Be til Gud faderen i Jesu navn

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

13. Bønn hemmelighet

Be til Gud faderen i Jesu navn

Et spørsmål vi har funnet ut at mange kristne har i sitt bønneliv med Herren, er hvem de nøyaktig skal lede deres personlige bønner til - Gud Faderen, Jesus Kristus eller Den Hellige Ånd?


Som du vil se i Skriftversene jeg vil gi deg i denne artikkelen, gjør Jesus selv det veldig enkelt og veldig klart at vi skal lede alle våre personlige bønner direkte til Gud Faderen.


Vi skal ikke be direkte til Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå lever i himmelen. Her er 5 veldig gode klare vers som staver alt dette ut for oss:

  • "Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:


Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet.


Amen.                                                                                     (Matteus.6:6~13)  • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." (Filipperne.4:6)


  • "Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker." (Salmene.65:2~3)


  • "...Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen." (Johannes.16:23~24)


  • "Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det." (Johannes.14:13~14)


Legg merke til flere viktige ting fra disse versene, sammen med hvordan Jesus samhandlet med sin Far da han gikk ned her på vår jord i kjødet:


1. I det aller første verset som er nevnt ovenfor, forteller Jesus oss spesielt å be direkte til Gud Faderen. Han forteller oss ikke å be direkte til seg selv, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige som vil være oppe i himmelen når han dør på korset for oss alle.


Hvis Jesus ville at vi skulle be til Ham eller Den Hellige Ånd, tror jeg at han ville ha tatt med det direktivet i dette verset. Dette verset er veldig spesifikt fordi vi skal kun be til Gud Faderen hvis vi har noen spesifikke bønneforespørsler som trenger å bli møtt.


2. I det andre verset ovenfor forteller apostelen Paulus oss igjen å gjøre alle våre bønneforespørsler kjent direkte til Gud Faderen, ikke til Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå er oppe i himmelen på den tiden Paulus gjør denne uttalelsen.


3. Det tredje verset ovenfor er fra Kong David. Legg merke til at han adresserer Gud Faderen direkte, og deretter gjør erklæringen at Gud Faderen er den Ene som faktisk "hører bønn." Igjen adresserer han bare Gud Faderen om dette emnet, ikke Jesus eller Den Hellige Ånd.


4. De to siste versene fra Jesus kommer nå til å gi oss en enda viktigere nøkkel bit av åpenbaring. Ikke bare må du be direkte til Gud Faderen, men Jesus ønsker nå at disse bønnene skal gjøres "i Hans navn". Med andre ord, be direkte til Gud Faderen i Jesu navn.


Å be direkte til Gud Faderen i Jesu navn, betyr at du gjenkjenner og innser at det bare er gjennom Jesus og Hans offerdød på korset at vi nå har direkte tilgang til både Ham og Hans Fader i himmelen. Her er to hovedvers som vil fortelle oss at Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen:

  • "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." (Johannes.14:6)


  • "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»"                 (Apostlenes gj.4:12)

Enten kommer vi direkte til Gud Faderen i bønn gjennom Jesus og blodet som Han personlig har utøst for oss alle på korset, eller vi kommer ikke gjennom i det hele tatt. Bare en sann født-på-ny Kristen har direkte tilgang til Gud Faderen i himmelen.


Derfor må vi alltid nærme oss Gud Faderen i bønn i Jesu navn - som en konstant påminnelse om at det bare er gjennom Jesus Kristus og Hans offerdød på korset at vi nå har denne utrolige direkte forbindelsen etablert med Ham.


Ved å fortelle Gud Faderen at vi nå ber til Ham i Hans Sønns Jesu navn, tror jeg Han er virkelig beveget og berørt av dette utsagnet, og det legger oss på en veldig god solid fot med Ham i bønnerommet.

Jeg personlig liker å starte alle mine bønner i Jesu navn ved begynnelsen av min bønn til Gud Faderen, og avhengig av lengden på bønnen, inkluderer jeg det også i ulike deler av bønnen.


Du vil se oss gjøre dette i alle slagbønnene som vi har oppført i avsnittene om åndelig krigføring og historier og vitnesbyrd på vår nettside.


5. Hvis du studerer veldig nøye hvordan Jesus samhandlet med Faderen mens han gikk her nede på denne jorden, han ba alltid direkte til Gud Faderen. Det er ikke en forekomst der han ba direkte til Den Hellige Ånd. Jesus gjorde åpenbart alle sine mirakler ved Den Hellige Ånds kraft, men alle hans faktiske bønner var alltid rettet til Gud Faderen, ikke til seg selv eller til den Hellige Ånd.


Jeg tror at alle de ovennevnte versene skal tolkes veldig bokstavelig. Og hvis Jesus og apostelen Paulus forteller oss om å rette alle våre bønner til Gud Faderen, da skal vi gjøre akkurat det og ikke prøve å lede våre bønner til enten Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå er i himmelen.


Hvis Jesus ville at vi skulle lede noen av våre personlige bønner til enten Ham, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige som nå er oppe i himmelen, tror jeg at han personlig ville plassere den slags åpenbaring i Bibelen.


Jesus visste godt at Gud skulle orkestrere at hans ord og vitnesbyrd ville alle bli satt inn i denne ene hellige boken. Han visste at denne Hellige Boken til slutt ville bli lest av millioner av mennesker i fremtiden, med alle på jakt etter åndelig veiledning om hvordan å leve sine liv i Ham og Hans Far. Som sådan tror jeg at Jesus har lagt ut for oss nøyaktig hvem vi skal be til og nøyaktig hvordan vi skal be til Ham.

Jeg tror vi kan kommunisere med, ha fellesskap med, snakke med og tilbe og prise, både Jesus og Den Hellige Ånd.


Vi kan utvikle gode kommunikasjons- og bestevennskapsrelasjoner  med begge dem. Men når det kommer til direkte alvorlig bønn, tror jeg  at Jesus vil at alle av oss skal lede slike bønner direkte til Hans Far,  ikke til seg selv eller til den Hellige Ånd.

Jeg vet at noen mennesker har fått noen av sine bønner besvart når de ber til Jesus. En spesiell bønn spesielt, er når folk roper ut, "Jesus", akkurat når de skal inn i et bilcrash, og så beveger Gud seg for å redde dem akkurat i tide.


Jeg tror at Gud svarer på noen av våre bønner til Jesus, spesielt hvis personen ikke har denne kunnskapen om at vi skal bede direkte til Gud Faderen.


Jeg tror at det er noe "slakk" med Gud på dette problemet, og at Han fortsatt vil hjelpe oss, selv om vi ikke gjør ting på helt riktig måte. Men jeg tror fortsatt at de ovennevnte versene burde tolkes veldig bokstavelig - og når Jesus selv forteller oss å lede våre bønner bare til Gud Faderen, så tror jeg at vi skal gjøre det på den måten.

Konklusjon


Jeg har sett mange vitnesbyrd fra andre kristne som ikke hadde mye suksess i sitt bønneliv med Herren, da mange av dem ledet sine personlige bønner til Jesus i stedet for direkte til Gud Faderen.


Da de så ble oppmerksom på dette grunnleggende bønnprinsippet fra Jesus selv, og deretter begynte å lede alle sine personlige bønner direkte til Gud Faderen i Jesu navn, begynte mange av dem å få mange fler av deres personlige bønner besvart.


Hvis det er noen av dere der ute som ikke har hatt noen stor suksess i din personlige bønn med Herren, og du ikke visste om denne spesielle bønnestrategien fra Herren, prøv å styre alle dine personlige bønner direkte til Gud Faderen i stedet for til Jesus, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige du prøvde å nå der oppe i himmelen.


Denne enkle forandringen i bønnestrategien kan helt åpne døren for deg i ditt eget personlige bønneliv med Gud Faderen og dermed føre til mye mer av dine personlige bønner for å bli faktisk besvart av Ham, siden du nå følger en direkte spesifikk befaling fra hans ord - Bibelen!


Til forsiden

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen eller hele artikkelserien.

facebook side                            toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45