Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen Del 1

Jesus Kristus er den eneste veien til

evig frelse med Gud Faderen

Del 1 av 12 deler


Uten tvil er den første grunnleggende trossetningen for den kristne tro at Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den eneste måten å kunne motta evig frelse med Gud Faderen.


Bibelen gjør det veldig klart at det ikke er noe annet navn og ingen annen vei inn i Guds rike enn ved Jesu Kristi navn og Hans offerdød på korset.


Hvis noen annen kirke eller kirkesamfunn noen gang begynner å forkynne at det er noen andre navn eller andre veier å komme inn i himmelriket sammen med Gud Faderen enn ved Jesu Kristi navn, så ta beina på nakken og løp om du ikke vil ta imot og bli uriktig korrigert, ettersom de da vil ha falt i en veldig tung, alvorlig feil med Gud Faderen.


I vår trosbekjennelse erklærer vi at Jesus Kristus er den eneste vei til evig frelse med Gud Faderen, at det ikke er noe annet navn under himmelen, som kan frelse mennesket, og at ingen kommer til Faderen, unntatt gjennom Jesus Kristus og hans offerdød på korset.


Vi tror at Jesus Kristus er den eneste måten som fører til evig liv med Gud Faderen, og at det ikke finnes noen annen formidler eller frelser mellom Gud og mennesket enn Jesus Kristus.


Igjen, her er noen av de viktigste versene, slik at du kan ha dem alle like for hånden i denne artikkelen:

 • "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." (Apostlenes.gj.4:12)


 • "For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus," (1.Timoteus.2:5)


 • "Det er ett legeme og én Ånd... Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."             (Efeserne.4:4~6)


 • "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Johannes.14:6)


 • "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde...Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod." (Johannes.10:9~10)


 • "Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø... (Johannes.11:25~26)


 • "Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Johannes.8:12)


 • "Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste." (Johannes.6:35)


 • "Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv." (Johannes.6:51)


 • "... hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:15)


 • "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:16)

Alle disse versene betyr nøyaktig hva de sier, og de bør derfor alle tas veldig alvorlig og veldig bokstavelig. Gud skjuler ikke noen ord.


Enten tror vi på Hans Sønn Jesus og kommer direkte til Ham gjennom Hans Sønns offerdød på korset, eller vi vil helt enkelt dø i alle våre synder og overtredelser foran Ham. Dette er en alt eller ingenting erklæring som gjøres av Herren til hver eneste person han noensinne har skapt.


Bunnlinjen på denne første grunnleggende trossetningen - som et resultat av Adam og Evas første synd, har vi nå alle blitt født i denne verden i synd og misgjerning.


Med andre ord har vi alle blitt født inn denne verden med en fallen og syndig natur. Som et resultat av at alle oss nå blir født i denne verden med en fallen og syndig natur, er det nå ingen som er virkelig rettferdig nok for Gud Faderen.


Som et resultat av at ingen nå er virkelig rettferdige nok for Gud Faderen, trenger vi alle en Frelser som vil frelse oss og løse oss fra våre synder.


Gud Faderen, siden han elsker oss alle så mye, bestemte seg for å sende sin eneste og enbårne Sønn Jesus Kristus til vår jord i kjødet, så han kunne da bli korsfestet på et kors for alle våre synder. Jesus har nå betalt full straff for alle våre synder da han døde på korset for oss alle - og med mindre en person er villig til å innrømme at de er en synder som trenger Jesu frelsende nåde, vil de da dø i deres synder og fallen tilstand for ham.


Således vil enhver pastor, kirke eller trossamfunn som begynner å komme vekk fra denne første grunnleggende trossetning med Herren, trakke i veldig dyp mark med Ham. Det er rett og slett ingen annen tolkning eller vri som du kan putte inn i noen av de ovennevnte versene.


De er alle veldig lett å forstå, og de betyr alle akkurat hva de sier. Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den sentrale og viktigste grunnleggende fundamentale trossetning i den kristne tro. Slutt på den diskusjonen!


Neste del

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne