Kunnskap, forståelse og visdom

Søk etter kunnskap om Gud 5/18

Kunnskap, forståelse og visdom

Jesus forteller

Før jeg går inn i det neste settet av skriftverk - er det en ting jeg må peke ut til deg. I mange av disse versene vil du se tre nøkkelord som stadig blir gjentatt igjen og igjen. Disse tre nøkkelordene er:


  • Kunnskap


  • Forståelse


  • Visdom

Gud vil først starte med å formidle Sin "kunnskap" til deg om noe spesifikt. Men kunnskap av seg selv vil ikke få jobben gjort.


Det neste nøkkelordet er "forståelse". Forståelse betyr at du forstår kunnskapen som blir gitt til deg. Hvis du ikke forstår kunnskapen som er gitt til deg, vil du ikke kunne bruke den eller ta den i bruk i en virkelig situasjon.


Det tredje nøkkelordet er "visdom". Når du forstår kunnskapen som er gitt til deg, er det nå ett skritt til du må ta for å kunne riktig bruke denne kunnskapen - og det trinnet er å ha den aktuelle visdom for å kunne bruke den kunnskapen i en virkelig situasjon.

Mange universitetsstudenter forstår kunnskapen de har lært gjennom mange av deres forelesninger - men de mangler visdom for å kunne bruke den kunnskapen i den virkelige verden. Dere har alle hørt begrepet at noen kan være "bok-smart" - men mangler sunn fornuft og visdom for å kunne bruke denne kunnskapen i den virkelige arbeidsverdenen.


Her er et eksempel. Si at noen bare ga deg en perfekt håndbok om hvordan du gjenoppbygger en bilmotor. All den kunnskapen du trenger på hvordan du bygger en bilmotor, finnes alt i denne boken.


Men det neste skrittet er at du må kunne forstå kunnskapen som finnes i denne boken. Hvis ikke noe av det gir mening til deg, vil all den perfekte kunnskapen i denne boken ikke være til nytte for deg.

Men hvis du har evnen til å forstå all kunnskapen i denne boken, så er det neste og siste trinn å kunne få visdom til å kunne faktisk gjenoppbygge en bilmotor i en virkelighetssituasjon. All den kunnskapen og all forståelsen av den kunnskapen vil ikke være til nytte for deg hvis du ikke har den faktiske visdom for å kunne bruke den til å faktisk bygge en bilmotor.


Det er her Den Hellige Ånd kommer inn i stor stil! Den Hellige Ånd vil hjelpe deg med å kunne forstå kunnskapen om at Gud kan prøve å gi deg noe.


Den Hellige Ånd vil bidra til å belyse tankene dine slik at du fullt ut kan forstå hva som blir gitt til deg. Den Hellige Ånd vil også hjelpe deg med det aller siste trinnet - som er å være i stand til å få visdommen til å bruke eller anvende den kunnskapen til en virkelighets arbeidssituasjon.


Eksempel - Gud kaller deg til å bli en stor hjertekirurg:

  1. For det første vil Gud sørge for at du får all den arbeidskunnskapen du trenger for å bli en stor hjertekirurg.
  2. For det andre vil Gud så sørge for at du har full evne til å fullt forstå all den kunnskapen han vil gi deg om hvordan du skal bli en stor hjerte kirurg.
  3. For det tredje vil Gud fullføre sitt arbeid med deg for å sikre at du har den faktiske visdom for å kunne bruke den kunnskapen, slik at du da kan gjøre virkelige hjerteoperasjoner i virkelige situasjoner.

Den ovennevnte tre trinns prosessen kan gjøres av Gud med hver og en av dere på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt. Det handler bare om at du er villig til å søke etter hva det er Gud vil at du skal søke etter. Kunnskap, forståelse og visdom direkte fra Gud på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt er tilgjengelig for alle hans barn hvis de bare ville være villige til å bruke tiden til å søke etter det!


Dette er del 5 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 6 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne