Ulike typer tunger

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Ulike typer tunger

-gave fra Åndens bibelvers

Tungenes gave er rett og slett Den Hellige Ånd som gir deg den overnaturlige evnen til å snakke på et fremmed språk som du ikke har noen kunnskap eller evne til å snakke ut alene.


Det er to typer tunger han kan gi deg. En er en tunge på denne jorden. Hvis for eksempel ditt morsmål er engelsk, kan han gi deg muligheten til å snakke på kinesisk, japansk eller spansk.

Den andre typen tunger som Han kan gi deg, er en tunge direkte fra himmelen, et himmelsk språk som ikke er av denne jorden. Bibelen forteller oss i 1 Corinthians 13 at det er "englenes taler".


Men i begge tilfeller vil det være et fremmed språk som du ikke kan tale på egen hånd, og bare den Hellige Ånds overnaturlige overføring av dette språket ut av din ånd vil gi deg muligheten til å kunne snakke dette språket ut.


Og hvilken tunge den Hellige Ånd vil gi deg, vil du kunne bruke den 24/7, når du vil. Det vil være ditt eget personlige, private, bønnespråk mellom deg og Herren.


Det eneste problemet med denne gaven er at for det meste vil du aldri vite eller forstå hva du ber om når du går inn i denne gaven.


Bibelen forteller oss at vi vil snakke ut "mysterier", og bare Gud Faderen og Den Hellige Ånd vil vite nøyaktig hva bønnen skal være om i en gitt anledning når du faktisk gjør det.


Så hvis vi ikke vet nøyaktig hva vi ber om når vi bruker denne gaven, hvorfor vil Gud til og med at vi skal ha denne typen gave i utgangspunktet? Jeg tror at årsaken er i verset der det står at vi noen ganger ikke vet hvordan å be som vi burde.


Noen ganger kan vi ikke finne de riktige ordene som skal brukes i våre egne personlige bønner til Herren på grunn av våre egne naturlige mangler ved å kunne kommunisere med Ham.


Her er verset som vil vise oss at vi noen ganger ikke vet hvordan å be som vi burde, og at vi alle trenger den Hellige Ånd til å komme og hjelpe oss ut i vår egen personlige bønn til Gud Faderen:

  • "På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet.          For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i    forbønn for oss med sukk uten ord." (Romerne.8:26)

Jeg tror at Den Hellige Ånd er Mesterbederen til Gud Faderen, og som sådan tillater han oss å få direkte tilgang til sin egen personlige bønn med Gud Faderen. Med andre ord, han ber oss om å spille en del av og å dele med Ham på hans egne direkte, personlige bønner til Gud Faderen.


Selv om du ikke vet hva du ber om når du går inn i tungenes gave, vil du i det minste ha ære og privilegium for å kunne be direkte til Gud Faderen med Den Hellige Ånd.


Og siden Den Hellige Ånd vet hvordan en skal presentere en perfekt bønn til Gud Faderen, så kan du faktisk spille en rolle i den perfekte bønnen til Gud Faderen.

En annen grunn til at du vil ha denne gaven, er for nødssituasjoner.


Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange vitnesbyrd jeg har sett eller lest hvor Den Hellige Ånd plutselig vil be noen om å begynne å bede i tunger, og senere finner den personen at bønnen de gjorde i tunger, bare var brukt til å redde andres liv.


Siden Den Hellige Ånd er Gud og Herre selv, betyr dette at han helt klart kan se inn i fremtiden.


Og hvis han ser en dødelig ulykke som kommer til å skje, kan han be deg om å begynne å be i tunger til Gud Faderen for å stoppe den forestående tragedien fra å hende.


Du har ingen anelse om hvor mange liv du kan være med til å redde hvis du bare tillater Gud å gi denne gaven til deg og deretter gå inn i den når Den Hellige Ånd vil be deg om å gjøre det.


Denne gaven kan ikke bare brukes til å redde ditt eget personlige liv fra forestående katastrofe, men det kan også brukes til å redde livene til folk som kan være svært nær deg, for eksempel dine nærmeste familiemedlemmer, nære venner eller kolleger.

For det meste vil tungenes gave bli brukt som ditt eget personlige, private bønnespråk mellom deg og Herren. Hvis det er gjort i en kirkeinnstilling av noen, så skal det være noen som vil tolke den tungen, ellers vil ingen vite hva personen ber om, og det vil ikke være i stand til å belære forsamlingen i den forbindelse som det skjer.


Nå er det noen flere vers av tungenes gave:

  1. "For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden."             (1.Korinter.14: 2)


  1. "Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp." (1.Korinter.14: 5)


  1. "Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det. For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." (1.Korinter.14:13~14)


  1. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.» (1.Korinter.13:1)


  1. "Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror..." (1.Korinter.14:22)


  1. "Derfor, mine søsken: Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg! "                 (1.Korinter.14:39~40)

Legg merke til i det første verset at det forteller deg at du snakker mysterier når du ber på tungen din. Det fjerde vers forteller deg at tungen din enten kommer fra menn eller engler, noe som betyr at det enten vil være et språk på denne jorden eller et språk direkte fra himmelen.


Legg merke til i det tredje vers at Paulus forteller deg at du ber om å tolke ditt eget tungemål, slik at du kan forstå hva du ber om, noe som vil lede oss rett inn i neste gave, tolkningen av tunger.


Legg også merke til at når du ber i tungen, at du ber ut av din ånd, ikke ute av tankene dine. Du beder også i Den Hellige Ånd når du ber på tungen din.


Med vår manglende evne til å være perfekte bønnekrigere til Gud Faderen, tror jeg at dette er en gave som Gud vil at alle hans barn skal ha.


Når du finner deg selv ønske å be til Gud, men du finner deg selv kortfattet i hvordan du vil be eller hva du vil be om, kan du bare gå inn i din gave av tunger med Den Hellige Ånd og så ende opp med å gi Gud en Perfekt bønn, siden bønnen vil bli direkte fra Den Hellige Ånd selv.

Dette er et veldig kraftig bønneverktøy å ha i ditt eget arsenal siden du åpner deg opp direkte til Den Hellige Ånd og Hans evne til å be til Gud Faderen.


Du knyttes sammen med den tredje Treenighetspersonen som er Gud og Herre selv, som er Mesterbeder og forbønneren med Gud Faderen.


Bare meditere på denne tankebyggende virkeligheten, og se om du ikke vil gå til Gud Faderen og be ham om å frigjøre denne kraftfulle gave til deg gjennom Den Hellige Ånd.

Under her er en oppføring over alle de 9 gaver av Den Hellige Ånd og lenken til hver artikkel om den aktuelle gaven.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Den Hellige Ånd MENY

Innhold


1. Kunnskapsordet  2. Visdomsordet   3. Profetisk gave 


4. Troens gave  5. Helbredelsens gave   6. Miraklenes virke       


7. Prøve ånder     8. Ulike typer tunger    9. Tolkning av tunger

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45