Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen Del 1

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Jesus Kristus er den eneste veien til

evig frelse med Gud Faderen

Del 1 av 12 deler


Uten tvil er den første grunnleggende trossetningen for den kristne tro at Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den eneste måten å kunne motta evig frelse med Gud Faderen.


Bibelen gjør det veldig klart at det ikke er noe annet navn og ingen annen vei inn i Guds rike enn ved Jesu Kristi navn og Hans offerdød på korset.


Hvis noen annen kirke eller kirkesamfunn noen gang begynner å forkynne at det er noen andre navn eller andre veier å komme inn i himmelriket sammen med Gud Faderen enn ved Jesu Kristi navn, så ta beina på nakken og løp om du ikke vil ta imot og bli uriktig korrigert, ettersom de da vil ha falt i en veldig tung, alvorlig feil med Gud Faderen.


I vår trosbekjennelse erklærer vi at Jesus Kristus er den eneste vei til evig frelse med Gud Faderen, at det ikke er noe annet navn under himmelen, som kan frelse mennesket, og at ingen kommer til Faderen, unntatt gjennom Jesus Kristus og hans offerdød på korset.


Vi tror at Jesus Kristus er den eneste måten som fører til evig liv med Gud Faderen, og at det ikke finnes noen annen formidler eller frelser mellom Gud og mennesket enn Jesus Kristus.


Igjen, her er noen av de viktigste versene, slik at du kan ha dem alle like for hånden i denne artikkelen:

 • "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." (Apostlenes.gjerninger.4:12)


 • "For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus," (1.Timoteus.2:5)


 • "Det er ett legeme og én Ånd... Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."             (Efeserne.4:4~6)


 • "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Johannes.14:6)


 • "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde...Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod." (Johannes.10:9~10)


 • "Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø... (Johannes.11:25~26)


 • "Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Johannes.8:12)


 • "Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste." (Johannes.6:35)


 • "Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv." (Johannes.6:51)


 • "... hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:15)


 • "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:16)

Alle disse versene betyr nøyaktig hva de sier, og de bør derfor alle tas veldig alvorlig og veldig bokstavelig. Gud skjuler ikke noen ord.


Enten tror vi på Hans Sønn Jesus og kommer direkte til Ham gjennom Hans Sønns offerdød på korset, eller vi vil helt enkelt dø i alle våre synder og overtredelser foran Ham. Dette er en alt eller ingenting erklæring som gjøres av Herren til hver eneste person han noensinne har skapt.


Bunnlinjen på denne første grunnleggende trossetningen - som et resultat av Adam og Evas første synd, har vi nå alle blitt født i denne verden i synd og misgjerning.


Med andre ord har vi alle blitt født inn denne verden med en fallen og syndig natur. Som et resultat av at alle oss nå blir født i denne verden med en fallen og syndig natur, er det nå ingen som er virkelig rettferdig nok for Gud Faderen.


Som et resultat av at ingen nå er virkelig rettferdige nok for Gud Faderen, trenger vi alle en Frelser som vil frelse oss og løse oss fra våre synder.


Gud Faderen, siden han elsker oss alle så mye, bestemte seg for å sende sin eneste og enbårne Sønn Jesus Kristus til vår jord i kjødet, så han kunne da bli korsfestet på et kors for alle våre synder. Jesus har nå betalt full straff for alle våre synder da han døde på korset for oss alle - og med mindre en person er villig til å innrømme at de er en synder som trenger Jesu frelsende nåde, vil de da dø i deres synder og fallen tilstand for ham.


Således vil enhver pastor, kirke eller trossamfunn som begynner å komme vekk fra denne første grunnleggende trossetning med Herren, trakke i veldig dyp mark med Ham. Det er rett og slett ingen annen tolkning eller vri som du kan putte inn i noen av de ovennevnte versene.


De er alle veldig lett å forstå, og de betyr alle akkurat hva de sier. Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den sentrale og viktigste grunnleggende fundamentale trossetning i den kristne tro. Slutt på den diskusjonen!


Neste del

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45