Prøvelser og trengsler ARTIKKELSERIE PÅ 6 SIDER

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Prøvelser og trengsler 

-Testing av din tro

Dette neste emnet er veldig ubehagelig for mange i Kristi legeme å snakke om, mye mindre fullt ut akseptere i deres vandringer med Herren. Enten vi liker det eller ikke, og om vi noen gang fullt ut ønsker å møte denne virkeligheten i dette livet, vil hver eneste en av oss, frelst eller ufrelst, måtte møte en viss mengde prøvelser og trengsler mens vi reiser gjennom livet - med absolutt ingen unntak fra dette kalde, harde, brutale faktum.


Som et resultat av å leve i en fallen, forbannet og ufullkommen verden som et resultat av det som skjedde med Adam og Eva, skal hver eneste av oss møte en viss mengde prøvelser og trengsler mens vi reiser gjennom dette jordiske liv.

Mange kristne har enten mistet en del eller all sin tro på Herren som et resultat av å bli rammet av noen alvorlige motganger. Og med mindre du har full forståelse for hvorfor Gud noen ganger vil tillate dårlige ting å skje med gode mennesker i dette livet, kan du få dine personlige trosnivåer i Herren rystet til sin kjerne, avhengig av alvorlighetsgraden av stormskyen som nettopp kan ha truffet deg.


Bibelen forteller oss at Guds folk kan gå til grunne av mangel på kunnskap - og ikke ha den riktige typen kunnskap for å forstå fullt ut hvorfor dårlige ting kan skje med gode mennesker i dette livet, spesielt for kristne kan dette føre til at du forgår i ditt eget personlige forhold til Herren hvis du noen gang ender opp med å miste din tro på Ham, som et resultat av å ikke være i stand til å forstå fullt ut hvorfor han kanskje har tillatt noen alvorlige motganger å treffe deg i første omgang.

Bibelen forteller oss at vi må lære å bli gode soldater av Jesus Kristus. Hvis du kan lære å bli en god soldat i Jesus Kristus og lære å gå med Guds salvelse i livet ditt, kan du enten holde mange av disse stormskyene fra å trykke på deg i første omgang, eller du kan raskt beseire Dem når de kommer og banker på døren din.


Allikevel, som et resultat av å leve i denne fallne og forbannede verden, vil selv de beste av Guds sanne soldater fremdeles møte en viss mengde konflikt og motgang i dette livet fra tid til annen. Det er rett og slett ingen måte å komme seg unna det.


Og inntil vi får den nye himmelen og den nye jorden etter Jesu tusenårsstyre fra Jerusalem, vil forbannelsen til Adam og Eva fortsatt fortsette med å være på plass på denne jorden, og derfor må vi alle stå overfor en viss mengde stormskyer i dette livet - uten unntak, fra dette kalde, harde, brutale faktum og virkelighet.


Hva som får mange kristne i vanskeligheter i denne delen av sin vandring med Herren, er at de ikke har full forståelse for hvorfor dette må skje med dem i utgangspunktet, særlig siden de nå er "født på ny" troende og som tjener en Gud som skal være all-god, all-elskende og allmektig.

Hvordan kan Gud tillate at noen av sine egne, spesielt de som tjener ham trofast og som følger ham, blir rammet av noe som til tider bokstavelig talt kommer rett ut fra selve helvete?


Hvis Gud er vår sanne himmelske og kjærlige Far, som bare har våre beste interesser, hvordan kan han da la noen av de følgende typer lidelser komme vår vei i dette livet:

  • Din 16 år gamle sønn har nettopp blitt diagnostisert med en terminal sykdom og har bare fått ytterligere 6 måneder igjen å leve.


  • Ditt 25 år gamle ekteskap er nå i oppløsning fordi din ektefelle bytter deg ut med en annen.


  • Din 18 år gamle datter er nettopp blitt myrdet.


  • Din 4 år gamle sønn er nettopp blitt bortført.


  • Du har nettopp mistet alle livets besparelser som følge av bedriftens bedrageri og grådighet i selskapet du har jobbet for mesteparten av arbeidslivet.


  • Du har nettopp mistet tre medlemmer av din nærmeste familie i en dødelig bilulykke eller en slags naturulykke eller katastrofe.


  • Du har selv vært utsatt for en slags tilfeldig og meningsløs kriminalitet som røveri, eller angrep.


  • Du ble tilfeldigvis født inn i en ond og dysfunksjonell familie der faren vil gi alvorlig verbal og fysisk misbruk av deg i løpet av dine barndomsår i familien.

Jeg kunne fortsette og fortsette med å nevne flere av de alvorlige motgangene som kan treffe noen av oss når som helst. Ingen på denne jorden er helt trygg og immun mot alle de forskjellige slags stormskyene som kan komme mot oss i dette livet.


Når du virkelig stopper opp og tenker på dette, og ser tilbake på noe av den pure ondskap som en viss mengde mennesker må møte i dette livet, er det bare naturlig å lure på hvordan Gud selv kan tillate noen av disse dårlige tingene å skje, spesielt med noen av hans egne som allerede er blitt frelst under hans Sønns Jesus Kristi blod.

Hvordan kan Gud bare sitte der oppe og se på at noen av sine egne må gå igjennom en slik pur ondskap av lidelse?


Hvis Gud er allmektig, og det er ingenting som Han ikke kan gjøre, og Han hersker suverent på denne jorden, hvorfor beskytter han da ikke flere av sine egne fra å måtte takle noen av disse typer tyngre prøvelser og trengsler?


Jeg tror at det er tre hovedgrunner til hvorfor Gud selv vil "tillate" en viss grad av motgang å komme vår vei i dette livet. Og med mindre du har en fast og solid forståelse for disse tre grunnleggende grunnene, kan du finne dine egne personlige trosnivåer i Herren bli rystet til sin kjerne hver gang du må håndtere en av disse tyngre typer stormskyer.


Som jeg sa på toppen av denne artikkelen, tror jeg at du kan bidra til å holde ganske mye av denne tyngre mørke aktiviteten fra å komme din vei i utgangspunktet.


Vi har mange gode artikler på dette nettstedet, som for deg vil være den spesifikke informasjonen og kunnskapen du trenger for å holde deg i det minste delvis beskyttet mot det pur onde som kan komme din vei i dette livet, som å lære å leve i full overgivelse med Herren, lære å fullt ut stole på ham i alle aspekter av livet ditt, lære å bli ledet av Den Hellige Ånd, og lære å engasjere deg med fienden ved å bruke passende åndelig krigføring som drives under Guds salvelse og ledelse for å kunne gjøre det.


Imidlertid må selv de beste av Guds sanne soldater komme til å møte tung motgang i dette livet fra tid til annen.


Bare studer livene til noen av de største hellige i Bibelen, og se på noen av de alvorlige motgangene som hver enkelt av dem måtte oppleve i deres liv.


Apostelen Paulus er et perfekt eksempel. Etter min mening tror jeg at Paulus var den største av alle apostlene i Det Nye Testamentet, og han måtte bokstavelig talt møte helvete og høyt vann - og dette var etter at han ble frelst og jobbet full tid for Herren!

Åpenbaringen og kunnskapen som er i disse tre grunnleggende årsaker og vers som jeg vil liste nedenfor, er igjen noe som hver bibel-troende kristne menighet skal forkynne og undervise om innimellom.


Det er noen kristne som lever beseirede og gledesløse liv i Herren fordi de aldri kunne forstå hvorfor Gud har tillatt noen av disse prøvelsene og trengselene å komme til dem i utgangspunktet.


Deres personlige trosnivåer i Herren har blitt kraftig rystet og de er ikke lenger i stand til å stole fullt ut på Herren med Hans håndtering av deres liv.


Som et resultat, har mange av disse menneskene mistet sine sanne kall i Herren, eller de har aldri funnet ut hva deres sanne kall kan ha vært i Ham, siden de ikke lenger stoler fullt på Ham til å lede sine liv.


Og alt dette skjer fordi ingen noensinne har forsøkt å ta seg tid til å sitte ned med dem for å prøve å forklare denne delen av vår vandring med Herren og hvorfor det må skje i første omgang.


Nedgang, prøvelser, trengsler, konflikter og motganger er alle en del av dette livet og en del av vår vandring med Herren.


Som sådan bør dette være noe som bør snakkes om og læres av, slik at flokken kan være ordentlig forberedt og rustet til å håndtere enhver form for motgang som kan komme å slå på deres dører - uansett hvor mye ubehag dette emnet kan gi andre i menigheten.

Jeg vil først gi deg de tre viktigste grunnene til hvorfor hver kristen må møte en viss mengde prøvelser og trengsler i dette livet.


Jeg vil da avslutte denne serien med å gi deg noen av de spesifikke skriftvers som vil drive hjem poengene nevnt i disse tre grunnleggende grunnene, sammen med å gi deg tre spesifikke kampstrategier du kan bruke på noen form for prøvelse og trengsler i dette livet .


3 grunner til at Gud vil tillate prøvelser og trengsler Del 1 

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45