Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Søk etter kunnskap om Gud 14/19

Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre

sin kunnskap til deg

Det er bare to ulemper ved å få Gud til å frigjøre sin kunnskap til deg.


Den første ulempen er at for noen, vil økningen i deres kunnskaps føre til at de begynner å bli full av seg selv.


I verset jeg vil liste nedenfor, står det at kunnskap gjør "hovmodig". Med andre ord kan det blåse deg opp.


Ditt ego begynner å svulme, og selvgodhet og arroganse kan begynne å sette inn.

Du begynner å tenke at du er smartere enn andre. Du begynner å se ned på de som ikke har dine høyere nivåer av kunnskap. Ganske snart begynner du å presentere en hovmodig, arrogant og allvitende holdning til andre, og som et resultat begynner du å drive folk bort fra Gud i stedet for til Ham, som følge av dine dårlige holdninger og atferd.


Når Gud virkelig begynner å frigjøre sin kunnskap til deg, må du virkelig holde et skarpt øye med dette, og sørge for at at denne nyoppdagede kunnskapen ikke begynner å gå til hodet på deg.


Du må være ydmyk og takknemlig for det. Det blir veldig enkelt å begynne å se ned på andre som ikke får dette høyere kunnskapsnivået. Du begynner å stille spørsmål til deres åndelige vekst og hvorfor de ikke får det du får.


Du må innse at hver og en opererer på forskjellige nivåer av åndelig utvikling i dette livet med Herren. Noen vil nå lenger og med raskere tempo på fremgang i dette riket enn andre vil.


Du kan ikke sammenligne ditt nivå av åndelig utvikling, og hvor fort du utvikler deg med noen andre. Noen mennesker vil ikke gå så langt du kan gå i dette riket - men andre vil forlate deg i støvet og gå videre til et mye høyere nivå enn du noensinne vil i dette livet.


Du må innse at Gud jobber med hver eneste kristen på det nivået med åndelig utvikling som de for tiden driver med hos Ham. Skjønt, noen ser ut som de burde gjøre flere og bedre fremskritt, men det kan være noen personlige faktorer som opererer i deres liv, og som kan bremse ned deres åndelige vekst, og som du kanskje ikke er klar over.


Det er derfor Gud forteller oss i Hans Ord at vi ikke skal dømme hverandre på noen av disse områdene.

Din jobb er å være det beste du kan være i hva Gud kaller deg til å gjøre i dette livet. Gi alt i din klatring, i selv de høyeste fjellene du skal kjempe deg over.


Søk etter å produsere så mye god frukt for Gud som du kan. Men samtidig må du aldri sammenligne din vandring og din frukt i Herren med noen andres.


Hold deg ydmyk i din vandring med Herren, og ikke la all den frukt og prestasjon du oppnår i Ham, gå til hodet ditt, og blåse deg opp.

Her er to veldig interessante Skriftvers som forteller oss at kunnskap kan gjøre deg hovmodig og at alle menn kun vil forstå "stykkevis" i dette livet. Med andre ord - uansett hvor smart og intelligent du tror du kan bli, vil du aldri ha alle svarene på alt i dette livet.


Dette ene faktum alene bør bidra til å holde deg ydmyk og ekte når du begynner å vokse i Guds kunnskap og visdom for livet ditt.

  • "... er det nok slik at vi alle har kunnskap. MEN KUNNSKAP GJØR HOVMODIG; det er kjærligheten som bygger opp." (1.Korinter.8:1)


  • 'For vi FORSTÅR STYKKEVIS og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. (1.Korinter.13:9-10,12)

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45