BønneRommet

Den Hellige Ånd leder deg

Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte.


Og din Far, som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. 


(Matteus.6.6) NKJ

Om bønnerommet.


Bønnerommet skal handle om den største kraft i verden som er bønnens kraft.

Her på bønnerommet skal vi søke inspirasjon, og kanskje lære nye måter å sette sammen en bønn på. I vår artikkelsamling "bønnhemmeligheter" vil du finne mange gode forslag til hvordan en kan bygge opp kraftige bønner, det å bryte med Herren, og å prise Herren. Har du en bønn du mener skulle passe inn på siden, så send den til oss om du vil, så flere kan få glede av den.

Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. (1.Timoteus.1:5)


Vi legger ut noe av det vi har samlet så langt, og vil legge ut nye etterhvert som de dukker opp, og målet er at vi med tiden skal kunne samle alle sidens bønner under emner med gode bønner som er tilgjengelig for alle, enten du er en bønne-kriger eller ikke. Bare å endre litt på dem og de vil passe perfekt for akkurat deg. Og vi her tenker spesielt på dem som kanskje sliter med å komponere slike typer bønner selv.

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne.10:24)


Det å bygge opp kraftige velformulerte bønner for å prøve å overbevise vår Herre om at det beste Han kan gjøre vil være å innfri dem for oss, krever kreativ tenking og god formulering. Du skal kunne argumentere med Guds egne Ord, og de Ord skal også tidvis kunne brukes til å påminne Ham. Jeg tror selv at Gud Faderen virkelig liker dette, det at vi bruker all vår kunnskap i Ham til å snekre sammen gode velkomponerte bønner som banker på. Gud vet selvsagt alt, men Han ønsker så gjerne at vi også skal ta til oss kunnskap og bruke den.

"Det fins gull og perler i mengde, men lepper som taler kunnskap, er en kostelig ting." (Salomos.Ordspråk.20:15)


Vår artikkelsamling "Søk etter kunnskap om Gud" inneholder mange artikler hvor flere vers fra bibelen peker på hvor mye Han elsker at vi søker etter, og at vi bruker vår kunnskap, vår visdom, og vår forståelse på riktig måte. Og flere av dem forteller oss hvor villig Han selv er til å gi oss dette om vi bare spør Ham i våre bønner. I skriften står det "Be i tro, uten å tvile."

"Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden." (Jakob.1:5-6)


Kanskje hører Han slike bønner godt, når alt kommer til alt, kun fordi vi jobber så seriøst med dem at troen på dem bygges opp i oss, og er i seg selv nok til å bevege vår Far slik det står skrevet i verset like under her. "Tro at dere har fått det, og dere skal få det". Det er i allefall en takknemlig oppgave å få jobbe med og rundt skriftvers, det å hele tiden få nye åpenbaringer og det å kjenne i våre hjerter hvor dypt vi elsker og verdsetter Ham og Hans Ord.

"Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen." (2.Peter.3:18)


Jeg synes også det er viktig å nevne at vi alle vet at en helt enkel liten bønn kan være vel så kraftig som disse tyngre vi nevner her, og dette vet jeg selv av personlig erfaring. Det essensielle i all bønn er ikke ordene, men sitter i hjertet til den som ber, det kommer vi bare ikke utenom. Men det å prøve, å ville, å våge, å håpe, å stå i gapet, å både tro og elske med både hjerte, sjel og forstand, er alt i vår Fars ånd, derfor vet vi at dette i noen tilfeller kan hjelpe til med å få bønnene våre hørt.

"Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stå i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen." (Esekiel.22:30)


Alle bønner presentert på siden her vil ha sitt eget nummer, dette for at de skal være enkle å finne tilbake til når vi trenger dem, og enklere å referere til når de nevnes ellers, i innlegg osv. Innimellom bønnene finnes også oder, små vers om det meste.


Vi skal også opprette en ny side her etterhvert med verktøy, tips, sterke vers, og forslag, som vi håper skal være til god hjelp når en selv setter opp sin helt egen spesielle personlige bønn. Bruk tid, komponer din egen bønn, den vil glede Ham.


Har du en historie å fortelle etter å ha benyttet deg av noen av våre bønner på siden her, vil vi gjerne at du forteller om dette, og lar oss publisere det på vårt nettsted.


"Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres –

tro at dere har fått det, og dere skal få det."


(Markus.11:24)

"Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører han oss,


og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham."

(1.Johannes.5:14-15)

  Bønn #1

Bønn om velsignelse


Kjære Far                                       


Velsigne denne bønneside i Jesu navn, la alle som søker deg her få kjenne ditt brennende hjerte. La alle få føle din intense kjærlighet Far, la alle få kjenne  din trøst senke seg over dem, og prise deg, slik David gjorde i Dansen.

Alle bønner som er fremlagt slik du ønsker Far, inspirert og begrunnet utifra dine Egne ord. Bønner om de ting som er til det beste for våre liv, bønner som trygler deg, og bønner som bryter med deg slik Moses gjorde.

Velsigne alle de rettferdige sanne ord på denne siden din far, alle de bønner som er skapt ut av ditt ord for å hedre ditt budskap. Alle ord som forteller hva du ber oss om å gjøre og å handle på, alle ord som hyller Deg Far.

Takk for alt du har gitt meg Far, gaven av å tjene deg, gaven av å hjelpe andre å komme nærmere deg. Takk for at du velsigner denne spesielle bønneside Far, takk for at du lar oss kjenne din herlige Gudommelige kraft stråle her.

Takk for at du alltid var der og tok imot meg Far, takk for at du bar meg når jeg ikke var til stede. Takk for at du aldri gav meg opp Far, takk for livet, takk for Deg, min aller beste Far, du min kjære beste venn.


I Jesu navn

Amen


Deus benedicat

Bønn #2

Bønn for dem som sliter


Barmhjertige gud


Jeg tilbyr bønner for de som ønsker. De med knuste hjerter og ødelagte liv. Velsigne dem med helbredelse.


Endre omstendighetene deres. La fred og velstand komme til dem i overflod.


Jeg, som har masse, ber om at jeg kan dele rikdom av min sjel, selv som jeg deler mine ressurser.


Amen

Ode #1

Slipp skuldrene ned, og flyt avsted, løftet av troens seil du nyfrelste.


Ting vil hende rundt deg nå, ja, du vet du gav Ham alt hva Han begjærte.


Dine faste, stødige skritt vitner  for oss, om alt det Han gav deg tilbake.


Deus benedicat

Vers #1

Dere har ikke, fordi dere ikke ber.

                                                                                               

                                                                       (Jakob.4:2)

Bønn #3

Bønn om å bli trygg på seg selv


Herre,


jeg vil se meg selv slik du ser meg.

Jeg vil være enig med dine tanker om meg, slik at jeg blir den kvinne og kone du har skapt meg til å være.


Bryt ned barriærene av frykt og stolthet som hindrer meg fra å vite hvem jeg ble når jeg omfavnet Jesu offerkærlighet på korset.


Jeg inviterer din Hellige Ånd til å dømme meg for den

synd som jeg har begått som skiller meg fra fullstendig kjennskap til deg og mitt sted i din familie.


Amen


Skrift referanser: 1.Corinter.2:16; Ordspråkene.16:18; Philipperne.4:6; Johannes.16:8; 2 Peter 1:2; Efeserne 2:19

Bønn #4

Clara's Bønn


Du har gjort det igjen, Herre.

Du har gjort det igjen.

Du er god, og du er mektig,

og du er barmhjertig!


Og du fortsetter å ta vare på meg

når jeg ikke fortjener det.


Priset være deg, Jesus! Du er Herren ....


Reis opp flere som vil påkalle Ditt navn.

Reis opp de som elsker deg, og søker deg, og stoler på deg.


Reis dem opp, Herre!

Reis dem opp!


Herre, vi trenger en generasjon av troende som ikke skammer seg over evangeliet!


Vi trenger en hær av troende, Herre, som hater å være lunken, som vil stå på Ditt Ord fremfor alt annet!


Reis dem opp, Herre!

Reis dem opp!


Jeg ber om enighet blant alle som elsker deg.

Jeg ber at du åpner deres øyne slik at de kan se din sannhet, Herre.


Jeg ber om din hånd for beskyttelse og veiledning.


Reis opp en generasjon, Herre, som vil bringe lys til denne verden; som ikke vil gå til kompromiss under press, som ikke vil krype sammen, Herre, når andre faller fra!


Reis dem opp, Herre, så de kan forkynne at det er frelse i Jesu Kristi navn!


Reis opp krigere Herre, som kjemper på sine knær, som vil tilbede deg med hele sitt hjerte, Herre!


Herre, kall oss til kamp, ​​slik at vi kan forkynne om kongenes konge og herrenes herre!


Jeg ber om disse tingene med hele mitt hjerte.


Reis dem opp, Herre!

Reis dem opp!


Amen


"Reis dem opp", fra filmen "The War Room"

Vers #2

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be.

                                                                                                (Jakob.5:13)

Ode #2

Jeg blunder mine øyne, søker, og Du er der slik Du sa og alltid vil være


Når jeg minner Deg, fyller Du meg med Deg i min viten, og jeg gleder Deg


Du elsker meg så ubegrenset, og Du vet Du er alt for meg, slik er jeg i Deg


Du kjenner min sterke lengsel Far, den som drar meg mot Deg, og Deg i meg


Jeg søker Ditt ansikt Far, jeg bare må vite alt Du er og alt Du alltid var og ennå er


Deus benedicat

Bønn #5

Bønn om ekteskapet


Jeg takker for ekteskapets velsignelser og ber for alle ektepar.


Måtte par kjenne gleden av å være forelsket i hverandre og leve med en bevissthet om løftene som ble gjort på bryllupsdagen.


Gud, jeg ber deg om å inspirere par til å gjøre ekteskapet deres til en prioritet, slik at deres kjærlighet til hverandre kan være et tegn på din kjærlighet i verden.


