Kunnskap og visdom er bedre enn alle materielle ting i denne verden

Søk etter kunnskap om Gud 4/18

Kunnskap og visdom er bedre enn alle

materielle ting i denne verden

Jesus forteller

Disse neste 7 versene gjør igjen en veldig radikal konstantering.


Gud forteller oss bokstavelig talt at kunnskapen og visdommen som vi kan motta direkte fra Ham, er bedre og mer verdifull enn alt som sølv, gull og rubiner i denne verden.


Med andre ord, kunnskapen og visdommen som du kan motta direkte  fra Gud, er bedre enn all den materielle rikdommen som denne verden kan tilby!

Gud går deretter et skritt videre i dette første verset jeg vil liste nedenfor, og sier at kunnskap og visdom er bedre enn noe annet du muligens kan ønske i dette livet!


Tenk på hvor radikalt og ekstremt dette utsagnet egentlig gir dette materialistiske og penge-sultne samfunnet vi nå lever i.


Ta godt tak i disse 7 versene - spesielt de to første.

  • "Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand. For det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull.


Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Langt liv har den i sin høyre hånd, rikdom og ære i sin venstre.


Dens veier er fagre veier, og alle dens stier er fred. Den er et livsens tre for dem som griper den, lykkelig blir hver den som holder fast på den." (Ordspråkene.3:13~18)


  • "Å vinne visdom - hvor mye bedre er det ikke enn gull! Og å vinne forstand er mer verdt enn sølv." (Ordspråkene.16:16)


  • "Det fins gull og perler i mengde, men lepper som taler kunnskap, er en kostelig ting." (Ordspråkene.20:15)


  • "For å være i visdommens skygge, er som å være i skyggen av rikdom. Men kunnskapens fortrinn er at visdommen holder sin eier i live." (Forkynneren.7:12)


  • "Klokskap er en livets kilde for dem som eier den..." (Ordspråkene.16:22)


  • "Ved visdom blir huset bygd, og ved forstand blir det trygget. Ved kunnskap fylles rommene med all slags kostbart og herlig gods."(Ordspråkene.24:3~4)


  • "Visdommen er et sterkere vern for den vise enn ti mektige menn i en by." (Forkynneren.7:19)

Legg merke til i det første verset at Gud sier at "salig" er mannen som finner visdom, og at det å ha kunnskap og visdom vil bidra til å forlenge antall dager som du kan være i stand til å bo her på denne jorden.


Han sier da at kunnskapen også vil gi deg fred og være et livets tre for deg og ditt liv.


Dette "livets tre" er det som stimulerer de som søker etter kunnskap. Det er ikke noe mer utfordrende, mer givende og mer spennende enn å søke etter kunnskap om Gud på et bestemt emne eller problem som du virkelig er interessert i.


Og på toppen av det hele - all den kunnskap og visdom som du vil motta fra Herren på de forskjellige delene av livet ditt her på jorden, vil alle gå med deg inn i det neste liv, som vil være himmelen.


Imidlertid vil ikke en unse av alt gull, rubiner, sølv og rikdom i denne verden gå med deg når du dør og krysser over. All den jordiske materielle rikdommen vil råtne og forsvinne hva deg angår - for ikke en unse, ikke engang en krone vil gå med deg til den andre siden!


Dette er grunnen til at Gud legger en så høy verdi på jakten på Hans kunnskap og visdom for oss i dette livet. Det er derfor Gud forteller oss i de ovennevnte versene at søket etter hans kunnskap og visdom i dette livet vil gi deg ekte liv.


Dette er del 5 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 5 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne