All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

Søk etter kunnskap om Gud 6/18

All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

Jesus

Disse neste settene av vers er hjertet og sjelen til hele dette emnet. Alle disse versene forteller oss at all kunnskap og all visdom kommer direkte fra Gud og Jesus.


Det første verset vil fortelle oss at alle "skatter" av visdom og kunnskap er "skjult" i Gud Faderen og Jesus Kristus. Legg merke til at Gud sammenligner kunnskap og visdom med "skatter", og at disse skatter er skjult i Ham selv.

Dette betyr at Gud og Jesus er kilden til all guddommelig kunnskap, og at vi først må søke etter kilden for å få denne kunnskapen til å bli frigitt til oss. 

Her er noen av de dypeste versene i hele Skriften som viser oss at Gud ikke bare er kilden til all gudommelig kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen til oss!

 • "... så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kolosserne.2:2~3)


 • "Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransake-lige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen."(Romerne.11:33,36)


 • "For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Han samler opp klokskap til de rettskafne...." (Ordspråkene.2:6~7)


 • "Han tok til orde og sa: Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig." (Daniel.2:20~22)


 • "Kan vel du måle Gud, kan du kjenne Den veldiges grenser? Høyere enn himmelen – hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket – hva vet vel du? Lengre enn jorden, bredere enn havet." (Job.11:7~9)


 • "Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til." (Jeremia.33:3)


 • "Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt." (Matteus.13:11)


 • "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror." (Efeserne.1:17~19)


 • "Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene." (Amos.3:7)


 • "Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier." (Daniel.2:28)


 • "Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler." (Johannes.8:31)

Alle disse versene forteller oss at alt, inkludert all kunnskap og all visdom, kommer direkte fra Gud Faderen. Disse versene viser oss at Gud ikke bare er kilden til all kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen direkte til oss. Han vil vise og avsløre store og mektige ting for oss.


Han vil fortelle oss dype og hemmelige ting som det vanlige menneske ikke vil ha tilgang til.


Og ikke bare vil Gud gi deg Hans kunnskap, men han vil også sørge for å gi deg forståelsen av den kunnskapen og visdommen, for å kunne faktisk bruke den! Alt dette kan bli gitt deg gratis.


Alt du trenger å gjøre er å være villig til å søke etter det, og deretter søke etter å forstå det og hvordan det kan gjelde for de ulike områdene i livet ditt.


Det siste verset er Jesus som forteller oss at hvis vi "blir i hans ord" - da vil vi ha evnen til å kjenne sannheten, og sannheten vil da kunne frigjøres oss. Med andre ord, hvis du er villig til å holde deg til Bibelen, som er Hans Ord, og forsøke å forstå hva du leser - da vil du bli fullt lastet med en utrolig mengde kunnskap og sannhet som dekker et bredt spekter av spørsmål og problemer i livet ditt.


Og når du har Guds sannhet på mange forskjellige områder i livet ditt, vil den sannheten hjelpe deg med å frigjøres fordi du ikke lenger vil være bundet av feil tenkning!


Vær imidlertid oppmerksom på at Jesus sier at vi må "forbli" i Hans Ord for å kunne få disse sannhetene til å virke inn i oss. Å forbli betyr at du er villig til å bruke en slags god, vanlig, kvalitetstid ved å lese Bibelen for deg selv og deretter søke for å forstå og implementere disse sannhetene i hverdagens vandring med Ham.


Alle de ovennevnte versene gir oss en utrolig åpenbaring ved at Gud og Jesus bare er for ivrige etter å frigjøre deres lager av kunnskap til oss hvis vi bare er ville være villige til å gjøre vår del ved å søke etter det.


Dette er del 6 av våre 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 7 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne