Vår Tro

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Vår Tro

Den fulle oversikt over alle våre

artikler under menyen Tro

Vi prøver nå å gjøre det enda enklere å finne frem i alle våre artikler, 200 stk. pr. Nov.-18 Alle de artikler vi har publisert på vårt nettsted som ligger under Tro menyen er listet opp her, og nå med mulighet for å hoppe direkte til den overskrift, det avsnitt, eller vers du ønsker å lese mer om med vårt praktiske Click`n Jump system.

Røde linker er alle hovedsider under Tro menyen vår. Blå linker tar deg direkte til overskrifter og avsnitt under hovedsidene.


Side : Om tro

Tro sitater: Læring fra Ordet


*


Side : De 10 Bud

Er de 10 budene fortsatt viktig i dag?


*


Side : Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen med vers


*


Side : Du har Guds Kraft til å Vitne

Versene jeg skal liste i denne artikkelen er noen av de mektigste i hele Bibelen, da de vil gi deg nøkkelen til å kunne forstå fullt ut hvordan Gud har satt opp "vitnespillet" for oss.


De 7 spesifikke overskrifter


1. Gud ønsker at du blir en fisker for Ham

Min forståelse av dette er at vi skal la oss selv bli brukt av Gud til å få andre frelst i vår umiddelbare innflytelseskrets. Dette vil inkludere familiemedlemmer som ikke er frelst, sammen med noen av dine ufrelste venner, naboer, folk du jobber med, og noen andre fremmede som Gud kan be deg om å vitne til.


Her er det 16 meget kraftige vers som viser at Gud Faderen ønsker at vi alle skal bli fiskere for Ham - og en sann fisker fra Herren er en som går ut for å få folk frelst.


2. Du vil få Den Hellige Ånds kraft for å kunne vitne

Jeg kan rett og slett ikke rope ut denne åpenbaringen høyt nok. Hvis hver kristen virkelig kunne fatte og forstå at de bokstavelig talt vil ha Den Hellige Ånd og hans overnaturlige kraft som jobber for dem når de prøver å vitne til andre ufrelste mennesker, vil dette virkelig hjelpe til med å avskaffe en eventuell stor frykt de vil ha om å gjøre dette for Herren.


Her er 18 svært kraftige og dype vers som alle viser at vi bokstavelig talt har Den Hellige Ånds kraft selv for å kunne effektivt vitne til andre i dette livet.Om flere kristne ville forstå den dype åpenbaringen som er i bare disse to første versene, ville flere av dem være der ute og prøve å vitne til mange i sin egen umiddelbare omgangskrets.


3. Gud vil sette opp disse guddommelige oppgavene for deg

Med alle de ovennevnte versene som forteller deg at Gud Faderen og Den Hellige Ånd vil arbeide sammen med deg hver gang du legger ut for å vitne til noen, forteller dette deg også at Gud selv vil sette opp disse typer guddommelige oppdrag for deg.


4. Gud vil gi deg Hans styrke, frimodighet og mot for å kunne vitne

Som vi har sagt på toppen av denne artikkelen, har mange kristne blitt litt redd og engstelig for å prøve å vitne til andre av frykt for ikke å være politisk korrekt. Som et resultat betyr dette at noen kristne nå vil trenge Guds dristighet og mot som opererer gjennom dem, slik at de kan bryte denne typen usunn frykt fra ryggen deres.


Her er 8 store kraftvers å få jobbet inn i tankegangen din. Tro hva disse versene forteller deg fordi de kommer rett fra Gud Den Allmektiges munn.


5. Gud vil gi deg de riktige typer strategier å bruke på hver person

I tillegg til alt det ovennevnte vil Gud også gi deg de riktige typer strategier å bruke sammen med hver person du vil vitne til. De fleste du vil vitne til, vil ha sine egne motstandspunkter som du må håndtere og overvinne.


Jeg vil gi deg et personlig vitnesbyrd jeg hadde for mange år siden med en kvinne jeg pleide å jobbe med.


6. Gud vil gi deg de rette ordene å si til hver person

Ikke bare vil Gud sette opp slike oppgaver for deg og gi deg de riktige strategiene å bruke, men han vil også gå et ekstra steg med deg. Han vil noen ganger gi deg en god strøm av ord for å si til personen, slik at du kan slippe ut alt det som trengst å bli sagt til vedkommende.


7. God, grunnleggende frelsesbønn du kan bruke

For de av dere som virkelig vil like å bli brukt av Herren til å vitne til andre mennesker i dette livet, men som føler at du kanskje får litt bånd på tungen med akkurat hvordan du leder dem i en god synderens bønn, når de er klare til aksepter Jesus som sin personlige Herre og Frelser. Her er en god, grunnleggende frelsesbønn som du kan bruke, og som vil føre dem til en sann frelsesopplevelse med Herren.


Konklusjon

Jeg vil forlate deg med en siste tanke på alt dette. Siden ingenting kan være noe viktigere i dette livet enn å motta Guds frie gave av evig frelse gjennom Hans Sønn Jesus Kristus, ville det være vår anbefaling at du legger hver ufrelst person du kjenner øverst på din personlige bønnliste og bokstavelig talt be for deres evige frelse til den dagen de dør. Og så derfra, hold deg åpen for eventuelle ledelser du kan få fra Den Hellige Ånd til å vitne til dem direkte.


*


Side : Det grunnleggende om evig frelse gjennom vår

Herre og Frelser Jesus Kristus

Mange mennesker, inkludert noen kristne, tror at Gud Faderen hedrer alle andre religioner så lenge folk forsøker å leve et godt og gudfryktig liv, og forsøker å holde seg unna trøbbel.


1. Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen

Disse versene forteller oss at Jesus er den eneste veien til Gud Faderen og hans oppholdssted, himmelen!


2. Gud begjærer at alle mennesker skal bli frelst

Her er tre svært kraftige vers som viser at Gud vil at alle menn og alle kvinner skal bli frelst gjennom blodet til hans sønn Jesus.


3. Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke gjennom arbeid

Disse neste 3 versene vil spesifikt fortelle oss at gode gjerninger ikke får oss inn i himmelen. Arbeid er nødvendig etter frelse. Bibelen sier at tro uten gjerninger er død - men det er etter at du har mottatt Guds gave av evig frelse.


4. Frelsens gave gjør oss nå rettferdige fremfor Gud Faderen

Jesu rettferdighet er nå blitt tilskrevet oss. Dette betyr at vi nå er fri til å nærme oss Guds trone for intim bønn og kommunikasjon, og når vi dør, går vi rett til himmelen.


