I mange rådgivere er det sikkerhet

Søk etter kunnskap om Gud 10/18

I mange rådgivere er det sikkerhet

Jesaja

Når du begynner å søke etter kunnskapen om Gud for ditt liv, er en av måtene som Gud vil formidle Hans kunnskap til deg, gjennom andre mennesker. Noen ganger vil du motta den kunnskapen du leter etter direkte fra Gud selv.


Andre ganger kan det komme fra et bestemt skriftvers du kanskje mediterer på.


Men andre ganger vil Gud formidle Hans  kunnskap til deg gjennom andre menn-esker.

Et godt eksempel på dette er når du mottar ord av kunnskap og visdom gjennom en salvet lærer av Hans Ord, som din pastor som underviser Ordet i søndagstjenesten, eller at du hører på en av Guds lærere på en av de kristne tv/radio stasjonene.


Det du vil merke som begynner å skje med deg, er at ord eller åpenbaringer som kommer fra andre, vil "hoppe" på deg.


Dette er den Hellige Ånd som "spontant" gir disse ordene til deg for å hjelpe deg ved å gi deg Hans kunnskap og visdom om noe du kan holde på med eller søke etter.


Når du begynner å gå inn i denne typen reise med Herren, må du virkelig holde radarene dine oppe hver dag ettersom du aldri vet når, hvor, hvordan eller gjennom hvem Gud vil frigjøre sin kunnskap til deg.


Det er derfor dette kunnskapsspillet er så gøy å spille med Herren. Gud elsker variasjon og spontanitet, og han vil gi deg sin kunnskap og visdom på mange forskjellige måter og gjennom mange forskjellige kilder. Men husk alltid - Den Hellige Bibelen vil alltid være din viktigste kilde til åndelig kunnskap og visdom i dette livet.


Når Gud ønsker å formidle sin kunnskap direkte til deg gjennom andre mennesker - en av de tingene som Gud vil ordne for deg, er tilgang til andre gode, sanne kristne som du kan diskutere ting med.


Her er fire veldig fascinerende skriftvers som forteller oss at det er sikkerhet i mange rådgivere, at uten passende rådgivning med andre kan våre planer gå galt, og at vi kan vinne krig ved å rådslå med andre.

  • "En mann som er vis, har styrke, den som har kunnskap, er full av kraft. Legg planer før du fører krig, når mange gir råd, vinner du seier." (Ordspråkene:24:5~6)


  • "Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes." (Ordspråkene.15:22)


  • "Når en rådslår, lykkes planene. Hold råd før du fører krig!"(Ordspråkene.20:18)


  • "Der det mangler kloke råd, faller folket, men der det er mange rådgivere er det redning." (Ordspråkene.11:14)

Bibelen forteller oss at alle menn kun vil "vite delvis" hvilken kunnskap vi kan få fra Herren her nede på denne jorden. Som et resultat vil ingen noen gang få alle svarene på alt i dette livet.


Ved å ha en gruppe sammen med andre sanne kristne venner, du kan drøfte ting ut med - vil dere bidra til å holde hverandre oppe og skarpe i Herren, bidra til å holde hverandre ydmyke og ansvarlige i din vandring med Herren, sammen med å kunne lære av hverandre.


Dette er del 10 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 11 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne