6 måter kristne kan få oppmuntring på

6 måter Kristne kan få Oppmuntring på

Som Guds folk blir vi motløs en gang imellom når vi går gjennom vanskelige situasjoner, forfølgelser eller prøvelser.


Som når vi søker Guds ansikt over et kinkig problem, og svaret ikke kommer fram, eller når vi er i et veldig behov for noe som er mer viktig i våre liv.


Vi står på stedet hvil, rådløse og fortvilet over vår egen situasjon, stormskyer som kommer over oss og som ikke ser ut til å ville ende med det aller første.

Det faktum at vi er Guds barn, fremmedgjør oss ikke fra motløshet, men vi må vite at vi har mer enn nok hjelp i Gud for å befri oss fra alle flammende piler fra fiender, og for å holde oss i troen til Hans strålende fremtredelse.

Det er ingen magisk formel for å komme over motløshet, bare det å følge sannheten i Ordet er nok, og trinnene er like enkle som å få frelse og like effektive også.


Dette er måtene som vi kan bli oppmuntret på

1– Ved Guds Ord


Guds ord er Ånd og liv, renset syv ganger. Det har den uovertrufne evne til å skape, bygge og forvandle liv. Det er fullt av oppmuntrende løfter for våre slitne sjeler. Vi må lese og meditere i Ordet hver dag, fordi mennesket ikke lever av brød alene, men ved hvert ord som kommer fra Gud lever mennesket. Daglige inntak av Ordet vil hjelpe oss til å motstå og overvinne alle faktorer som bringer motløshet.

Meditasjon gjør at livet i ordet blir frigjort i vår ånd, med den virkning at vi kontakter livet i Gud.

2– Ved bønn


Bønn er et annet middel der vi kan få våre byrder løftet av skuldrene våre. "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere" (I Peter 5: 7). Jesus venter på å hjelpe oss ut av våre frustrasjoner, men vi må fortelle ham om dem. Han sa: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matteus 11:28).

Lær hvordan du ber, for når du ber, vil Guds hjelp komme til deg.


Uansett hva det er du trenger, Gud ønsker å høre om det, ikke noe problem er for trivielt til å bli presentert for Ham. Han lovte å ikke å kaste bort noen som kommer (Johannes 6:37).

3– Ved selvoppmuntring


Du kan oppmuntre deg selv i Herren ved å fokusere tankene dine på de gode tingene Herren har gjort, Den Allmektige Guds storhet, Hans rikelige nåde og trofasthet, særlig om de tingene han har gjort i ditt eget liv.


David gjorde det samme i Samuelsbok 30: 6, han

oppmuntret seg i Herren, og til slutt var han klar for å gjenopprette alt, selv etter tre dager når fienden har dratt med alt han hadde arbeidet for i livet.


Du kan trekke stor styrke fra deg hvis du tør å fokusere på Herren. Filipperne 4:8 (eng.) sier "Til slutt, brødre, hva som er sant, det som er edelt, det som er rett, det som er rent, det som er herlig, det som er beundringsverdig - om noe er utmerket eller prisverdig - tenk på slike ting." Ingen djevel kan slå det, det fungerer hver dag!

4– Ved fellesskap med brødre


Tilstedeværelsen av brødre kan gi oppmuntring, håp og glede, spesielt i vanskeligheter. Det er dette båndet som Guds Ånd bringer i Guds barns union

Hvor enn brødre møtes, vil dyp kalle til dyp, og Guds nærvær vil manifestere.


Bibelen sier "Som jern skjerper jern, så skjerper en mann en annen (Ordspråkene 27:17).


Selv apostelen Paulus i Apostlenes gjerninger 28:15 hadde stor glede av dette Gudgitte fellesskap, og ble oppmuntret. Ikke forsøm Guds folkesammen-slutning. Derfra vil du knytte styrke og glede.

5– Ved tilbedelse


Gud innhyller Hans folks ros, tilbedelse bringer alltid ned Hans tilstedeværelse, når du tilber Gud med rette, og tilstrekkelig, frykt, sorg og depresjoner flyr bort. Mange mennesker kan finne det vanskelig å be i vanskeligheter, men vi trenger bare å prise og tilbe Ham.


David spurte seg selv i sin periode med trøbbel i Salme 42 (eng.); Hvorfor er du nedslått, min sjel? Hvorfor så forstyrret i meg? Sett ditt håp i Gud, for jeg vil ennå prise ham, min Frelser og min Gud. "Hvilken mann! Han visste helt sikkert hvordan han skulle få seg til å prise Gud og vinne.

6– Fellesskap med den Hellige Ånd


Den Hellige Ånd er Ånden av oppmuntring og styrke, når du tilbringer tid med Ham, vil han gi deg styrke, og du vil ikke lenger forbli i den fortvilende tilstanden. Hvis du vet hvordan du snakker i tunger, så har du nøkkelen til befrielsen i hendene dine.

Du kan reprodusere en kjent påskeopplevelse i ditt eget rom. Gjør det hele tiden, og du vil aldri vite hva som kalles fortvilelse igjen?


Ikke gi inn for frykt og motløshet uansett hva. For Herrens glede er din styrke (Nehemiah 8:10), grip den og maksimere den i livet ditt.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne