Historien bak HolySpirit.no

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Historien bak HolySpirit.no

Det meste på HolySpirit.no er oversatt fra Engelsk til Norsk, og det meste ble skrevet av en lærd som fikk Guds kall om å skrive alle disse gode artiklene for å dele sin kunnskap med så mange som mulig. Artikler fra andre har også kommet til etterhvert som de har dukket opp.


Da jeg kom over dette hovedmaterialet fikk jeg straks et intenst ønske om å oversette og formidle dette her i Norge med en Norsk tekst. Forfatteren tar oss med i dybden og utreder på en virkelig klar, og forståelig måte mange av de ting som sikkert de fleste av oss måtte søke svar på.


Denne siden ble påbegynt av meg i Mai 2017, og selvsagt etter ledelse fra Den Hellige Ånd om å måtte gjøre nettopp dette. Vel.., kanskje ikke så selvsagt i starten, som nyfødt troende bare få uker i forveien. Selv med en veldig aktiv og tilstedeværende Ånd var ikke dette så selvsagt for meg allikevel. Men hungeren etter viten var så absolutt tilstede fra dag en, så det var bare å fylle på med kunnskap.


Det er nå faktisk ikke så lett for en nyfødt sønn å vite om slikt kommer fra en selv, ens eget ønske om å hjelpe andre, sin egen fantasi, eller om det virkelig er vår Herre som styrer en i de retninger han ønsker. Så etter noen titalls sider tok jeg en pause for å tenke over alle disse tingene siden tvilen hadde kommet sigende.


Jeg var samtidig i tvil til noe av tekstene som inneholdt ting angående troende som virkelig tror de kan lure Gud, utnytte Ham og dra sine egne fordeler. Jeg mente dette ikke kunne være så relevant her på disse breddegrader iallefall. Kristne i Norge er ikke sånn!! Og tenkte at kanskje andre også ville finne slikt for banalt å skrive om her. Jeg ville egentlig ikke ta dette med og slettet det jeg hadde begynt på om det.


Men kun to uker etter at jeg tok denne pausen, fikk jeg altså helt ut av det blå, overlevert et klart profeti i all offentlighet fremfor kanskje tusener av tilhørere og seere, om at dette jeg jobbet med var Guds egen ide, ikke min, og at jeg måtte fortsette med dette arbeidet og ikke engste meg med hva hverken jeg selv eller andre måtte tenke om det.


Når en totalt fremmende kan stå slik og fortelle meg i klartekst ting som bare jeg i tankene mine vet, da skjønner en virkelig hvor suveren Gud er. Da faller mange biter på plass, også om alle de små merkelige hendelser som ledet meg til denne forsamlingen på en dag hvor jeg egentlig hadde bestemt meg for å være hjemme, alt dette gav meg nå mening.


Så da var den saken grei for min del, all tvil var som blåst bort, jeg skulle virkelig gjøre denne jobben for Ham, og jeg gikk da ivrig igang med å jobbe videre på dette prosjektet for fullt. Arbeidet totalt inneholder flere hundre sider med artikler. Nå, mot slutten av Sept. 2017 er jeg kommet til 110 sider og velger å publisere nettstedet allerede nå, for så å fylle på med flere artikler etter hvert.


Jeg vil også nevne at under arbeid med denne siden har jeg vært utsatt for mange negative ting som ikke kan forklares på noen rasjonell måte, dette har ført til mengder med ekstra arbeid i de perioder når disse ting oppstår. Det har også ført til at ting som går min vei åpenbarer seg hele tiden. De av dere som har opplevd slikt vet godt hva jeg her mener.


Jeg er veldig sikker på at disse artiklene inneholder mye fakta og mange sannheter siden dette er så viktig for vår Herre å få formidlet til oss alle. Hva Han virkelig ønsker fra oss alle med dette skinner også veldig klart igjennom i tekstene her, fra artikkel til artikkel kan en se dette, og alle Kristne bør virkelig etterkomme dette ønsket fra Ham.


I starten ville jeg virkelig hedre han som har skrevet alt dette med en flott presentasjon og takk, men alt dette ble tatt vekk fra mine tanker, og jeg forsto at dette nettsted skal kun ha fokus på tekstene som er skrevet, ikke på hvem som skrev hva, eller hvem som oversetter det. Dette var ikke min ide, det er ikke min side, den tilhører vår Kjære Far, den er en fri gave fra Ham til oss alle.


Dette er en side som nå ikke inneholder, eller noen gang vil inneholde hverken reklame eller andre forstyrrende ting som ikke har noe med budskapet Hans å gjøre.


Vi lever i en utfordrende tid med mange mørke skyer som brer seg utover fortere enn vi skulle ønske, så jeg ber alle om å vennligst dele denne siden, like den, og bidra til at flest mulig skal kunne få lese disse artiklene.

Dette for at så mange som mulig kan få et enda bedre kjennskap til vår fantastiske Far og Hans inderlige og brennende ønsker for oss alle.


Måtte Herren velsigne dere alle
Takk Kjære Far


Admin

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45