Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Søk etter kunnskap om Gud 16/19

Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Jesus underviser

Når du begynner å motta Guds kunnskap og visdom som strømmer inn i livet ditt, vil du merke noe veldig interessant som vil begynne å skje.


Du vil begynne å se forskjellen mellom Guds kunnskap og visdom versus kunnskapen og visdom av denne verden.


Du vil se at Gud alltid har rett, og at mennesket har alltid feil når de to er på motsatte sider av gjerdet.

Et perfekt eksempel på dette er abortproblemet - hvor du har folket som er for og deres argumenter versus de menneskene som er imot med deres argumenter.


Fra Guds synspunkt krever det ikke et geni for å se hvem som er på feil side av gjerdet om dette problemet.

Som du vil se i de to versene jeg vil liste nedenfor, forteller Bibelen oss at verdens visdom er "dårskap i Guds øyne".


Siden Gud er helt perfekt i Hans vesen og i hans kunnskap, betyr dette åpenbart at Gud alltid har rett, og at mennesket og verden alltid har feil når de ikke er på samme side.


Så det første du må få jobbet inn i tankesettet og tankegangen din er at Gud og alle hans veier og all hans kunnskap alltid er det riktige.


Du vil virkelig trenge å grunne på dette fordi verdens visdom kan være veldig fristende til tider. Du vil til tider bli fristet til å tro hva verden har å si i stedet for å tro på at hva Gud prøver å fortelle deg, er riktig.


Våre unge tenåringer kjemper stadig mot denne virkeligheten. De blir stadig fristet, og lokkes til å bruke narkotika, tung drikking og tifeldig sex.


Hvis de ikke har vært jordet i Ordet og i deres tro fra en god, solid, kristen oppdragelse av foreldrene, kan de veldig lett påvirkes til å inngå noen av disse mørkeside-aktivitetene.


Du vil begynne å se forskjellen mellom Guds kunnskap og hvordan Han liker å operere i forhold til næringslivet generelt. Mange i næringslivet tøyer stadig strikken og prøver å komme så langt de kan, få så mye som mulig, og ikke bry deg om hvem de trakker over og sårer i prosessen.


Den allmektige kronen er deres gud, og de vil gjøre alt de kan for å prøve å tjene mer av den.


Mange kristne ende opp med å bli sugd inn i noen av deres skruppelløse forretningsmetoder, og de ender opp med å gå imot Gud selv med noen av de skyggefulle tingene de driver med.


Hver kristen må være sann, lojal og trofast mot sin Gud og hans veier når de står overfor slike tyngre fristelser.


Undersøk disse neste to versene veldig nøye, da de virkelig setter poenget på hva som skjer i det åndelige riket når du sammenligner kunnskapen til vår Gud versus kunnskapen i denne verden.

  • "Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. FOR DENNE VERDENS VISDOM ER DÅRSKAP I GUDS ØYNE. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres list, og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til," (1. Korinter.3:18~21)


  • "Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred." (Jakob.3:14~18)

Det andre verset beskriver perfekt hva som foregår i hund-spiser-hund verdenen. Mange er selvsøkende, sjalu og misunnelige på hverandre, med alle som prøver å løpe over alle andre for å bevege seg høyere opp i næringskjeden.


Legg merke til at Gud kaller denne typen visdom jordisk, sensuell og demonisk - og at den ikke er fra ham. Derfor sier Gud i det første vers at verdens visdom er dårskap i hans øyne. Med andre ord - det er en vits! Alle disse menneskene som velger å leve sine liv i denne typen hund-spis-hund-miljø, går på feil vei.


Når Gud begynner å virkelig jobbe med deg og begynner å overføre sin kunnskap til deg på mange forskjellige områder av livet ditt, vil du virkelig kunne begynne å se sannheten på mange forskjellige ting - ikke bare i ditt eget personlige liv, men også med verden generelt.


Når denne kunnskapen er frigitt til deg og du har full forståelse for det - vil Gud forvente av deg å tro på det, og handle på det når du står overfor fristelsen til å gå med verdens visdom snarere enn med Guds visdom. Husk alltid hvem du tjener. Du tjener og følger Gud og hans veier for livet ditt, ikke verdens veier og visdom.


Dette er del 16 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 17 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne