Innsikt

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Innsikt

For det er Herren som gir visdom;

kunnskap og

forstand

går ut fra hans munn.

 Ordspråkene 2:6

Sann Omvendelse vil føre til Frelse

Historien om

Adam og Eva


Men blir egentlig alle virkelig frelst ?

Og hva det betyr å bli

født på nytt ?

Å bli frelst og bli virkelig født-på-ny ved å akseptere Jesus Kristus som din perso- nlige Herre og Frelser må være den største opplevelsen som en person kan ha på denne siden av himm-elen, for med evig frelses gave kommer tilgivelse for alle våre synder og inngangen til himmelen når vi dør og krysser over.

For å virkelig forstå hvordan vi alle har kommet hit, hva det egentlig betyr å være "født på ny" og hvorfor det er så mye død og ødeleggelse i denne verden vi lever i - må du gå hele veien tilbake til begynnelsen, helt til historien om Adam og Eva slik den er fortalt oss i Bibelen.

Faller i ånden som kommer fra Gud?

Slik håndterer du negative følelser


Er dette egentlig et reelt fenomen?

Negative følelser som andre har påført deg.

De fleste av dere har sett dette fenomenet i de karismatiske kirker. Det er her du ser pastorer eller ministre legger hendene på folk, vanlig-vis på pannen, og da faller de bakover.


Karismatikken har kalt dette fenomenet som "slått i Ånden." Noen mennesker kaller det "Faller i Ånden" eller "Hviler i Ånden."

Bibelen forteller oss at Gud ber hele sitt folk om å leve på et høyere nivå enn de ikke- troende.


Bibelen ber oss om å tilgi de som krenker oss, om å vende det andre kinnet til hvis det er berettiget, å elske våre fiender og å gjøre godt for dem som bevisst vil såre oss.

Den falske doktrine av Universalisme

Oversikt over Endetidshendelser


Er noe slikt i det hele tatt mulig å gjennomføre?

Og Antikristens fall ved Armageddon

Som vi alle vet, har denne falske doktrinen infiltrert seg inn i kristendommens liberale ende. Men med noen av de mer konservative kristne som nå begynner å falle for det, viser dette oss hvor langt denne dødelige demoniske doktrinen nå har spredt seg. Så vi tar en tur i dybden, sammenligner og sjekker dette ut.

Dette vil være en grunnleggende oversikt over hovedhendelsene. Jeg vil gå nærmere inn på flere ting i andre artikler som gir deg mer detaljer i noen av disse spesifikke sluttids-hendelsene. Bibelen viser oss igjen noen svært tydelige skrifter om hva som skal skje før Jesus kommer tilbake til oss i Hans andre komme.

Hvordan høre Guds stemme

Kan en Kristen miste sin Frelse


Hvorfor kan noen høre Ham, og andre ikke.

Hva sier så Bibelen om dette da?

En av de største fordelene ved vår frelse må være å høre Gud snakke til oss personlig. Det kan ikke være riktig intimt forhold til vår himmelske Far uten den. Men så lett som det er for oss å snakke med ham, har den gjennom-snittlige kristen pro-blemer med å høre hans stemme. Dette er ikke slik Herren hadde til hensikt at det skulle være.

En gang frelst, alltid frelst? Kan en kristen miste sin frelse etter at de ærbødigst har akseptert Jesus som sin personlige Herre og Frelser? Det er mange delte meninger blant de Kristne akkurat nå på dette spørsmålet. Mange tror at du ikke kan miste din frelse, uansett hvor mange dårlige ting du kan ende opp med å gjøre i dette livet.

Synden av

Utroskap

Hvorfor oppfører noen kristne seg så dårlig?

Synden av utroskap er et av de 10 bud

Hvordan er det egentlig mulig å oppføre seg slik?

Å bli frelst og bli virkelig født-på-ny ved å akseptere Jesus Kristus som din perso- nlige Herre og Frelser må være den største opplevelsen som en person kan ha på denne siden av himm-elen, for med evig frelses gave kommer tilgivelse for alle våre synder og inngangen til himmelen når vi dør og krysser over.

Vi er nye kreasjoner i Jesus Kristus som et resultat av å bli frelst og født på ny gjennom Hans utøste blod. Så nå har vi nå Den Hellige Ånd som bokstavelig talt lever på innsiden av oss for å hjelpe til med å veilede, undervise, dømme, styrke og helliggjøre oss i dette livet, så hvordan kan så mange kristne oppføre seg så dårlig?

Det Gamle Testamentet VS Det Nye?

Hvorfor verden hater jesus.


Vi sammenligner de to testamene i Bibelen.

Og hva sa Jesus selv om dette fenomenet.

Som et resultat av Jesu død på korset, er alt vi trenger å gjøre, å gå til Gud Faderen, bekjenne vår synd og be om hans tilgivelse. Hvis denne bekjennelsen av vår synd er oppriktig og fra hjertet, vil Gud Faderen respektere bekjennel-sen, og vår synd vil bli fullstendig tilgitt. Ingen dyr vil noensinne bli ofret igjen for å få denne tilgivelsen fra Gud.

Ettersom vi går lenger inn mot tidenes ende, vil en av de mest forbløffende tingene du vil se, skje rett foran øynene dine, og det er hvor mye verden virkelig hater Jesus og alt han står for.

Som du vil se i versene jeg vil gi deg nedenfor, gjør ikke bare mange i verden ikke som Jesus, men de hater Ham faktisk.

Stolthet kommer før fallet

Smith Wigglesworth Kraften i Guds Ord


Når stolthetens ånd vokser seg for sterk.

Mannen som vandret med Gud

Ånden av stolthet må være den absolutte konge av alle de negative og destruktive egenskapene som kan komme inn i våre personligheter - og ingen er trygge og immun mot den.

Denne kreftlignende, dødelige og destruktive egenskap, sannsynligvis mer enn noen annen negativ egenskap, har brutt ned.

Du har sikkert hørt meg snakke om Smith Wigglesworth i noen av mine andre artikler. Han hadde et stort helbredende preste-embete tidlig på midten av 1900-tallet.

Hvis Gud har noen form for hall of fame i himmelen, vil Smith Wigglesworth definitivt være i den. Den eneste boken han noensinne hadde lest var Bibelen.

Profeti fra jesus til Maria Baxter

Krislam

Kristendom + Islam


Profeti om Joel Hær som kommer.

Kan disse to relegioner slåes sammen?

For flere år siden leste jeg en av de mest intense, tankebrytende kristne bøkene jeg noensinne har lest. Denne boken fortjener en stor spesiell opp-merksomhet. Jeg vet at det kanskje ikke er for alle, men jeg føler at jeg burde videresende denne informasjonen til resten av dere.

Denne boken har også en stor profeti om Joels hær som skal komme.

Som vi har sagt i vår artikkel med tittelen


"Den grunnleggende læresetning i kristendommen",


er det visse grunnleggende fundamentale trosretninger som vi aldri, noen gang kan kaste ut eller forsøke å engang prøve å komme til et kompromiss med.

Bibelen, Guds ufeilbarlige ord

Bibelens fakta


Bibelens viktige betydning i samfunnet.

Historiske fakta om Bibelens Profetier

Bibelen har vært den bestselgende boken gjennom alle tider, så lenge slike rekorder har vært ført. Ingen annen bok kommer engang i nærheten av den, inkludert Koranen.

Ifølge Guinness Verden-srekorder: Selv om det ikke er mulig å oppnå nøyaktige tall, er det liten tvil om at Bibelen er verdens bestselgende og mest distribuerte bok.

Bibelen ble skrevet over en 1600 års periode av ca 40 menn. Tiden den ble skrevet var fra 1500 f.Kr. til 100 e.Kr.

Det har vært hundrevis av bøker skrevet om dette emnet, bevisene til den guddommelige inspirasjonen i Bibelen, og disse bevisene er mange og varierte.

De fleste i dag, dessverre, har ikke lest noen av disse bøkene.

Jehovas vitner

Del gjerne denne siden

med dem du er glad i

facebook side                            toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45