Inkarnasjonen av Jesus Kristus Del 4

Inkarnasjonen av Jesus Kristus

Del 4 av 12 deler


En annen stor trossetning som må tros fullt på i den kristne tro, er læren om inkarnasjonen av Jesus Kristus. Denne ene doktrinen er så viktig og så sterk, at selv demoner ikke kan fremstille denne bekjennelsen til noen når de blir ordentlig testet av en troende.


Inkarnasjonen er troen på at Jesus Kristus, som er både Gud og Herre selv i den guddommelige treenighet, ble fullt menneske og kom ned til vår jord i kjødet, så han kunne da gå til korset for å dø for alle våre synder. Jesus Kristus var dermed fullt menneske og fullstendig Gud da Han var her nede for å vandre i kjødet i 33 år.


Her er flere gode og nøyaktig definisjoner på hva ordet "inkarnasjon" betyr i referanse til Jesus fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:

  • Et teologisk uttrykk for Guds Sønns ankomst inn i verden som et menneske


  • Bokstavelig talt "i kjødet." Teologisk, læren om at i Jesus fra Nasaret ble Gud i menneskelig kjød og ble Gud-mann


  • Inkarnasjonen var Guds Sønns handling, hvor han tok til seg en menneskelig natur


  • Lære som bekrefter at Jesus Kristus er den jordiske manifestasjonen i kjødet til den guddommelige logos, og som en følge er han fullstendig Gud og fullt mann


  • Gud blir menneske, foreningen av guddommelighet og menneskehet i Jesus av Nasaret

Å tro at Gud Faderen ville tillate sin eneste Sønn Jesus, som er både Gud og Herren selv og den andre personen av den guddommelige treenighet, for å inkarnere inn i et menneske, kjødets kropp, slik at han kunne bli fullt menneske, men likevel beholde sin fulle guddommelighet i den Treenige guddom, er nok til å slå deg rett ut av sofaen når du prøver å meditere på denne ekstreme virkelig-heten.


I vår trosbekjennelse på vår hjemmeside har vi følgende tekst:

Vi tror at Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, kom til vår jord i kjødet,  ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, ble født av Jomfru Maria, levde et perfekt og syndeløst liv, gikk til korset for å dø og kaste sitt blod for syndene til denne verden, og ble så begravet. Vi tror at Jesus Kristus steg opp fra de døde på den tredje dagen, og deretter steg opp i himmelen hvor han nå sitter ved Gud Faders høyre hånd som Herrenes Herre og kongenes Konge.

En del av inkarnasjonens lære er også troen på at Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd, men ble faktisk født inn i denne verden gjennom jomfru Maria. Den Hellige Ånd unnfanget på denne måte og førte Jesus inn i Marias livmor overnaturlig. Jesus ble ikke unnfanget i Marias livmor på naturlig måte gjennom Josef. Han ble unnfanget i hennes livmor overnaturlig av Den Hellige Ånd. Og derfra gikk Jesus gjennom den normale fødselsprosessen med Maria for å komme inn i vår verden.


Siden Jesus Kristus er den andre personen av den guddommelige treenighet, snakker vi om Gud selv som kommer ned til vår jord i et menneskelig kjødlegeme, men likevel beholder Hans fulle Guddommelighet i den menneskelige kjødkroppen.


Her er verset som viser at demoner ikke har lov til å bekjenne at Jesus Kristus er kommet til vår jord "i kjødet". Og hvis demoner ikke kan gjøre denne bekjennelsen når de blir ordentlig testet, vet du at dette er et veldig kraftig, Guddommelig faktum og virkelighet - at Jesus Kristus virkelig kom til vår jord i kjødet, og dermed ble han både fullstendig menneske og fullstendig guddommelig.

  • "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." (1.Johannes.4:1~3)

Igjen er dette en grunnleggende fundamental trossetning om hva som helt skiller oss fra resten av de andre falske religioner som er i verden i dag. Ingen av dem vil noensinne bekjenne eller innrømme at Jesus Kristus er både Gud og Herren selv. De vil si at han var en stor mann og en stor profet, men de vil aldri innrømme eller bekjenne at han også er Gud Den Allmektige selv. Som sådan kan vi aldri miste denne kraftige trossetningen som en del av vårt grunnleggende trossystem i Herren. Ta bort inkarnasjonen av Jesus Kristus, og kristendommen vil helt falle fra hverandre.


Neste del

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne