torpedo gaver", fordi de er som kuler lastet i en pistol, klar til å skyte ut av deg når som helst under kontroll og retning av Den Hellige Ånd. Disse Hellige Ånds gaver er ammunisjonen du trenger for å gå i krig for Herren for å hjelpe de fangede fri, som Bibelen forteller oss alle om å lære å bli gode soldater av Jesus Kristus.


Kombiner disse Den Hellige Ånds 9 gaver med Den Hellige Ånds 9 frukter, slik at Gud kan forvandle og forme deg til den slags person Han vil at du skal bli i Ham, og du vil da bli en virkelig helliget, fullastet Gud -kriger som kong David og Joshua var.


Da vil du være klar til å ta på de virkelige Goliatene i denne verden absolutt uten frykt, siden du vet nå at du har Den Hellige Ånds kraft selv på innsiden av deg.


Deretter sammen med disse 9 spesielle kraftige gaver av Ånden som kan manifesteres gjennom deg når som helst for å hjelpe enten deg selv eller andre mennesker ettersom forskjellige behov vil oppstå i deres liv.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Den Hellige Ånd MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45