De 10 Bud

De 10 Bud

Er de 10 budene fortsatt viktig i dag?

Jeg tenkte jeg ville utarbeide denne artikkelen for alle dere, for å gi dere en fullstendig liste over de 10 budene. De fleste kristne husker ikke dem alle.


Jeg vil gi deg det spesifikke verset fra Skriften hvor de ti budene blir gitt til oss av Herren sammen med noen av de tilleggserklæringene som Gud gjør under noen av disse budene som du vanligvis ikke ser på de små skilt av 10 Bud hos din lokale kristne bokhandel.

Før jeg gir deg dette verset, bør du vurdere en ting. Selv om de 10 budene er fra det gamle testamente, gjelder alle disse budene fortsatt for alle i denne dag og tid.


Uten unntak! Jeg kaller hvert av disse budene for "steinbud".

Det faktum at Gud Faderen ville åpenbare 10 spesifikke bud på en tavle av stein, forteller meg at han er veldig seriøs med disse spesifikke budene!

Dette var en umåtelig stor begivenhet da det skjedde i historien om Moses. Det faktum at Gud ville gå så langt som å manifestere disse spesielle 10 budene på en ekte tavle av stein, forteller meg at disse budene aldri skal tas lett på eller for gitt.


De fleste kristne har hørt om disse ti budene mens de gikk gjennom grunnleggende og videregående skole, og historien om hvordan de alle kom til. Som et resultat føler jeg at mange kristne tar disse spesielle budene for gitt, og virkelig ikke skjønner kraften og autoriteten som er i disse spesielle budene.

Det faktum at Gud Faderen ville åpenbare 10 spesifikke bud på en tavle av stein, forteller meg at han er veldig seriøs med disse spesifikke budene!

De 10 budene kommer til oss fra 2. Mosebok 20: 1-17. Her er verset:

1.

"Gud talte alle disse ordene: Jeg er HERREN din Gud, som førte deg ut av  Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg."


2.

"Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! 


For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."


3.

"Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn."


4.

"Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine.


For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den."


5.

"Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg."


6.

"Du skal ikke slå i hjel.


7.

"Du skal ikke drive hor." (bryte ekteskapet, hebraisk)


8.

"Du skal ikke stjele"


9.

"Du skal ikke vitne falskt mot din neste."


10.

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til."


(2.Mosebok 20:1-17)

De ovennevnte 10 budene trenger ingen forklaring. De betyr nøyaktig hva de sier. Det er ganske utrolig hvor mange av disse budene som blir brutt regelmessig, selv av de kristne.


Hvis du ser veldig tett på hvert av disse budene, så dekker de virkelig et bredt spekter av hva Gud forventer av hver enkelt av oss.


Disse 10 budene er gode, grunnleggende, moralske lover som vil bidra til å holde oss ute av vanskeligheter med oss selv, familie, venner og naboer. Gud vet hva som er best for oss alle, og han vil bare at vi alle skal holde oss unna trøbbel for at vi skal kunne leve i fred og harmoni med hverandre.


Det faktum at Gud ville gå så langt som å få disse grunnleggende 10 budene manifestert på en stentavle, forteller meg at de er svært viktige, og at hver kristen skal vite hva de er og gjøre sitt beste for å overholde dem ved hjelp av Den Hellige Ånd.

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne