Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd Del 10

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd

Del 10 av 12 deler


Når vi mottar Den Hellige Ånd i våre menneskelige ånder i øyeblikket av vår konvertering til Herren, vil en annen veldig kraftig ting skje. Våre menneskelige ånder vil umiddelbart og øyeblikkelig regenereres av Den Hellige Ånd.


Her er verset som vil gi oss denne spesifikke åpenbaringen fra Herren:

 • "Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på." (Titus.3:4~7)

Legg merke til to svært viktige ting i dette verset:


Første, denne fornyelsen blir direkte knyttet til oss ved å bli frelst i Herren. Ordene "men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd" forteller oss definitivt at vi er frelst av Guds nåde og barmhjertighet og at når Han redder oss, redder Han oss "gjennom" fornyelse av den Hellige Ånd


Andre, denne fornyelsen blir gjort direkte av Den Hellige Ånd selv. Ordet "fornyelse av Den Hellige Ånd" forteller oss at denne fornyelsen gjøres direkte av Den Hellige Ånd selv.


Her er noen veldig gode definisjoner fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene til hva ordet "regenerering" betyr.

 1. Åndelig gjenfødt


 1. Åndelig gjenfødelse som produserer en ny begynnelse


 1. En åndelig gjenfødelse, fornyet, reformert eller rekonstituert


 1. Fornyet eller gjenopprettet etter en nedgang til lav tilstand


 1. Ny fødsel, begynnelsen av et nytt liv


 1. Fornyelse av moralsk og åndelig natur


 1. Den menneskelige ånds gjenfødelse til et gjenopprettet forhold til Gud - Fornyet til liv og frelse ved tro på Gud


 1. En Guds handling gjennom Den Hellige Ånd resulterer i en indre,   personlig oppstandelse fra synd til et nytt liv i Jesus Kristus


 1. Den radikale åndelige forvandlingen hvor Gud bringer et individ fra en tilstand av åndelig nederlag og død til en fornyet tilstand av hellighet og liv

Vi har en annen artikkel på nettstedet vårt som dekker dette arrangementet veldig grundig. Tittelen til denne artikkelen er "Regenerering ved Den Hellige Ånd".


Som et resultat av dette regenerative arbeidet som umiddelbart og øyeblikkelig utføres av Den Hellige Ånd i øyeblikket av våre konverteringer med Herren, blir våre menneskelige ånder umiddelbart "født igjen". Her er verset direkte fra Jesus selv som forteller oss nøyaktig hva det betyr å bli født igjen med Ham:

 • "... Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike...Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike."       (Johannes.3:3,5)

Legg merke til at det å bli født igjen refererer direkte til å være født av Den Hellige Ånd selv. Med andre ord, hvis du ikke har den Hellige Ånd som lever på innsiden av din menneskelige ånd, blir du ikke virkelig født igjen i Herren.


Det er først når den Hellige Ånd kommer, og går inn i din menneskelige ånd, du er virkelig født igjen i Herren - og den eneste måten å få Den Hellige Ånd til å gå inn i din menneskelige ånd er å være villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser. Det er ingen annen vei inn i Guds rike. Vi kommer enten gjennom Jesus og blodet som Han personlig har utøst for oss alle på korset, eller vi kommer ikke gjennom i det hele tatt.


Som et resultat av å bli virkelig født på nytt, er vårt åndelige forhold til Herren nå fullstendig restaurert. Vi er nå helt nye skapninger som nå har fått et helt nytt liv med Herren. Bibelen forteller oss at alle gamle ting nå er gått bort, og at alle ting nå er blitt helt nye.


Regenereringen av våre menneskelige ånder ved Den Hellige Ånd er et meget kraftig, overnaturlig arbeid som er gjort av Herren, slik at Han kan få oss alle tilbake i riktig forhold til Ham. Med mindre du har den Hellige Ånd som lever på innsiden av din menneskelige ånd, vil du ikke ha noen livslinje, ingen indre forbindelse tilbake til Gud Faderen som bor i himmelen. Du vil være åndelig død med Ham inntil Den Hellige Ånd kommer for å leve igjen i din menneskelige ånd.


På grunn av den ekstreme betydningen av dette overnaturlige arbeidet som er utført av Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikk av hver troendes omvendelse til Herren, må denne åpenbaringen fra Guds ord også bli inkludert som en av de grunnleggende fundamentale trossetninger i den kristne tro .


Neste del

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45