5. Hvordan bli frelst og motta evig frelses gave

Bibelen gjør det veldig klart om hvordan du mottar Gaven av evig frelse fra Gud Faderen:


Grunnleggende Frelsesbønn

Si følgende bønn høyt, tro på det med ditt hjerte, og du vil bli frelst.


6. Bli en fisker for Gud

Ifølge Bibelen er det største vi kan oppnå i dette livet å få en annen person frelst og brakt hjem til Herren - fordi med den evige frelses gave kommer det evige livs gave -som betyr at når vi dør, vil vi kunne komme inn i himmelen for å være med Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, alle deres engler og alle våre frelste kjære som har gått bort og som nå lever i himmelen.


Jeg vil forlate deg med 16 veldig gode vers fra Bibelen som viser deg den ekstreme betydning av at Gud kan bruke hver og en av oss til å få andre mennesker frelst i dette livet.


*

Side : Sann omvendelse vil føre til frelse

men blir egentlig alle virkelig frelst i utgangspunktet?

Statistikken sier at 50% av alle født-på-nytt kristne droppet ut av deres vandringer med Herren i løpet av det første året etter at de hadde blitt frelst.


Var de egentlig virkelig frelst i utgangspunktet?


1. En sann omvendelse vil føre til frelse

Å omvende betyr at du er villig til å vende deg fra de synder du har levd i. Det betyr å få en forandring i hjertet og en forandring i sinnet. Men du kan ikke være villig til å vende seg fra de synder du har levd i med mindre du har full forståelse for at disse er synder i utgangspunktet, og at du er en synder som trenger en Frelser!


2. Gud befaler alle til å omvende seg for å kunne motta evig frelse gjennom Jesus

I disse neste 4 versene bokstavelig talt "befaler" Gud og Jesus at alle skal angre seg før de faktisk kan bli frelst og omvendt. Her er de:


3. Guds Godhet vil føre til omvendelse

Han viser oss at det er en rømningsvei ut av våre syndige tilstander og naturer - og denne flukt er gjennom Blodet som Hans Sønn Jesus personlig har kastet på korset for hver enkelt av oss.


*


Side : Det Grunnleggende i den Kristne vandring

Nå som jeg er frelst, hva gjør jeg så?


Her er det som jeg kaller grunnleggende i den kristne vandring. Dette er de spesifikke områdene som hver nye kristne gradvis må bli ledet inn i, hvis de virkelig skal til inn i denne riktige vandring med Herren.


1. Den fullstendige overgivelsen

Hvis du vil finne ut hva Guds kall og plan vil være for livet ditt, og akkurat det Han vil gjøre med livet ditt, må du være villig til å overgi hele livet ditt helt til Ham.


2. Bli Åndsfylt

Det andre trinnet etter at en person gir en full overgivelse til Gud Faderen er at de trenger å bli Åndsfylte. De trenger å motta dåpen i den Hellige Ånd.


3. Opprett tro og tillit til Gud

Når du helt overgir livet ditt til Gud Faderen og mottar Den Hellige Ånds dåp, er neste skritt å etablere tro, og stole på Gud. Det eneste som vil bringe deg inn i Guds rike er tro og tiltro. Ingen ting annet vil!


4. Vandre på alle Guds måter

Bibelen sier at vi nå må lære å vandre på alle Herrens måter. Bibelen er nummer én kilde til hvor du vil lære alle Herrens veier. Jeg vil liste opp hva disse måtene er i andre artikler. Dette er spillets regler.


5. Utvikle et godt personlig forhold til Herren

Den største grunnen til at jeg tror Gud skapte menneskeheten, var for intimt fellesskap. Gud ønsker å etablere et dypt, intimt, personlig forhold til hver person han har skapt.


6. Utvikle et godt, sterkt, bønneliv med Herren

Sammen med å søke for å utvikle et godt, sterkt, personlig forhold til Herren, må vi også søke for å utvikle et godt, sterkt bønneliv med Ham.


7. Gå inn i en sann helliggjørelsesprosess med Herren

Guds ultimate og høyeste mål for oss alle etter at vi har blitt frelst gjennom hans Sønn Jesus blod, er å bli helliggjort gjennom Hans Hellige Ånds kraft. Gud ønsker å helliggjøre oss ved å sette oss sammen som Ham selv.


8. Søk etter Guds kunnskap

Gud legger en ekstremt høy verdi på jakten på kunnskap. Når du blir frelst og blir født på ny, vil Gud forvente at du vokser i kunnskap om Ham, Hans Sønn, Hans Hellige Ånd og alle hans veier. De viktigste kildene til Guds kunnskap i dette livet er følgende:


9. Etablere gode personlige forhold med andre kristne

Når du kommer inn i denne virkelige vandring med Herren, må du utvikle gode og sunne forhold med andre kristne. Gud vil begynne å gjøre noen virkelig utrolige ting i livet ditt, og du vil trenge andre til å dele din vandring med.


10. Bli med i en god åndsfylt kirke

Jeg vil personlig anbefale at hver nye født på ny kristne spør Gud hvilken kirke han vil at de skal bli med i.


Konklusjon

Jeg vil gå mye mer detaljert inn på hvert av disse spesifikke områdene i andre artikler, da de er alle komplette emner i seg selv. Jeg ville bare lage en kort liste over hva jeg føler det grunnleggende er, etter at du har mottatt din evige frelse fra Herren.


*


Side : Den grunnleggende trossetning i kristendommen

Vi tror at alle kristendommens hovedverdier blir akseptert

og æret av Gud Faderen.


Her er verset som forteller oss at det vil være noen som vil falle bort og avvike fra deres tro på Jesus i de siste dager, som jeg tror at vi nå alle lever i:


Konklusjon

Alle disse grunnleggende prinsippene er veldig enkle å forstå, og de vil alle være nøkkelen for deg hvis noen andre falske trossetninger eller trosretninger noen gang skulle komme din vei i dette livet.


Undersider:


1.   Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen

Her er noen av de viktigste versene, slik at du kan ha dem alle like for hånden i denne artikkelen:


2.   Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke av gjerninger

Gaven av evig frelse er en direkte, fri gave som blir gitt til oss alle av Herren, og den kan bare bli mottatt av nåde gjennom vår personlige tro på Jesus. Her er 18 veldig kraftige vers, som perfekt staver alt dette ut for oss:


3.   Jesus Kristus er Guds Sønn

Her er 6 veldig gode vers som alle forteller oss, uten noen annen mulig tolkning, at Jesus Kristus er sannelig Guds eneste Sønn.


4.   Inkarnasjonen av Jesus Kristus

Her er flere gode og nøyaktig definisjoner på hva ordet "inkarnasjon" betyr i referanse til Jesus fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:


5.   Den kroppslige oppstandelse av Jesus Kristus fra graven

Her er 5 veldig gode vers som viser oss at Jesus ikke bare oppsto fra graven

på den tredje dagen, men at all vår tro og lære i Ham ville være totalt

forgjeves hvis han ikke fullt oppstod fra den graven.


6.   Jesus Kristi himmelfart

Her er 5 veldig gode vers som alle viser oss at Jesus bokstavelig talt steg opp i

himmelen etter at han hadde fullstendig fullført sin guddommelige oppgave

for oss alle her nede på vår jord.


7.   Treenighetslæren

Denne spesielle læren er hvor du virkelig kan fange mange av de andre falske religioner som er i verden i dag. Alle vil fornekte Jesu guddommelighet og guddom. De vil si at Jesus var en stor mann og en stor profet, men de vil aldri innrømme at han er både Gud og Herre selv som Gud Faderen og Den Hellige Ånd er.


8.   Den Hellige Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord

Her er to viktige, kraftfulle vers som gir oss denne direkte åpenbaringen om at hele Bibelen har blitt gitt direkte til oss ved Guds inspirasjon gjennom Den Hellige Ånd:


9.   Vi blir døpt med den Hellige Ånd i Frelsens øyeblikk

Her er 13 nøkkelvers som vil vise oss at vi alle mottar Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikket av vår konvertering til Herren, ikke en gang senere.


10.  Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd

Her er verset som vil gi oss denne spesifikke åpenbaringen fra Herren:


11.  Læren om helvete

Her er noen av de viktigste versene fra Bibelen som viser oss at det ikke bare er et helvete i sentrum av vår jord, men at alle de som blir kastet ned der, kommer til å være der nede for all evighet.


12.  Jesus 2. tilbakekomst til vår jord

Her er 15 store kraftvers som viser oss at Jesus Kristus bokstavelig talt vil herske hele vår verden fra byen Jerusalem når han kommer tilbake til jorden vår denne andre gangen.Side : Hold fast ved Herren


Alle de store kraftversjonene jeg vil liste i denne artikkelen, forteller oss om å gjøre følgende med Herren:


Gud er nå kapteinen på vårt skip. Gud er nå vår sjels hyrde. Gud vil nå lede oss hvert skritt på veien i vår nye vandring og reise med Ham. Vi tilhører nå Gud, arbeider for Gud og lever for Gud - bokstavelig talt til dagen vi dør og avgår fra dette livet.


Bibelvers om å holde fast ved Herren


1. Holde fast ved Herren

Med andre ord, hold fast til Herren, og aldri, la Han slippe - uansett hvor dårlige ting som kan komme fra tid til annen, og uansett hvor alvorlig stormskyen kan være som forsøker å komme imot deg.


2. Vær trofast til døden

Sett alle disse versene sammen med de som er oppført i den første bildeteksten, og Gud forteller oss alle høyt og tydelig at Han ikke vil at noen av oss, uansett grunner, aldri skal vurdere å forlate eller svikte Ham i dette livet. Vi skal være sanne, lojale og trofaste mot Ham til vårt siste døende åndedrag.


3. Vær en Overvinner i Herren


Disse neste versene forteller oss at vi må lære å være en overvinner i dette livet, og at hvis vi gjør det, vil det bli gitt oss noen fantastiske belønninger når vi går inn i himmelen.


4. Jesus er vår tros forfatter og ferdiggjører

Som vi alle vet kan dette livet være en ekte berg og dalbane til tider. Du vil ha gode dager, og du vil ha dårlige dager. Du vil ha årstider som vil være gode og fruktbare, og du vil ha årstider som vil være tørre og magre. Når du går inn i sesonger som blir litt tørt og magert, bli ikke motløs eller skuffet. Så lenge du vet at du er i Guds perfekte vilje for livet ditt, vil ingenting annet bety noe.


Konklusjon

Men når du virkelig studerer alle de spesifikke ordene i disse versene, kan du fortelle om den sterke formuleringen som brukes, og av tonen og intensiteten i disse versene, at vi aldri, aldri skal friste vår skjebne eller vår hånd med Herren ved å være villig til å forlate ham.*

Side : Søk Herren

Søk etter Herren med hele ditt hjerte


Gud visste på forhånd at Adam og Eva skulle feile i Edens hage.


Vi har nå alle blitt gjort åndelig hel og komplett igjen hvis vi er villige til å akseptere Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser.


Gud venter nå med store og åpne armer for at vi alle skal nærme oss ham. Og akkurat hva venter Gud på?


Skriftversene jeg vil liste i denne artikkelen er broen, nøkkelen og hemmeligheten i å kunne finne og gjøre direkte kontakt med Herren i dette livet.


Søk etter Gud, og da vil du finne ham. Og jo mer du søker etter Gud, jo mer vil du finne av Ham og jo dypere og sterkere vil ditt personlige forhold bli med Ham.


Gud forteller oss alle at Han vil at vi søker etter Ham, nærmer oss Ham, prøver å ta tak i Ham, og prøver å forstå Ham og alle hans veier.


Vi er alle på lik linje med Herren. Han elsker deg like mye som han elsker noen andre i dette livet.


Så altfor mange mennesker jager etter andre mennesker og andre materielle ting i dette livet i et forsøk på å prøve å finne perfekt lykke, fred og oppfyllelse.


Som Bibelen allerede har fortalt oss, har vi bokstavelig talt Guds rike bosatt på innsiden av oss når vi er blitt frelst og født igjen.


1. Gud ser etter søkere

Tenk at denne ene og eneste allmektige Gud faktisk ser ned på denne jorden fra sin himmelske trone for å prøve å finne folk som er villige til å søke etter ham. Dette verset roper ut to kraftige ord - åpen invitasjon!


2. Søker etter Herren

Disse neste settene av vers vil fortelle oss at ikke bare Gud Faderen vil at vi skal søke etter Ham, men de vil fortelle oss at hvis vi gjør et slags forsøk på å søke etter ham, vil vi faktisk "finne ham". med andre ord, vi vil ende opp med å lage en form for direkte kontakt med Gud.


3. Gud skapte oss for intimt fellesskap

Ikke bare vil Gud at vi skal lære å være i fellesskap med andre mennesker i dette livet, men Han vil også at vi skal lære hvordan vi skal være i fellesskap direkte sammen med Ham, Hans Sønn og Hans Hellige Ånd.


4. Snakk med Gud som du ville snakke med en bestevenn

Sannsynligvis en av de største historiene i Bibelen om noen som ikke var redd for å nærme seg Gud og forsøke å kommunisere og snakke med Ham som til en bestevenn, vil være historien om Moses.


5. Gud er på jakt etter lidenskapelige og intense mennesker

Jeg tror på grunnen til at Jesus forteller oss at vi må lære å søke etter Ham med høy intensitet, er fordi ingenting vil drepe et personlig forhold raskere enn hvis en eller begge parter begynner å dø og lunkne på måten de samhandler med hverandre.


5 måter å søke etter Herren på

Nå som vi kjenner til at Herren definitivt ønsker at vi søker etter Ham - akkurat hvordan går vi frem for å virkelig søke etter Ham? Jeg vil gi deg 5 grunnleggende måter du kan søke etter Herren i dette livet, slik at du kan forbedre kvaliteten og dybden av ditt personlige forhold med Ham.


1. Ditt bønneliv med Herren

Hvis det er en stor, prakt-hemmelighet som åpner døren til Guds hjerte, må det være hemmeligheten å lære seg å snakke og kommunisere med Ham mye på samme måte som du ville gjøre med en bestevenn. For de av dere som har en bestevenn eller som pleide å ha en, du vil vite nøyaktig hva jeg snakker om.


2. Lese og studere fra Bibelen

Jeg tror at Bibelen tjener som en ekte lakmustest mellom Gud og oss i dette livet. Hvis du er en sann, frelst, gjenfødt kristen, vil Gud sette seg tilbake og se hvor mye du begjærer å virkelig forsøke å bli kjent med Ham. Det er to hovedmåter til hvordan han vil gjøre dette.


3. Lese og studere fra andre kristne bøker

Gud Faderen har salvet mange lærere i denne tid for å kunne lære av Hans Ord. Mange av disse lærerne har skrevet noen veldig gode bøker som dekker et bredt spekter av problemer og emner som også vil hjelpe deg med å vokse i Herrens kunnskap og veier.


4. Fellesskap med andre troende

Som et resultat av å dele historier, vitnesbyrd og kunnskap med hverandre, får du vite mer om Herren fra andre troende. Gud vil gjøre forskjellige ting med noen av dem enn kanskje det han har gjort med deg. Som et resultat kan dere alle lære av hverandre i de personlige erfaringene dere har hatt i Herren.


5. Se hvordan Herren beveger seg i ditt daglige liv

Og det er her det blir veldig morsomt, interessant og spennende. Når du gir full gass med Herren i din søken etter Ham, vil han nå bevege seg veldig sterkt på dine vegne, og han vil nå begynne å vise seg til deg på en rekke mirakuløse måter.


Konklusjon

Siden Gud ikke gjør forskjell på personer, vil du like mye få en sjanse til å etablere et nært, intimt, personlig forhold til Ham som noen andre ville. Gud vil ikke holde noen favoritter i dette rike.


*


Side : Den fullstendige overgivelsen

Nå som jeg er frelst, hva skal jeg gjøre nå? Hva er neste skritt i min nye vandring med Herren?


Men du står nå overfor den nest største avgjørelsen du noensinne vil gjøre i dette livet. Og den avgjørelsen er - hvem kommer til å kjøre resten av livet ditt herfra og inn - du eller Gud?


*

Bibelen gjør det veldig klart at gode gjerninger ikke får oss inn i himmelen.


*

Noen av versene jeg vil liste nedenfor spesifiserer spesielt at Gud vil belønne oss "ifølge vårt arbeid" for Ham i dette livet. Med andre ord, gode gjerninger til Herren vil bli høyt belønnet når vi krysser over og går inn i himmelen.


*

Bare Gud vet hva du virkelig ble skapt for å være i dette livet.


*

Den eneste måten du kan finne ut hva din sanne guddommelige skjebne skal være i dette livet, hvem din sanne sjelevenn skal være, og hva du egentlig var født for å være i dette livet, er ved å inngå Gud Faderens perfekte vilje for livet ditt.


*

Velg i dag hvem du skal tjene


*

Josva visste at han måtte velge hvordan han skulle leve sitt liv - enten ved å tjene seg selv og sine egne ønsker og begjær - eller fullt ut tjene Gud Faderen.


*

Dette andre verset sier spesielt at du ikke kan tjene to herrer - at du ikke kan prøve og tjene både Gud og Mammon.


*

Gud må være nr.1 i ditt liv. Han vil ikke akseptere en andre eller tredje plass ved siden av familien og vennene dine.


*

Her er 10 svært kraftige vers som viser oss at vi bare skal tjene og følge Herren i dette livet.


*

Legg merke til at Jesus sier at med mindre du er villig til å ta opp ditt kors og følge ham - at du ikke vil være verdig til ham! Hva mener Jesus når Han sier å ta opp korset ditt?


*

Hva gjorde Jesus egentlig når han gikk til korset den dagen for å dø for alle våre synder?


*

Gjøre Guds vilje


*

Gud har en perfekt plan og skjebne for livet ditt


*

Her er 5 veldig gode vers som viser oss at vi alle har et hellig kall fra Herren, og at våre dager har vært "bestemt og formet" for å gjøre noe som er spesifikt for Herren.


*

Gud vil veilede dine steg i dette livet


*

Dette er store kraftige vers. Brenn disse store kraftversene til minnebanken din. Få det innbrent en gang for alle i ditt sinn og i din ånd at Gud vil lede deg og rette dine skritt i dette livet.


*

Konsekvensene av ikke å følge Gud fullt ut


*

Gud vil belønne de som vil følge ham fullt ut


*

Alle vil møte Gud for en personlig dom


*

Hvordan komme til full overgivelse med Herren


*

Når du forteller Gud at du er villig til å overgi hele livet ditt til Ham - Vil han ta deg veldig alvorlig og anta at du bokstavelig talt mener alt i livet ditt - ingen ting er sperret!


*

1. Å gjøre den fulle overgivelsen


*

2. For å bli værende i full overgivelse


*

Konklusjon


*

Disse tre versene viser perfekt det store bilde av det som virkelig er viktigst i dette livet, og hvem vi burde virkelig lever dette livet for. Her er de:


*

Med andre ord, vil du ha mye mer frihet, frihet og uavhengighet ved å tjene og følge Gud enn du ville hvis du tjener deg selv eller noen andre.

 

*

Mange av Guds folk har i lang tid stanset ved gjerdet med Gud på dette problemet, og som et resultat har de levd i mye plage og uro over et godt livsforløp, uten å finne den sanne fred som passerer all forståelse.


*

 

Side : Prøvelser og trengsler

-Testing av din tro


Bibelen forteller oss at vi må lære å bli gode soldater av Jesus Kristus.


Hvordan kan Gud tillate at noen av sine egne, spesielt de som tjener ham trofast og som følger ham, blir rammet av noe som til tider bokstavelig talt kommer rett ut fra selve helvete?


Hvordan kan Gud bare sitte der oppe og se på at noen av sine egne må gå igjennom en slik pur ondskap av lidelse?


Jeg vil først gi deg de tre viktigste grunnene til hvorfor hver kristen må møte en viss mengde prøvelser og trengsler i dette livet.


*


1. 3 grunner til at Gud vil tillate prøvelser og trengsler

Jeg tror det er tre hovedgrunner til at hver person må møte en viss mengde

prøvelser og trengsler i dette livet. Hver kristen trenger virkelig å få et fast

grep på hver av disse tre hovedgrunnene.


1. Forbannelsen til Adam og Eva

Som følge av at hver en mann og kvinne blir født inn i denne verden som

fordervede syndere i vår Guds øyne, åpner dette oss alle opp for ondskapen

til andre som ikke tar noe hensyn til noen andre enn seg selv. Vi må derfor

holde ut med en viss mengde mennesker som vil bryte noen av Guds lover

for å få det de ønsker.


2. For vår helliggjørelse i Herren

Når du ser hvor maktesløs du egentlig er mot de virkelige alvorlige stormskyene i dette livet, og at du virkelig trenger Guds hjelp og veiledning for å klare deg gjennom dette livet i ett stykke, kan mange mennesker bli brakt helt ned fra sine høye hester med en eller to gode torpedoskudd. Derfor vil Gud tillate en viss mengde prøvelser og trengsler å ramme oss i dette  livet.


3. Testing av vår tro i Herren

Jeg tror det er noe veldig dypsindig som skjer med alt dette som mange kristne ikke er fullt klar over. Gud tester ikke våre trosnivåer i Ham bare for å spille noe slags sadistisk spill med oss. Det er en veldig bestemt, spesifikk grunn til at han vil gjøre dette med hver og en av oss fra tid til annen.


*


2. Skriftvers for 3 grunner til at Gud vil tillate  prøvelser og trengsler Del 1

Mange Kristne har hatt deres personlige relasjoner alvorlig skadet med Herren som et resultat av at de ikke kunne forstå fullt ut hvorfor Gud vil tillate at noe av denne type motgang kan komme deres vei i utgangspunktet.

 

1. Forbannelsen til Adam og Eva

I dette første verset er det Gud Faderen som snakker til Adam og forteller ham hva konsekvensene av hans handling nå kommer til å bli - og at disse konsekvensene ikke bare kommer til å falle på ham og Eva, men også på resten av menneskeheten som vil følge etter ham.


2. I verden vil du få trengsel

Disse første fem versene skal fortelle oss alle høyt og tydelig at en viss mengde trengsel og forfølgelse alltid vil være en del av våre liv og en del av denne verden.


3. Herren vil teste de rettferdige

Hvis du ikke tror at Herren vil teste hver enkelt av oss fra tid til annen, studerer du den spesifikke formuleringen i de neste 6 versene. Hvert av disse versene angir spesifikt at Gud vil prøve å teste alle sine egne fra tid til annen.


4. Testen av din tro

I tillegg til at Gud prøver å se om du fortsatt vil følge alle hans veier og bud, er det enda en stor ting som han virkelig skal teste deg på fra tid til annen - og det er dine personlige trosnivåer i Ham . Som Job oppgav i et av de ovennevnte versene, prøvde Gud ham for å se om han ville holde fast ved sine steg.


5. For din helliggjørelse i Herren

Så hard som denne neste grunnen er for mange til å tro, en av de viktigste grunnene til at Gud vil tillate en viss mengde prøvelser og trengsler å komme oss i dette livet, er for det uttrykkelige formål å forme, støpe og forvandle oss til et bedre og mer hellig folk - med andre ord, for vår egen helliggjørelse i ham.


6. Vi går ved tro - ikke ved syn

Nå som vi vet at Gud personlig vil teste vår tro i Ham fra tid til annen, vil disse neste versene forsegle avtalen så langt hva vår tro i Herren gjelder. Disse versene vil alle fortelle oss at vi nå må lære å gå i dette livet av total tro og tillit til Gud - ikke med det vi ser i det naturlige med våre øyne.


*


3. Skriftvers for 3 grunner til at Gud vil tillate  prøvelser og trengsler Del 2


7. Kjemp troens gode kamp

En av måtene Gud vil teste din tro på i disse prøvelsene og trengslene, er å se om du vil holde fast på din tro i Ham helt til slutt, og gjennom noen av de testende omstendighetene som vil skje i gjennom av prøvelsen. Her er noen av de mest kraftfulle versene i hele Bibelen om viktigheten av å ha en sterk, kraftig og urokkelig type tro på Herren.


8. Gud vil verne deg gjennom prøvelsen

Så lenge du går i full overgivelse med Herren, og du ikke har nedbrakt noen unødvendig lidelse på deg selv, som et resultat av å engasjere deg i noen form for alvorlige synder, vil disse prøvelsene og trengselene når du har tatt veien til Herren, ha de nødvendige provianter og forsyninger gitt til deg slik at du kan klare det hele veien gjennom dem.


9. Alle ting vil med tiden fungere sammen for godt

Hvis du går i full overlevering med Herren og har etablert et veldig godt personlig forhold til Ham, så forvent at Gud til slutt skal gjøre alt for det beste, uansett hvor ille og hvor håpløst noen ting kan vises seg for deg naturlig i dine nåværende  omstendigheter.


10. Gud vil være helt med deg under prøvelsen

Noen av de prøvelsene og trengselene du måtte møte, kan ha noe lengde. Disse prøvelsene og trengslene vil åpenbart variere etter hvor lenge hver av dem vil vare. Noen varer bare noen få dager, andre noen få uker, noen enda lenger på flere måneder, og så vil du ha de på den tyngre side som kan vare i et visst antall år.


11. Venter på Herren

Som følge av at noen av disse prøvelsene og trengselene har en viss lengde på dem, vil det være mange ganger at det eneste vi har igjen å gjøre etter at vi har gjort alt i den kampen som Herren har ønsket at vi skal gjøre, er det bare å vente på ham for endelig å avslutte det.


12. Gud vil til slutt befri deg

Hvis du blir kastet inn i enhver form for ventemodus med Herren mens du går gjennom en prøvelse, er det en ting du må henge deg på, at Herren til slutt vil befri deg hvis du fortsetter å sette all din tro og stole på Ham til å gjøre det - og hold den troen og stol på Ham til hele prøvelsen er slutt.


13. Lidelse for Jesu skyld

Noen av prøvelsene som er på den tyngre og ekstreme siden, vil medføre en viss mengde mentalt, emosjonelt, åndelig og muligens fysisk lidelse med dem. Ofre for stygge naturulykker og ulike typer sykdommer og smitte kan alle medføre en viss fysisk lidelse med dem - og i noen av disse tyngre tilfellene vil vi snakke om ekstrem lidelse.


*


4. Slik holder du unødvendige trengsler fra å komme din vei

Her er noen av områdene som vil trekke unødvendig trengsel vår vei i dette livet.


1. Den fullstendige overgivelsen

Hvis du går i denne fulle overgivelsen med Gud hvor han nå er den som vil lede og styre livet ditt i retninger som han vil at det skal gå inn i - så betyr dette at du nå har Guds fulle guddommelige veiledning og beskyttelse som opererer i livet ditt.


2. Feiler i å holde Guds bud og følge alle hans måter

Den andre hovedgrunnen til at så mange kristne trekker unødvendige trengsler deres vei i dette livet, er fordi de er ute etter å direkte og bevisst krenke Herrens veier og bud. Synd vil alltid ha noen form for konsekvens med seg, og noen ganger følger konsekvensene av en viss synd med strenge prøvelser og trengsler.


3. Ikke jag etter prøvelser og trengsler

Tro det eller ei, en tredje måte mange mennesker bringer prøvelser og trengsler inn i livet deres, er fordi de faktisk ser etter det og jager etter det. Stimuleringen av prøvelser og trengsler er det de fôrer seg på.


4. Gud vil bruke prøvelser og trengsler for å bringe deg tilbake

Gud liker ikke å bruke alvorlig motgang for å prøve å nå deg. Han ville heller gjøre tingene på den enkle måten. Men hvis du har gått for langt, blitt for stolt, arrogant, pompøs og selvrettferdig - forvent at Gud muligens kommer etter deg med en tung hånd. Og en av måtene som Han vil komme etter deg hvis du har kommet for langt fra ham, er med en mulig prøvelse og trengsel.

 

*


5. Slik håndterer du en stormsky når den kommer din vei

Hvis og når en stormsky noen gang er klar til å komme gjennom døren din, har du nå tre mulige alternativer for å håndtere denne.


1. Unngå stormskyen

Du må være klok og smart, og vite når du skal kjempe og engasjere deg, og når du bare skal la visse saker gå. Med andre ord, velg dine kamper nøye og sørg for at du opererer under veiledning og ledelse av Den Hellige Ånd hvis du skal engasjere deg med noen eller noe.


2. Hold din posisjon - Gud vil bekjempe Stormskyen for deg

Det du finner i mange av dine personlige prøvelser med Herren, er at til tider vil Gud ordne omstendigheter der du absolutt ikke kan gjøre noenting på slutten. Det eneste du vil kunne gjøre er å vente på at Gud skal bevege seg på Hans side.


3. Ta direkte tak i Stormskyen

Med andre ord må du direkte engasjere seg med stormskyen som en modig og tapper soldat av Jesus Kristus. Og mens du er direkte engasjert med stormskyen, vil Gud kjempe kampen gjennom deg som du er direkte engasjert med den.*


Bær ikke Nag til Herren

Som vi alle vet, vil noen kristne når de står overfor en tyngre type prøvelse, i utgangspunktet bli veldig sint på Gud.


Hvordan holder du deg fra å bli sur på Gud når:


Men den harde kalde virkeligheten er dette:


Allikevel, det du finner ut er at du ikke vil være i stand til å være sint på Gud for alltid. Du vil oppdage at du ruller deg i for mye negativ energi, og denne negative energien vil begynne å påvirke både din tenkning og din fysiske helse.


Derfra så jeg på hvordan "naget" dannet seg mot Gud. Og når det dype naget dannet seg mot Gud, begynte disse menneskene å trekke seg helt bort fra Ham.


Til de av dere som har blitt rammet av en virkelig alvorlig tragedie, spesielt i denne tiden vi lever i, la meg gi deg 13 svært viktige vers, slik at du kan se hvor viktig det er at du aldri lar slike typer nag forme seg ut mellom deg og Gud, og derfra begynne å få deg til å ønske å trekke deg vekk fra Ham.


Konklusjon

Nå, mer enn noensinne, trenger vi alle Gud i våre liv. Dette er ikke tiden for å være sint på Gud og fortsette å bære noen slags nag mot Ham.


Se hva som skjedde med både Paulus og Job. Begge gikk gjennom veldig alvorlige motganger og begge endte opp med å være sanne, lojale og trofaste mot Herren.


*

Søk etter kunnskap om Gud

Artikkelserie

Som du vil se i skriftversene jeg vil liste i denne artikkelserien, legger Gud Faderen en ekstremt høy verdi i jakten på kunnskap - spesielt åndelig kunnskap.

 

*

Vokse i Guds kunnskap

 Dette første verset forteller oss bokstavelig talt at Gud ønsker oss å vokse i kunnskap om Ham og Hans Sønn Jesus.


Dette rett her er hvorfor mange kristne ikke gjør så mye åndelig vekst i løpet av livet etter at de først blir frelst - alt fordi de ikke søker etter Guds kunnskap som vil føre til at denne åndelige veksten oppstår i utgangspunktet.


*

Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom

 Nå som vi vet at Gud vil at vi skal vokse i den kunnskapen Han ønsker å gi til oss, vil disse neste to versene fortelle oss det første skrittet som må taes før Gud selv vil begynne å frigjøre sin kunnskap til oss.


Denne første betingelsen her er en annen grunn til at mange av Guds folk ikke får mer kunnskap, åpenbaring og visdom som blir overført til dem.


*

Guds folk er ødelagt av mangel på kunnskap

 Disse neste to versene er ekstreme - og jeg mener ekstreme!


Disse to versene forteller oss at Guds folk er bokstavelig talt, og jeg mener bokstavelig talt at de blir ødelagt av mangel på kunnskap.


*

Kunnskap og visdom er bedre enn alle materielle ting i denne verden

 Kunnskapen og visdommen som du kan motta direkte fra Gud, er bedre enn all den materielle rikdommen som denne verden kan tilby!


Tenk på hvor radikalt og ekstremt dette utsagnet egentlig er, i dette materialistiske og penge-sultne samfunnet vi nå lever i.


*

Kunnskap, forståelse og visdom

 Gud vil først starte med å formidle Sin "kunnskap" til deg om noe spesifikt. Men kunnskap av seg selv vil ikke få jobben gjort. Det neste nøkkelordet er "forståelse", og så kommer "visdom"


Det er her Den Hellige Ånd kommer inn i stor stil! Den Hellige Ånd vil hjelpe deg med å kunne forstå kunnskapen om at Gud kan prøve å gi deg noe.


*

All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

 Disse neste settene av vers er hjertet og sjelen til hele dette emnet. Alle disse versene forteller oss at all kunnskap og all visdom kommer direkte fra Gud og Jesus.


Og når du har Guds sannhet på mange forskjellige områder i livet ditt, vil den sannheten hjelpe deg med å frigjøres fordi du ikke lenger vil være bundet av feil tenkning!


*

Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide

 Disse neste tre versene vil fortelle oss at denne kunnskapen er gitt til Den Hellige Ånd - og så vil Den Hellige Ånd, som allerede lever på innsiden av oss, være Den som overfører all denne kunnskapen til oss!


Du vil bokstavelig talt se at disse versene flyter rett opp og ut av din ånd foran sinnet ditt, akkurat i det øyeblikket du trenger dem. Dette er bokstavelig talt en overnaturlig overføring av kunnskap direkte til sinnet av Den Hellige Ånd selv!


*

Søker etter Guds kunnskap

Så nå som du vet at Gud er mer enn villig til å frigjøre sin kunnskap direkte til deg gjennom Den Hellige Ånd - hvordan går du fram for å få Gud til å begynne å frigjøre sin kunnskap til deg?


Med andre ord, Gud skal ikke favorisere med noen i denne saken. Han forteller oss alle at Han er mer enn villig til å frigjøre Hans kunnskap og visdom til oss hvis vi er villige til å spørre og presse inn for det, og også be om det i tro uten å tvile.


*

Kunnskap og visdom vil hjelpe å holde deg trygg

 Her er tre gode vers til som viser hvordan kunnskap og visdom kan bidra til å holde deg trygg i dette livet.


Derfor vektlegger Gud i de ovennevnte versene at visdoms- og kunnskapsveien vil bidra til å holde deg trygg, bidra til å bevare deg, hindre deg i å henge ut med feil type mennesker, og bidra til å holde deg i ett stykke ettersom du reiser videre gjennom dette livet.


*

I mange rådgivere er det sikkerhet

 Når du begynner å søke etter kunnskapen om Gud for ditt liv, er en av måtene som Gud vil formidle Hans kunnskap til deg, gjennom andre mennesker. Noen ganger vil du motta den kunnskapen du leter etter direkte fra Gud selv.


Når du begynner å gå inn i denne typen reise med Herren, må du virkelig holde radarene dine oppe hver dag ettersom du aldri vet når, hvor, hvordan eller gjennom hvem Gud vil frigjøre sin kunnskap til deg.


*

Bruk kunnskapen som Gud vil gi deg

 Når Gud begynner å overføre sin kunnskap til deg på et bredt spekter av saker og problemer i livet ditt, vil din jobb så være, å ta den kunnskapen, bruke den og anvende den i hverdagen.


Her er tre veldig gode vers som forteller oss at den kløktige mannen vil ta "akt på sine steg" og at "de flittiges planer" gir alltid vinning. Imidlertid er omvendt også sant - at alle som er "forhastede" i sin beslutningsprosess vil få sin straff.


*

Gå med andre vise mennesker

 Disse neste sett med vers vil fortelle dere to ting - at den som går med andre vise mennesker, den vil bli vis, men den som har dårer som sine venner og ledsagere, vil bli ødelagt!


Mange kristne klarer aldri å komme til hva Guds sanne kall var for dem i dette livet, fordi de ikke vil gi opp sine negative venner.


*

Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming

 Når Gud begynner å opplyse deg, og du kan begynne å se ekte sannhet fra sanne feil - da vil Gud holde deg personlig ansvarlig for denne høyere grad av kunnskap, spesielt hvis du er i ledelse.


Til de pastorer som har vært for redd for å rope ut om problemer som abort for hva de egentlig er, av frykt for å fornærme så mange mennesker - vurder den intense formuleringen av disse to versene. Når Gud sier at det er "galt" at du viser partiskhet på saker som denne - Han gir deg en stor og høytidelig advarsel!


*

Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg

 Det er bare to ulemper ved å få Gud til å frigjøre sin kunnskap til deg. Den første ulempen er at for noen, vil økningen i deres kunnskaps føre til at de begynner å bli full av seg selv.


Når Gud virkelig begynner å frigjøre sin kunnskap til deg, må du virkelig holde et skarpt øye med dette, og sørge for at at denne nyoppdagede kunnskapen ikke begynner å gå til hodet på deg.


*

Kunnskap vil øke bedrøvelse og sorg

 Den andre ulempen ved å motta kunnskap fra Gud i ditt liv er at det vil begynne å øke din bedrøvelse og sorg over forskjellige ting. Denne utrolige åpenbaringen kommer fra kong Salomo.


Når du lener deg tilbake og ser det store bildet for hva det egentlig er - vil du ikke kunne stoppe tristheten og sorgen du vil føle til tider, om alle de dårlige og forferdelige tingene som kan skje med noen av oss når som helst.


*

Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

 Når du begynner å motta Guds kunnskap og visdom som strømmer inn i livet ditt, vil du merke noe veldig interessant som vil begynne å skje.


Siden Gud er helt perfekt i Hans vesen og i hans kunnskap, betyr dette åpenbart at Gud alltid har rett, og at mennesket og verden alltid har feil når de ikke er på samme side. Så det første du må få jobbet inn i tankesettet og tankegangen din er at Gud og alle hans veier og all hans kunnskap alltid er det riktige.


*

Slutt aldri å høre på rettledning

 Når du begynner å reise på denne veien av kunnskap som Gud vil sette deg på - bli da aldri for stor for dine bukser lenger nedover på veien, og tro at du har "ankommet", og at du ikke trenger å lytte til hverken Gud eller andre som han kanskje vil bruke for å overføre sin kunnskap til deg.


Når Gud begynner å formidle Hans kunnskap til deg, bør du ta imot det, og bruke det riktig, ellers kan konsekvensene være fatale. Til den som mye er gitt, forventes det mye mer fra. Gud vil holde deg personlig ansvarlig for den kunnskap og visdom som Han vil gi deg.


*

Historien om Kong Salomo

Uten tvil, den største historien i Bibelen om noen som søkte etter Guds kunnskap og visdom og som faktisk mottok den, det var kong Salomo i Gamle Testamentet. Det som skjedde med denne mannen var nesten utover all tro.


Bare stopp og tenk på hvilken utrolig ting dette var - å ha fått så mye kunnskap og visdom direkte fra Gud selv, at ingen ville være hans like i denne gaven! Med andre ord - Gud ender opp med å gjøre denne mannen til den smarteste og rikeste mannen på hele jorden på den tiden da han levde!


*

Jesus

Hvordan beskrive Jesus og hva han betyr for oss i våre liv.


*

Gud gjør ikke forskjell på folk

Som du vil se i Skriftversene jeg vil liste nedenfor, forteller de alle at Gud Faderen ikke favoriserer folk, og at Han ikke vil vise noen form for partiskhet eller favorittisme til noen.


I denne artikkelen gir jeg deg alle de viktigste versene fra Bibelen som forteller oss at det bare er på en måte hver eneste kristen skal leve dette livet...


Bibelen sier at sannheten vil frigjøre deg, men du må først være villig til å se hva denne sannheten er, og så forstå det fullt ut før den kan begynne å fungere for å frigjøre deg.


Tenk på hva Gud prøver å fortelle oss alle med denne åpenbaringen - at hver eneste av oss uten unntak kan behandles likt og rettferdig med Herren i hvordan Han vil håndtere våre liv...


En annen ting når du går inn i dette riket med Herren, hvor du nå vandrer og opererer i Hans fullkomne vilje for livet ditt - sammenligne aldri hvor din vandring går i Herren med andres vandring med Ham.


*

Gud vil veilede dine steg

Som du vil se i Skriftverset som jeg vil liste opp nedenfor fra profeten Jeremiah - vil Gud nå gi deg en helt ny fremtid og et helt nytt håp for livet ditt.


Du opererer nå i et annet spillområde!

Nå som du har mottatt Den Hellige Ånds dåp og har gjort en komplett og fullstendig overgivelse av hele livet ditt til Gud Faderen - har Han nå fullstendigt og totalt ansvar for livet ditt!


Gud har nå en perfekt guddommelig plan og skjebne satt opp for livet ditt - og han vil nå være den som leder deg hvert skritt på veien til oppfyllelsen av den guddommelige planen!


Du opererer nå i et annet spillerom hvor reglene har endret seg litt for deg.

Hva dette betyr er at hvis du går på et jobbintervju og ikke får jobben, betyr dette at Gud ikke ville at du skulle ha denne jobben i første omgang - og han var den som lukket døren for deg for å få den jobben Slik at du ikke gikk ned en feil vei.


Skriftversene

Jeg vil nå gi deg noen av de beste versene fra Skriften som vil vise deg at det er nå Guds jobb å fullt ut veilede deg hvert skritt av veien ettersom du nå begynner på denne nye reisen med Ham.


Konklusjon

I dette spillet med Gud må vi fortelle oss selv at Gud har full kontroll over hele vår situasjon, at skipet ikke kommer til å synke, og at vårt gjennombrudd kommer på den nøyaktige tiden som Han har satt opp at det skal skje på sin tidsplan.


*

Velg dine venner nøye - del 1

Bibelvers om vennskap


Med andre ord vil Gud avgjøre hvem dine sanne venner skal være i dette livet, og hvem som ikke.


Hovedårsaken til at Gud vil begynne å ta ut vennene i livet ditt som Han ikke vil ha, er fordi noen av disse menneskene kan være negative påvirkninger i livet ditt.


Jeg kaller disse vennene "Gudevenner". Disse menneskene vil være andre gode, gudfryktige, åndsfylte kristne som virkelig vandrer i god vei med Herren, og de vil nå være menneskene som Han vil at du skal dele din vandring med!


Ved å ha andre gode, solide, kristne venner til å dele din vandring med - vil du lettere akselerere din åndelige vekst og utvikling i Herren fordi du vil ha mer enn en kilde til å mate på og lære fra.


Det jeg har lært er at det ikke er antallet eller mengden som kommer inn - det er kvaliteten. Det er mye bedre å ha bare en eller to gode, solide, kvalitetsvenner enn 10 eller 15 som ikke er like gode venner som en eller to kan være.


*

Velg dine venner nøye - del 2

Bibelvers om vennskap


1. Velg dine venner nøye

Dette første verset er det som vil fortelle oss å velge våre venner veldig nøye i dette livet.


2. Fordeler ved å velge gode Gudevenner

Her er seks veldig interessante vers som viser deg hvorfor Gud vil at du skal ha andre gode, solide, kristne venner til å dele din vandring med.


3. Som jern skjerper jern

Dette neste verset er svært fascinerende da det forteller oss at to venner kan bidra til å skjerpe hverandre som jern skjerper jern.


4. Gå ikke under fremmed åk med de vantro

Disse neste syv versene vil fortelle oss om å ikke bli forent sammen med vantro. Det er spesielt et vers som forteller oss at «ondt selskap ødelegger gode vaner».


Konklusjon

Jeg tror at Jesus ga oss en stor åpenbaring da han begynte å sende apostlene ut to og to i stedet for av seg selv.


*

6 måter Kristne kan få Oppmuntring på

Som Guds folk blir vi motløs en gang imellom når vi går gjennom vanskelige situasjoner, forfølgelser eller prøvelser.


Dette er måtene som vi kan bli oppmuntret på


1– Ved Guds Ord

Guds ord er Ånd og liv, renset syv ganger. Det har den uovertrufne evne til å skape, bygge og forvandle liv.


2– Ved bønn

Lær hvordan du ber, for når du ber, vil Guds hjelp komme til deg.


3– Ved selvoppmuntring

Du kan oppmuntre deg selv i Herren ved å fokusere tankene dine på de gode tingene Herren har gjort,


4– Ved fellesskap med brødre

Tilstedeværelsen av brødre kan gi oppmuntring, håp og glede, spesielt i vanskeligheter.


5– Ved tilbedelse

Gud innhyller Hans folks ros, tilbedelse bringer alltid ned Hans tilstedeværelse


6– Fellesskap med den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er Ånden av oppmuntring og styrke, når du tilbringer tid med Ham, vil han gi deg styrke, og du vil ikke lenger forbli i den fortvilende tilstanden.


*


Del gjerne denne siden

med dem du er glad i

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                        Vær med å bidra                           kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45