Slutt aldri å høre på rettledning

Søk etter kunnskap om Gud 17/19

Slutt aldri å høre på rettledning

Jesus

Når du begynner å reise på denne veien av kunnskap som Gud vil sette deg på - bli da aldri for stor for dine bukser lenger nedover på veien, og tro at du har "ankommet", og at du ikke trenger å lytte til hverken Gud eller noen andre som han kanskje vil bruke for å overføre sin kunnskap til deg.


Denne kunnskapsreisen vil aldri ende med Ham!

Du vil alltid lære nye, forskjellige og spennende ting fra Herren så lenge du er åpen for å bli lært av Ham.

Her er tre veldig gode vers som understreker poenget om at vi ikke skal slutte å lytte til undervisning og avstå fra kunnskapens ord hvis vi vil være klok i våre senere dager.

  • "Lytt til råd og ta imot rettledning, så blir du vis til slutt." (Ordspråkene.19:20)


  • "Hold opp med å høre på rettledning, min sønn, om du vil vike fra kunnskapens ord!" (Ordspråkene.19:27)


  • "Den som ofte blir talt til rette og enda er stivnakket, vil brått bli knust og kan ikke leges." (Ordspråkene.29:1)

Legg merke til i det siste verset at ødeleggelse kan komme over noen veldig plutselig, dersom de holder motstand mot noen som kanskje prøver å hjelpe dem med å bli rettet ut. Bibelen sier at Den Hellige Ånd ikke vil streve med et menneske for alltid.


Det er en grense, selv på Guds tålmodighet.


Når Gud begynner å formidle Hans kunnskap til deg, bør du ta imot det, og bruke det riktig, ellers kan konsekvensene være fatale. Til den som mye er gitt, forventes det mye mer fra. Gud vil holde deg personlig ansvarlig for den kunnskap og visdom som Han vil gi deg.


Det er ingen vei tilbake på denne kunnskapsveien når Gud begynner å opplyse deg og vise deg hans måter å leve på i dette livet.


Dette er del 17 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 18 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne