Gå med andre vise mennesker

Søk etter kunnskap om Gud 12/19

Gå med andre vise mennesker

Jesus

Disse neste sett med vers vil fortelle dere to ting - at den som går med andre vise mennesker, den vil bli vis, men den som har dårer som sine venner og ledsagere, vil bli ødelagt! Ifølge artikkelen jeg kalte: "Velg dine venner nøye" - Bibelen gjør det veldig klart at vi ikke skal henge sammen med de vantro, at vi skal velge våre venner nøye, og at det onde selskap vil ødelegge gode vaner.

Når du har inngått en fullstendig overgivelse av hele ditt liv med Gud Faderen, vil en av de første tingene han begynner å gjøre, være å sortere ut noen av de dårlige og negative menneskene du har i livet ditt.

Disse negative menneskene vil ikke gjøre noe annet enn å prøve å holde deg tilbake hvis du begynner å prøve med å vokse i Herren. Gud vil ikke holde ut med deres negative innflytelser i livet ditt, og han vil dermed ta disse typer negative mennesker bort fra deg veldig tidlig i din vandring med Ham.


Mange kristne klarer aldri å komme til hva Guds sanne kall var for dem i dette livet, fordi de ikke vil gi opp sine negative venner.


Som et resultat holder disse negative menneskene disse kristne bundet opp i deres lavere levemåte i dette livet. Og som et resultat av dette igjen vil disse kristne aldri nå sitt fulle potensiale i Herren i dette livet.


Det aller første verset jeg vil liste nedenfor sier at den som går med andre vise menn, vil bli vis selv.


Årsaken til dette er at du kan lære av andre kloke mennesker i tillegg til hva du vil få direkte fra Gud selv. Å lære fra andre kloke mennesker vil virkelig bidra til å akselerere din kunnskap i Herren og hva annet Gud vil gi deg sin kunnskap om.


Disse versene vil også perfekt være i tråd med versene nevnt ovenfor om den sikkerhet som finnes i å ha mange rådgivere.

  • "Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille." (Ordspråkene.13:20)


  • "Snakk ikke til en dåre, han forakter dine kloke ord." (Ordspråkene.23:9)


  • "En spotter søker visdom, men finner den ikke, for den kloke er det lett å få kunnskap. Hold deg borte fra dåren, du får ikke kunnskap fra leppene hans." (Ordspråkene.14:6~7)


  • "Den kløktige skjuler sin kunnskap, dårene roper ut sin dumhet." (Ordspråkene.12:23)


  • "Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder hodet kaldt. Selv den dumme regnes for vis når han tier, og klok så lenge han holder munn." (Ordspråkene.17:27~28)

Legg merke til at Gud sier i andre vers at dårer vil forakte den kunnskap og visdom du har i Ham. Dette stemmer opp med verset om at vi ikke skal ikke gi  hundene det hellige, og ikke kaste perler til svin. Kunnskap og visdom som du vil motta fra Herren, vil være veldig hellig, og du vil kaste bort tiden din ved å prøve å mate den til andre mennesker som ikke begjærer det.


Dette er del 12 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 13 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne