Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Søk etter kunnskap om Gud 16/19

Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Når du begynner å motta Guds kunnskap og visdom som strømmer inn i livet ditt, vil du merke noe veldig interessant som vil begynne å skje.


Du vil begynne å se forskjellen mellom Guds kunnskap og visdom versus kunnskapen og visdom av denne verden.


Du vil se at Gud alltid har rett, og at mennesket har alltid feil når de to er på motsatte sider av gjerdet. Et perfekt eksempel på dette er abortproblemet - hvor du har folket som er for og deres argumenter versus de menneskene

som er imot med deres argumenter.


Fra Guds synspunkt krever det ikke et geni for å se hvem som er på feil side av gjerdet om dette problemet.


Som du vil se i de to versene jeg vil liste nedenfor, forteller Bibelen oss at verdens visdom er "dårskap i Guds øyne".


Siden Gud er helt perfekt i Hans vesen og i hans kunnskap, betyr dette åpenbart at Gud alltid har rett, og at mennesket og verden alltid har feil når de ikke er på samme side.


Så det første du må få jobbet inn i tankesettet og tankegangen din er at Gud og alle hans veier og all hans kunnskap alltid er det riktige.


Du vil virkelig trenge å grunne på dette fordi verdens visdom kan være veldig fristende til tider. Du vil til tider bli fristet til å tro hva verden har å si i stedet for å tro på at hva Gud prøver å fortelle deg, er riktig.


Våre unge tenåringer kjemper stadig mot denne virkeligheten. De blir stadig fristet, og lokkes til å bruke narkotika, tung drikking og tifeldig sex.


Hvis de ikke har vært jordet i Ordet og i deres tro fra en god, solid, kristen oppdragelse av foreldrene, kan de veldig lett påvirkes til å inngå noen av disse mørkeside-aktivitetene.


Du vil begynne å se forskjellen mellom Guds kunnskap og hvordan Han liker å operere i forhold til næringslivet generelt. Mange i næringslivet tøyer stadig strikken og prøver å komme så langt de kan, få så mye som mulig, og ikke bry deg om hvem de trakker over og sårer i prosessen.


Den allmektige kronen er deres gud, og de vil gjøre alt de kan for å prøve å tjene mer av den.


Mange kristne ende opp med å bli sugd inn i noen av deres skruppelløse forretningsmetoder, og de ender opp med å gå imot Gud selv med noen av de skyggefulle tingene de driver med.


Hver kristen må være sann, lojal og trofast mot sin Gud og hans veier når de står overfor slike tyngre fristelser.


Undersøk disse neste to versene veldig nøye, da de virkelig setter poenget på hva som skjer i det åndelige riket når du sammenligner kunnskapen til vår Gud versus kunnskapen i denne verden.

  • "Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. FOR DENNE VERDENS VISDOM ER DÅRSKAP I GUDS ØYNE. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres list, og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til," (1. Korinter.3:18~21)


  • "Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred." (Jakob.3:14~18)

Det andre verset beskriver perfekt hva som foregår i hund-spiser-hund verdenen. Mange er selvsøkende, sjalu og misunnelige på hverandre, med alle som prøver å løpe over alle andre for å bevege seg høyere opp i næringskjeden.


Legg merke til at Gud kaller denne typen visdom jordisk, sensuell og demonisk - og at den ikke er fra ham. Derfor sier Gud i det første vers at verdens visdom er dårskap i hans øyne. Med andre ord - det er en vits! Alle disse menneskene som velger å leve sine liv i denne typen hund-spis-hund-miljø, går på feil vei.


Når Gud begynner å virkelig jobbe med deg og begynner å overføre sin kunnskap til deg på mange forskjellige områder av livet ditt, vil du virkelig kunne begynne å se sannheten på mange forskjellige ting - ikke bare i ditt eget personlige liv, men også med verden generelt.


Når denne kunnskapen er frigitt til deg og du har full forståelse for det - vil Gud forvente av deg å tro på det, og handle på det når du står overfor fristelsen til å gå med verdens visdom snarere enn med Guds visdom. Husk alltid hvem du tjener. Du tjener og følger Gud og hans veier for livet ditt, ikke verdens veier og visdom.


Dette er del 16 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 17 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45