Vi blir døpt med den Hellige Ånd i Frelsens øyeblikk Del 9

Vi blir døpt med Den Hellige Ånd

i frelsens øyeblikk

Del 9 av 12 deler


Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser, vil vi motta Den Hellige Ånd i det øyeblikk vi blir frelst med Herren, ikke en gang senere. Og når vi mottar Den Hellige Ånd i det øyeblikket av vår konvertering til Herren, blir vi faktisk døpt med Ham.


Bibelen sier at det bare er én dåp, og at den dåp er når vi mottar Den Hellige Ånd i våre menneskelige ånder, i det øyeblikk vi konverterer til Herren. Denne ene dåpen er ikke dåp med vann.


Her er 13 nøkkelvers som vil vise oss at vi alle mottar Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikket av vår konvertering til Herren, ikke en gang senere. Det første verset forteller oss at det bare er én dåp. Det andre verset vil vise deg at vi alle mottar den Hellige Ånd på de nøyaktige øyeblikkene av vår konvertering til Herren.

Det tredje og fjerde vers vil vise deg at det er Den Hellige Ånd selv vi blir døpt med, og ikke vann. Resten av versene vil da vise deg at vi nå har den Hellige Ånd bokstavelig talt levende på innsiden av oss som et resultat av vår konvertering til Herren, sammen med å bli forseglet med Hans faktiske tilstedeværelse.

 • "Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp," (Efeserne.4:4~5)


 • "Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg." (Apostlenes.gj.2:38~39)


 • "Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg - jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." (Matteus.3:11)


 • "Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd." (Markus.1:8)


 • "Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!"  (1.Korinter 6:19~20)


 • "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?" (1Korinter.3:16)


 • "Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere." (1.Korinter.3:17)


 • "Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til." (Romerne.8:9)


 • "Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere." (Romerne.8:11)


 • "Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag." (Efeserne.4:30)


 • "Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter." (2.Korinter.1:21~22)


 • "I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet." (Efeserne.1:13~14)


 • "Men han som har satt oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant." (2.Korinter.5:5)

Som de siste 4 versene vil vise oss, får vi ikke bare mottatt Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikk av våre konverteringer til Herren, men vi blir også forseglet med Hans faktiske tilstedeværelse. Ordet "segl" betyr "å bekrefte, godkjenne, garantere, løfte." Dette segl vil nå fungere som et meget kraftig, åndelig bånd mellom oss og Herren.


Igjen, alle disse versene gir ingen plass til noen annen mulig tolkning. Den Hellige Ånd er Gud og Herre selv og er den tredje Personen i den Treenige Guddom. Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser, kommer vi til å motta Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikk, ikke en gang senere. Som sådan må denne åpenbaringen fra Herren også betraktes som en grunnleggende fundamental trossetning i den kristne tro.


Neste del

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne