Velg dine venner nøye DEL.2

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Velg dine venner nøye

del 2

I del 2, vil jeg diskutere skriftversene om å velge dine venner.

 1. Velg dine venner nøye


Dette første verset er det som vil fortelle oss å velge våre venner veldig nøye i dette livet.


Dette verset skal bokstavelig talt brennes inn i minnebankene dine slik at du aldri glemmer denne grunnleggende fundamentale befalning fra Herren! Her er det:

 • "De rettferdige skal velge sine venner nøye, for de ugudeliges vei     fører dem vill." (Ordspråkene 12:26)

Legg merke til at dette verset spesifikt forteller oss at hvis vi ikke velger våre venner veldig nøye i dette livet, kan vi ende opp med å velge feil type mennesker vi skal bli venner med, og de kan da ende opp med å føre oss på avveie fra Gud og med hva han vil gjøre med våre liv. Mange av Guds folk har mistet sine kall i Ham fordi de valgte å henge med feil type mennesker.

2. Fordeler ved å velge gode Gudevenner


Her er seks veldig interessante vers som viser deg hvorfor Gud vil at du skal ha andre gode, solide, kristne venner til å dele din vandring med.


Disse seks versene vil vise deg at det

er sikkerhet i å ha en rekke rådgivere, at planer kan slå feil dersom en ikke har andre å lufte tingene med, at krig er blitt belønnet etter å ha kloke diskusjoner med andre, at din læring øker ved å ha kloke råd med andre, at riktige beslutninger økes ved å lytte til kloke råd, og hvis du slutter å lytte til kloke råd - da vil du nok begynne å komme bort fra å kunne skaffe deg mer kunnskap i Gud.

 • "Hvor det ikke er noe råd, faller folket; Men i de mange rådgivere er det sikkerhet. " (Ordspråkene.11:14)


 • "En vis mann er sterk, ja, en kunnskapens mann øker styrken; For med kloke råd vil du føre din egen krig, og i en rekke rådgivere er det sikkerhet. " (Ordspråkene.24:5)


 • "Når en rådslår,lykkes planene. Hold råd før du fører krig!"   (Ordspråkene.20:18)


 • "Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd,skal de lykkes."

(Ordspråkene.15:22)


 • "Lytt til råd og ta imot formaning, så blir du vis til slutt."        (Ordspråkene.19:20)


 • Hold opp med å høre på formaning, min sønn, om du vil vike fra kunnskapens ord!" (Ordspråkene.19:27)

Når du snur styringen av livet ditt over til Gud for at han skal håndtere det fullt, vil han nå sørge for at du blir tilpasset den rette typen mennesker som du kan bli sanne Gudevenner med.


3. Som jern skjerper jern


Dette neste verset er ekstremt fascinerende da det forteller oss at to

venner kan bidra til å skjerpe hverandre som jern skjerper jern.


En sann Gudevenn kan hjelpe deg med å holde deg skarp i Ånden, gi deg beskjed når du kommer for langt unna, hjelper deg med å komme igjennom og gi mening til noen av de nedturer som kan oppstå i din vandring, bekrefte og bidra med å vitne når du er på rett spor, gi deg pep-talk når det er nødvendig, og holde deg i spillet når du begynner å bli for sint og frustrert når ting ikke går din vei.


Dere tjener hverandre til å holde hverandre oppe i Herren, slik at dere begge kan fortsette å være på den rette og smale veien som Gud nå har satt deg opp på. Dere kan også hjelpe hverandre om man begynner å bli fristet til å gjøre noe dere ikke bør engasjere dere i. Her er verset:

 • "Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre."       Ordspråkene.27:17

4. Gå ikke under fremmed åk med de vantro


Disse neste syv versene vil fortelle oss om å ikke bli forent sammen med vantro, dumme menn, hunder, onde arbeidere, de som er uordenlige, hensynsløse, omstridte, og som alltid forårsaker problemer og stridigheter.


Det er spesielt et vers som forteller oss at «ondt selskap ødelegger gode vaner». Dette verset viser oss perfekt hva som kan skje med noen av barna dine hvis de begynner å henge med feil type mennesker.

En sann Gudevenn vil alltid være ærlig og rett frem med deg. Dere kan ikke bidra til å holde hverandre oppe og skarpe i Herren, med mindre dere er villig til å være helt ærlig med hverandre.

Her er 7 gode vers som forteller oss å bli på vår side av gjerdet og å holde oss borte fra alle de dårlige eplene som ikke har noe ønske om hverken Gud eller noe han står for.

 • "Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel .... (2.Korinter.6:14~16)


 • "Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille." (Ordspråkene.13:20)


 • "En spotter søker visdom, men finner den ikke, for den kloke er det lett  å få kunnskap. Hold deg borte fra dåren, du får ikke kunnskap fra leppene hans."  (Ordspråkene.14:6~7)


 • "Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne...    (Filipperne.3:2)


 • "Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss." (2.Tessaloniker.3:6)


 • "Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte." (Romerne.16:17~18)


 • "La dere ikke føre vill! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner.» Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det." (1.Korinter.15:33~34)

Alle disse versene gir oss store advarsler om at vi skal holde oss borte fra alle de dårlige eplene i dette livet som ikke vil gjøre noe annet enn å prøve å få oss ned til deres lavere livsstil i dette livet.


Mange kristne har fått deres liv helt ruinert og ødelagt som et resultat av å gifte seg med feile personer eller velge feile venner å henge med.

Konklusjon


Akkurat som Gud passet på å skape Eva for Adam i Edens hage da han først skapte den første mannen - legger Gud fremdeles en ekstremt høy verdi på personlige vennskap, og han vil sørge for å bringe de riktige menneskene og det riktige antallet mennesker I livet ditt slik at dere hver og en kan hjelpe hverandre til å gå lenger og fly høyere i Herren.


Da Jesus først begynte å sende de tolv apostlene ut for å gå med sin salvelse, sendte Han dem alltid ut to og to.


Når du går inn i en ekte overnaturlig vandring med Herren, vil du bli sprø hvis du ikke har noen til å dele din vandring med. Det er rett og slett for mange gode Gud ting som vil begynne å skje i livet ditt, og du vil trenge andre til å snakke med, å lufte det med, dele med, lære av hverandre, og for å holde hverandre på rett spor.


Jeg tror at Jesus ga oss en stor åpenbaring da han begynte å sende apostlene ut to og to i stedet for av seg selv.


For de av dere som ikke har vært sammen med en god Gudevenn på dette tidspunktet - bare gå til Gud Faderen i bønn og be ham om å bringe deg den riktige vennen som passer best for deg på ditt nåværende nivå av åndelig utvikling i ham.


Med mindre Gud holder deg helt for seg selv av en eller annen årsak, er det ingen grunn til at Gud ikke vil ønske å bevege seg på denne forespørselen for å gi deg en ekte spesiell Gudevenn for å bidra til å akselerere din åndelige vekst i Ham.


Hvis Gud gjorde det for Adam i Edens hage, så er det ingen grunn til at han ikke vil gjøre det for deg.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45