Kunnskap vil øke bedrøvelse og sorg

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Søk etter kunnskap om Gud 15/19

Kunnskap vil øke bedrøvelse og sorg

Den andre ulempen ved å motta kunnskap fra Gud i ditt liv er at det vil begynne å øke din bedrøvelse og sorg over forskjellige ting. Denne utrolige åpenbaringen kommer fra kong Salomo. Her er hva han sier:

"For med stor visdom følger store kvaler. Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte." (Forkynneren.1:18)

Det jeg tror på at Gud prøver å fortelle oss med denne åpenbaringen, er at når du begynner å motta Hans kunnskap, da ikke bare på de personlige tingene i livet ditt, men også på det "store bildet" med måten han har satt alt opp - Øynene dine vil bli åpnet, og du vil begynne å "se" ting fra Guds perspektiv og synspunkt.


Og når du er i stand til å begynne å se ting fra Guds synspunkt - så vil bedrøvelse og sorg begynne å sette inn. Hvorfor? Fordi du vil ha utviklet en god forståelse av det store bildet og hvorfor ting er slik de er.


Du vil se at det virkelig er en Gud og en djevel, en himmel og et helvete, og at det virkelig er både godt og ondt, og at alle blir testet i dette livet.


Du vil se at vi alle må bli født inn i en ufullkommen, forbannet og fallen verden som et resultat av det som skjedde i historien om Adam og Eva.


Du vil se at Gud har gitt hver av oss en fri vilje, og som et resultat vil en viss mengde mennesker velge å leve dette livet på den mørke siden. Som følge av dette kommer en viss mengde mennesker til å ende opp med å bli myrdet, ranet, drept, bortført, brukt, lurt og såret i dette livet. Dårlige ting kommer til å skje med selv gode mennesker.


Som følger av forbannelsen til Adam og Eva som fortsatt opererer på denne jorden, må vi også ta opp alle slags lidelser, sykdommer, smitter, ulykker og til slutt kroppens fysiske død. Folk vil lide, og i noen tilfeller vil det være ekstrem lidelse.


Du vil se at ikke alle kommer til å klare det til himmelen, at Guds Ånd ikke vil streve med en mann for alltid, i å prøve å få ham frelst. Som et resultat kommer en viss prosentandel av menneskeheten til å ende opp i det verste og mest forferdelige stedet som er tenkelig.


Du vil begynne å sørge og rope ut for de tapte, spesielt for de som nekter å akseptere det Jesus har gjort for dem med sin død på korset.


Når du lener deg tilbake og ser det store bildet for hva det egentlig er - vil du ikke kunne stoppe tristheten og sorgen du vil føle til tider, om alle de dårlige og forferdelige tingene som kan skje med noen av oss når som helst.


Derfor var kong Salomo i stand til å komme til denne typen åpenbaring etter at han hadde fått Guds kunnskap og visdom for sitt liv. Han var i stand til å se det store bildet for hva det egentlig er.


Kunnskapen som du vil motta fra Gud, er som å få en tosidig mynt. På den ene siden er det "mørke bildet" - med alle ovennevnte ting som treffer deg rett i ansiktet.


Det er ikke mulig å komme seg unna. Dette er måten ting er, og denne døden vi ser daglig vil ikke stoppe før Jesus kommer tilbake til oss i hans neste komme for å sette opp sitt tusenårsrike. Inntil den hendelsen skjer, må vi alle hanskes med demoner og dårlige og onde mennesker som vil velge å leve dette livet ut på den mørke siden.


Men det er også den andre siden av den samme mynten - det "gode bildet." Dette livet med døden vil ikke vare evig. Gud Faderen har gitt oss alle en rømningsvei fra helvetes ild ved hans Sønn Jesus Kristis død.


Alle kan bli frelst og helt født på ny ved å akseptere Jesus som deres personlige Herre og Frelser. Som et resultat vil vi alle komme rett til himmelen når vi dør og krysser over.


Vi vil alle ende opp med splitter nye, åndelige, forherligede legemer som aldri blir eldre, forderves eller forfaller igjen. Vi vil aldri kjenne sykdom, lidelser eller død på noen måte, type eller form igjen!


Når Jesus kommer tilbake for å sette opp sitt tusenårsrike, vil Gud ta ut Satan, alle hans demoniske ånder og alle de dårlige og ikke-frelste menneskene som noen gang har levd på denne jorden. Alle de dårlige eplene - engler og menneskelige - vil for alltid bli forvist fra den evige ordningen av ting - og vi vil alle være i stand til å leve lykkelig for evig med Gud Faderen, Jesus Kristus, Den Hellige Ånd, alle Guds gode engler og hele resten av den frelste menneskehet som noensinne har bodd i en ny himmel og en ny jord.


Det vil ikke være flere kriger, ikke mer terror, ikke flere forbrytelser, og ikke flere lidelser. Vi vil alle leve for evig i det himmelske miljøet som Gud først hadde til hensikt for oss alle å leve i.


Når kunnskapen om Gud begynner å bli frigitt i livet ditt, må du være på toppen av dette spillet og sørge for at du ser hva som er ekte sannhet. Gud vil gi deg sine øyne for å se ting fra hans perspektiv.


Hans sannhet vil begynne å sette deg fri, men innse at dette er en tosidig mynt - og at du vil se både den gode siden og den mørke siden av dette livet og hvorfor ting er på den måten de er. Som et resultat vil det være tider at du vil oppleve tristhet, bedrøvelse og sorg i dette livet som vil stikke i deg som en kniv.


Dette er del 15 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 16 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45