Bønn hemmeligheter ARTIKKELSERIE PÅ 14 SIDER

Bønn-hemmeligheter

Introduksjon til bønn-hemmelighetene


Det neste settet av artikler jeg vil ha oppført i denne delen er det jeg kaller bønn hemmeligheter.


Dette er egentlig ikke hemmeligheter, men jeg kaller dem hemmeligheter fordi mange kristne ikke har brukt så mye tid på å studere Skriften om hva noen av disse grunnleggende  prin-sippene handler om. 

Og når du studerer Bibelen, er disse grunnleggende bønnprinsippene spredt gjennom hele Bibelen, slik at du ikke virkelig får full effekt av hva Gud prøver å fortelle deg før du setter dem alle sammen slik vi har gjort med disse artiklene.

Det jeg har gjort er å trekke ut mange av de spesifikke skriftversene som gjelder bønn, for deretter å sette dem i en passende rekkefølge slik at folk fullt ut kan forstå hva Gud Faderen har å si om denne saken. Du vil virkelig føle kraften på disse grunnleggende bønnprinsippene når du begynner å lese dem i en slags strukturert rekkefølge.


Alle ønsker å lære å få Gud til å svare på mer av deres personlige bønner. Bibelen beskriver bestemte forhold som må møtes før Gud vil svare på noen av dine bønner. Kunnskap er nøkkelen! Kunnskap om hva de spesifikke forholdene er,  det er det som vil få Gud til å røre seg på dine vegne for å svare på flere av dine personlige bønner!


Jeg vil gjøre en artikkel om hver enkelt av disse grunnleggende bønn hemmelighetene, da de alle fortjener sin egen spesielle artikkel på grunn av den ekstreme kraften som er på hver enkelt av disse grunnprinsippene. Jeg vil merke dem Bønn-hemmelighet nr. 1, Bønn-hemmelighet nr. 2 og så videre.


Ett siste ord om bønnens kraft. Etter min mening, når du går inn i bønn-modus med Gud Faderen, er dette en veldig alvorlig virksomhet! Når du går inn i bønnmodus med Gud Faderen, nærmer du deg ham med et krav eller en forespørsel om noe veldig spesifikt. Du skal prøve å få Gud til å gjøre noe spesifikt for deg selv eller for noen andre som du vil be for.


Du må ha god, underliggende og riktig kunnskap om hva grunnreglende er før du virkelig kan nærme deg Gud Faderen med dine ønsker, for å øke sjansene dine for å få flere av dine bønner besvart av Ham. Kunnskap er nøkkelen som vil åpne opp denne bønn-døren for deg for at du skal kunne nærme deg Gud Faderen med dine spesifikke bønn-forespørsler.


Gud elsker å svare på dine bønner! Du må bare lære hvordan du skal nærme deg ham når du legger dine bønn-forespørsler på Hans alter - og Bibelen legger veldig tydelig og klart ut alle detaljene om hvordan du skal nærme deg Gud for å få flere av dine personlige bønner besvart av Ham.


Du kan virkelig gå dypt med dette emnet, men jeg vil holde disse artiklene enkle og rett til å begynne med. Jeg håper du vil like det du skal lese.

Sideinnhold i Bønn hemmeligheter 


KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne