Inkarnasjonen av Jesus Kristus Del 4

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Inkarnasjonen av Jesus Kristus

Del 4 av 12 deler


En annen stor trossetning som må tros fullt på i den kristne tro, er læren om inkarnasjonen av Jesus Kristus. Denne ene doktrinen er så viktig og så sterk, at selv demoner ikke kan fremstille denne bekjennelsen til noen når de blir ordentlig testet av en troende.


Inkarnasjonen er troen på at Jesus Kristus, som er både Gud og Herre selv i den guddommelige treenighet, ble fullt menneske og kom ned til vår jord i kjødet, så han kunne da gå til korset for å dø for alle våre synder. Jesus Kristus var dermed fullt menneske og fullstendig Gud da Han var her nede for å vandre i kjødet i 33 år.


Her er flere gode og nøyaktig definisjoner på hva ordet "inkarnasjon" betyr i referanse til Jesus fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:

  1. Et teologisk uttrykk for Guds Sønns ankomst inn i verden som et menneske


  1. Bokstavelig talt "i kjødet." Teologisk, læren om at i Jesus fra Nasaret ble Gud i menneskelig kjød og ble Gud-mann


  1. Inkarnasjonen var Guds Sønns handling, hvor han tok til seg en menneskelig natur


  1. Lære som bekrefter at Jesus Kristus er den jordiske manifestasjonen i kjødet til den guddommelige logos, og som en følge er han fullstendig Gud og fullt mann


  1. Gud blir menneske, foreningen av guddommelighet og menneskehet i Jesus av Nasaret

Å tro at Gud Faderen ville tillate sin eneste Sønn Jesus, som er både Gud og Herren selv og den andre personen av den guddommelige treenighet, for å inkarnere inn i et menneske, kjødets kropp, slik at han kunne bli fullt menneske, men likevel beholde sin fulle guddommelighet i den Treenige guddom, er nok til å slå deg rett ut av sofaen når du prøver å meditere på denne ekstreme virkelig-heten.


I vår trosbekjennelse på vår hjemmeside har vi følgende tekst:

Vi tror at Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, kom til vår jord i kjødet,  ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, ble født av Jomfru Maria, levde et perfekt og syndeløst liv, gikk til korset for å dø og kaste sitt blod for syndene til denne verden, og ble så begravet. Vi tror at Jesus Kristus steg opp fra de døde på den tredje dagen, og deretter steg opp i himmelen hvor han nå sitter ved Gud Faders høyre hånd som Herrenes Herre og kongenes Konge.

En del av inkarnasjonens lære er også troen på at Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd, men ble faktisk født inn i denne verden gjennom jomfru Maria. Den Hellige Ånd unnfanget på denne måte og førte Jesus inn i Marias livmor overnaturlig. Jesus ble ikke unnfanget i Marias livmor på naturlig måte gjennom Josef. Han ble unnfanget i hennes livmor overnaturlig av Den Hellige Ånd. Og derfra gikk Jesus gjennom den normale fødselsprosessen med Maria for å komme inn i vår verden.


Siden Jesus Kristus er den andre personen av den guddommelige treenighet, snakker vi om Gud selv som kommer ned til vår jord i et menneskelig kjødlegeme, men likevel beholder Hans fulle Guddommelighet i den menneskelige kjødkroppen.


Her er verset som viser at demoner ikke har lov til å bekjenne at Jesus Kristus er kommet til vår jord "i kjødet". Og hvis demoner ikke kan gjøre denne bekjennelsen når de blir ordentlig testet, vet du at dette er et veldig kraftig, Guddommelig faktum og virkelighet - at Jesus Kristus virkelig kom til vår jord i kjødet, og dermed ble han både fullstendig menneske og fullstendig guddommelig.

  • "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." (1.Johannes.4:1~3)

Igjen er dette en grunnleggende fundamental trossetning om hva som helt skiller oss fra resten av de andre falske religioner som er i verden i dag. Ingen av dem vil noensinne bekjenne eller innrømme at Jesus Kristus er både Gud og Herren selv. De vil si at han var en stor mann og en stor profet, men de vil aldri innrømme eller bekjenne at han også er Gud Den Allmektige selv. Som sådan kan vi aldri miste denne kraftige trossetningen som en del av vårt grunnleggende trossystem i Herren. Ta bort inkarnasjonen av Jesus Kristus, og kristendommen vil helt falle fra hverandre.


Neste del

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45