Den Hellige Ånd er vår Hjelper

Søk etter kunnskap om Gud 7/18

Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide

Jesus og Den Hellige Ånd

Nå som vi vet at Gud og Jesus vil frigjøre deres kunnskap direkte til oss fra deres tronerom i himmelen - hvordan blir denne kunnskapen faktisk overført til oss?


Dette vil nå bringe oss inn i det neste settet av Skriftvers.


Disse neste tre versene vil fortelle oss at denne kunnskapen er gitt til Den Hellige Ånd - og så vil Den Hellige Ånd, som allerede lever på innsiden av oss,  være Den som overfører all denne kunnskapen til oss!

 Den Hellige Ånd vil dermed bli din personlige veileder og lærer i dette livet. Det vil være hans jobb å formidle og overføre all denne kunnskapen direkte til deg når du begynner å søke etter det.


Her er tre svært kraftige vers fra Skriften som viser oss at Den Hellige Ånd nå vil være Den som vil overføre Guds kunnskap direkte til oss.

  • "Det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss." (1.Korinter.2:10~12)


  • "Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." (Johannes.14:26)


  • "Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme." (Johannes.16:13)

Det aller første verset legger grunnlaget når det står at ingen kjenner Guds ting unntatt Den Hellige Ånd - og at Den Hellige Ånd er gitt til hver og en av oss for å åpenbare de tingene Gud vil åpenbare for oss. Med andre ord er det Den Hellige Ånds jobb å frigjøre kunnskapen om Gud direkte til oss!


Det andre verset bekrefter det første verset når det står at Den Hellige Ånd vil være vår Lærer, og at Han vil "lære oss alle ting." Legg merke til ordet "alle" - at han vil lære oss "alle ting".


Tenk på hva som blir sagt i dette verset. Dette utsagnet som er gjort av Gud om at Den Hellige Ånd kan lære oss alle ting, er en maksimal intens type uttalelse som er gjort av Gud. Gud forteller oss at han er villig til å gå lenger enn overbord for å lære oss ting og overføre sin kunnskap til oss.


Deretter går verset et skritt videre når det står at Den Hellige Ånd bokstavelig talt kan bringe opp i minnet ditt, når du trenger det, den kunnskapen som Han allerede har gitt deg!


Et perfekt eksempel på dette er de som virkelig studerer Bibelen for å få det til å virkelig fungere og assimilere seg i deres sinn og ånder.


Det du vil se begynne å skje hvis du er villig til å bruke litt god kvalitetstid for å få Ordene til å virke inn i deg - er at Den Hellige Ånd vil bringe de rette skriftversene tilbake til deg når du vil trenger dem på stedet når du forkynner eller snakker med andre om Gud og Jesus.


Du vil bokstavelig talt se at disse versene flyter rett opp og ut av din ånd foran sinnet ditt, akkurat i det øyeblikket du trenger dem. Dette er bokstavelig talt en overnaturlig overføring av kunnskap direkte til sinnet av Den Hellige Ånd selv!


Og ikke bare kan Den Hellige Ånd gjøre dette med skriftvers - men han kan også gjøre dette med andre biter av kunnskap som Han kanskje vil gi til deg. Han kan gi deg Hans ord av kunnskap og visdom hele dagen lang på alt annet du måtte trenge Hans hjelp på.


Derfor kalles Den Hellige Ånd "talsmannen" i det andre verset ovenfor. Den Hellige Ånd kan ikke hjelpe deg med mindre han er i stand til å overføre sine ord av kunnskap og visdom til deg ettersom du vil trenge dem.

Det siste verset sier at ikke bare vil Den Hellige Ånd være vår Talsmann og Lærer i dette livet - men at Han også vil være vår veileder.


Tenk på de tre ordene - Talsmann, Lærer og Guide!


Dette er en kraftig, trefoldig tjeneste som Den Hellige Ånd har med hver nyfødte troende.

Det siste verset sier at Den Hellige Ånd vil lede oss til "all" sannhet. Og igjen, legg merke til ordet "all" - all sannhet - ikke bare noe, eller deler av sannheten.


Hvis du kan lære å bli ledet av Den Hellige Ånd og plukke opp når Han begynner å prøve å kommunisere med deg, kan du bokstavelig talt begynne å motta kunnskap om Gud på alle områder av livet ditt hvor du trenger Guds kunnskap og veiledning for å få deg trygt gjennom!


Dette er del 7 av våre 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 8 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne