Frykten for Herren er begynnelsen

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Søk etter kunnskap om Gud 2/18

Frykten for Herren er begynnelsen

til å motta kunnskap og visdom

Nå som vi vet at Gud vil at vi skal vokse i den kunnskapen Han ønsker å gi til oss, vil disse neste to versene fortelle oss det første skrittet som må taes før Gud selv vil begynne å frigjøre sin kunnskap til oss.


Disse to versene forteller oss spesielt at frykt for Herren er begynnelsen til å kunne motta kunnskap og visdom direkte fra Herren. Her er de to versene:

  • "Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom." (Ordspråkene.1:7)


  • "Å frykte HERREN er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand." (Ordspråkene.9:10)

Legg merke til at i begge disse versene står det at frykten for Herren er "begynnelsen" av å kunne motta kunnskap og visdom fra Gud. Med andre ord, hvis du ikke har en sunn frykt for Herren, så er sjansene der for at Gud ikke kommer til å jobbe med deg så veldig tett i å frigjøre Hans kunnskap til deg.


Denne første betingelsen her er en annen grunn til at mange av Guds folk ikke får mer kunnskap, åpenbaring og visdom som blir overført til dem.


Hva mener egentlig Gud når Han sier at vi må ha en sunn "frykt" for Ham? Han vil åpenbart ikke at du skal være så redd for Ham at du da blir for redd til å inngå et sunt personlig forhold med Ham. Det jeg tror Gud mener med uttrykket "frykt for Herren" er at vi skal ha en ekstrem ærbødig respekt for Ham og alle hans veier!


Mange kristne har en god, sunn frykt for Gud selv, ettersom de vet at Han er allmektig, og at Han er Gud Den Allmektige selv. Men der hvor mange kristne kommer i trøbbel med disse to versene er at de ikke har en sunn frykt for alle Guds veier. Og en av Guds måter for oss alle er at vi prøver å holde oss unna synd, spesielt noen av de tyngre typer synder.


Hvis du er ute etter å begå utroskap bak din ektefelles rygg, bokstavelig talt bryter et av Guds ti bud - så er sjansen der for at Gud ikke vil gi mye av Hans åpenbaring og kunnskap til deg siden du lever i en åpenbar synd.


Hvis du er ute for å begå denne typen synd mot Gud, så viser du ikke mye frykt for Ham, ellers ville du aldri ha vurdert å falle i denne typen tyngre synd til å begynne med. Dine handlinger kan snakke høyere enn dine ord til Ham.


Hvis du har en sann og sunn frykt for Herren, vil du ikke friste skjebnen din og hva Han vil gjøre med livet ditt ved å direkte bryte noen av disse åpenbare budene som utroskap, juks, svindle andre, muntlig og / eller fysisk misbruker din ektefelle eller dine barn, holder ekstrem utilgivelse mot andre, misbruker alkohol eller narkotika.

Hvis du har en god sunn frykt for Herren, vil du gjøre alt du kan for å prøve å leve livet ditt riktig, og holde deg borte fra de tyngre synder som du vet vil få deg i store problemer med Ham.


Vi er alle syndere og ingen av oss er perfekte. Jeg tror at det er en viss "slakk" med Herren på våre egne ufullkommenheter og noen av de dumme tingene vi vil gjøre i dette livet.


Men hvor noen av oss vil komme i vanskeligheter med Herren på de ovennevnte to versene, er når vi skamløst går inn i det jeg kaller "uakseptable" synder og atferd. Og noen av de ovenfor nevnte synder er uakseptable synder og atferd i Guds øyne, og de kan dermed få Gud til å trekke seg tilbake fra deg med det han ønsker å gjøre med livet ditt.


Gud vil ikke bli hånet! Hvis du ikke frykter ham og hans veier og måten han vil at du skal leve dette livet - så kan han bare velge å holde tilbake enhver kunnskap og åpenbaring som han kanskje ville gitt deg.


Det er derfor de to versene ovenfor er så viktige for de som virkelig vil begynne å søke etter Guds kunnskap for deres liv.


Gud vil være mer enn villig til å åpne sitt lager med kunnskap for deg i dette livet - men bare hvis du er villig til å gjøre din del - og ditt første skritt vil være å sørge for at du har en god, sunn, ærbødig frykt og respekt for ham og alle hans veier.


Dette er del 2 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 3 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45