All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Søk etter kunnskap om Gud 6/18

All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

Disse neste settene av vers er hjertet og sjelen til hele dette emnet. Alle disse versene forteller oss at all kunnskap og all visdom kommer direkte fra Gud og Jesus.


Det første verset vil fortelle oss at alle "skatter" av visdom og kunnskap er "skjult" i Gud Faderen og Jesus Kristus. Legg merke til at Gud sammenligner kunnskap og visdom med "skatter", og at disse skatter er skjult i Ham selv.


Dette betyr at Gud og Jesus er kilden til all guddommelig

kunnskap, og at vi først må søke etter kilden for å få denne kunnskapen til å bli frigitt til oss.


Her er noen av de dypeste versene i hele Skriften som viser oss at Gud ikke bare er kilden til all gudommelig kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen til oss!

 • "... så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kolosserne.2:2~3)


 • "Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransake-lige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen."(Romerne.11:33,36)


 • "For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Han samler opp klokskap til de rettskafne...." (Ordspråkene.2:6~7)


 • "Han tok til orde og sa: Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig." (Daniel.2:20~22)


 • "Kan vel du måle Gud, kan du kjenne Den veldiges grenser? Høyere enn himmelen – hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket – hva vet vel du? Lengre enn jorden, bredere enn havet." (Job.11:7~9)


 • "Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til." (Jeremia.33:3)


 • "Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt." (Matteus.13:11)


 • "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror." (Efeserne.1:17~19)


 • "Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene." (Amos.3:7)


 • "Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier." (Daniel.2:28)


 • "Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler." (Johannes.8:31)

Alle disse versene forteller oss at alt, inkludert all kunnskap og all visdom, kommer direkte fra Gud Faderen. Disse versene viser oss at Gud ikke bare er kilden til all kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen direkte til oss. Han vil vise og avsløre store og mektige ting for oss.


Han vil fortelle oss dype og hemmelige ting som det vanlige menneske ikke vil ha tilgang til.


Og ikke bare vil Gud gi deg Hans kunnskap, men han vil også sørge for å gi deg forståelsen av den kunnskapen og visdommen, for å kunne faktisk bruke den! Alt dette kan bli gitt deg gratis.


Alt du trenger å gjøre er å være villig til å søke etter det, og deretter søke etter å forstå det og hvordan det kan gjelde for de ulike områdene i livet ditt.


Det siste verset er Jesus som forteller oss at hvis vi "blir i hans ord" - da vil vi ha evnen til å kjenne sannheten, og sannheten vil da kunne frigjøres oss. Med andre ord, hvis du er villig til å holde deg til Bibelen, som er Hans Ord, og forsøke å forstå hva du leser - da vil du bli fullt lastet med en utrolig mengde kunnskap og sannhet som dekker et bredt spekter av spørsmål og problemer i livet ditt.


Og når du har Guds sannhet på mange forskjellige områder i livet ditt, vil den sannheten hjelpe deg med å frigjøres fordi du ikke lenger vil være bundet av feil tenkning!


Vær imidlertid oppmerksom på at Jesus sier at vi må "forbli" i Hans Ord for å kunne få disse sannhetene til å virke inn i oss. Å forbli betyr at du er villig til å bruke en slags god, vanlig, kvalitetstid ved å lese Bibelen for deg selv og deretter søke for å forstå og implementere disse sannhetene i hverdagens vandring med Ham.


Alle de ovennevnte versene gir oss en utrolig åpenbaring ved at Gud og Jesus bare er for ivrige etter å frigjøre deres lager av kunnskap til oss hvis vi bare er ville være villige til å gjøre vår del ved å søke etter det.


Dette er del 6 av våre 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 7 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45