Hell ut nåden din på ektepar, slik at de kan oppleve tilgivelse og helbredelse når de trenger det.


Hjelp par til å akseptere hverandres svakheter og å jobbe seg gjennom forskjeller.


Jeg ber om at du skal veilede fedre og mødre når de reiser barn.


Takk for alle de måter ektemenn og koner utfyller og støtter hverandre.


Hjelp oss alle å fornye vår takknemlighet

for den dyrebare gaven av ekteskapet.


I jesu navn

Amen

Vers #3

"Kast på Herren det som tynger deg, han vil sørge for deg! Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle."

(Salmene.55:23)

Bønn #6

Bønn om daglig takknemlighet


Himmelske Far, min daglige rutine er så travel. Så mye at jeg noen ganger glemmer å stoppe for å takke deg for alt som er bra i livet mitt.


Mine velsignelser er mange, og mitt hjerte er fylt med takknemlighet for livets gave, for evnen til å elske og bli elsket, for muligheten til å se skapelsens hverdagsunderverker.


Jeg vil takke deg for de tingene i livet mitt som er mindre enn jeg kunne håpe de skulle være.


Noen ganger er livet veldig hardt, og det er en kamp for å holde hodet mitt over vannet. Ting som virker utfordrende, urettferdige eller vanskelige, gjør ofte vondt.


Når mitt hjerte føles strukket og tomt, og dammer av tårer dannes i mine trette øyne, vil jeg likevel glede meg over at du er så nær meg som mitt neste åndedrag, og at det er midt i turbulensen jeg vokser og lærer.


I min sjels stillhet, takker jeg mest av alt

for din ubetingede kjærlighet.


Amen

Bønn #7

Bønn om kunnskap, forståelse og visdom


Kjære Far, jeg kommer fremfor din trone med et brennende ønske om din kunnskap, din forståelse og visdom. Far, jeg trenger å trå dypere nå, og spør Deg som er åpenbarer  av mysterier om din velsignelse.


Jeg roper til deg Far, så du kan fortelle meg store ufattelige ting som jeg ikke kjenner til. Jeg ber deg ikke om hverken gull eller sølv, men om det å vinne forstand, jeg ber om at Den Hellige Ånd skal lære meg alt, og minne meg på alt det du har fortalt meg.


Hellige Far, jeg ber deg i full og oppriktig tro, uten å tvile det minste, og jeg vet du kommer til å drysse din kjærlighet over meg igjen, for du fortalte meg at et klokt hjerte søker kunnskap.


Takk for alt det gode du gjør for meg kjære Far, takk for at jeg får leve under din evige beskyttelse, takk for at du styrer mine steg og mine dager. Takk for at du alltid svarer på mine bønner Far, og  at du alltid er sann, trofast og rettferdig.


Jeg priser deg far for alle de fantastiske stunder vi har sammen, for alle de timer du tålmodig lytter til mine ord. Jeg priser deg Far for ditt fantastiske hjerte, og at du lar meg kjenne din brennende kjærlighet. Takk Far, takk for livet med Deg.


Amen


Deus benedicatSkrift referanser: Jakob.1:5-6; Jeremia.33:3; Daniel.2:28; Salomos.Ordspråk.16:16; Johannes.14:26; Ordspråkene.15:14; Matteus 21:21

Vers #4

Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

                                                                                                             


(Jakob 5:16)

Ode #3

Jeg lever minimalt i denne kalde verdens forlokkende rikdommer, men jeg lever i optimal overflod i Guds overveldende varme kjærlighet.


Deus benedicat

Bønn #8

Bønn om å bli renset i Jesu blodKjære Far


Her kommer jeg avkledd og bar fremfor deg, for jeg vil at du skal vaske vekk alle mine synder. Jeg vil at du skal rense meg i Jesu blod,  filtrere det gjennom hver celle i kroppen min Far, og drive ut alt det som du ikke har gitt meg.


Jeg vil at blodet skal drive ut hver lille mørke tanke jeg måtte ha, rense og fornye hjertet mitt, drive ut alt i meg som ikke er fra Deg Far. Brenne ut av meg alle arvelige onder og andre laster, tære bort all hverdagslig negativ påvirkning.


Så vil jeg at du skal bre blodet over meg som et teppe for total Hellig beskyttelse mot alle de mørke onder du jaget ut, og at du bare vil tillate  lyset å kunne virke gjennom meg, lyset som er av det gode, lyset som er  Den Hellige Ånd Far.


Far, jeg har full tillit til Jesu blod, og vet at Han ved sin offerdød på korset gav meg dets beskyttelse da det tok bort all synd og beseiret alt det onde i denne verden. Jesus døde på korset for meg Far, og Han gav meg retten til å være fri.


Fri som når du lar dine øyne fare over hele jorden, så du kan styrke dem som helhjertet holder seg til deg, da vet vi hvor stor du er far. Ja, selv det å kunne ferdes gjennom dødsskyggens dal blir en fryktløs ferd i evig takknemlighet Far.


Takk Far for Jesu blod, takk for at jeg blir beskyttet i din lysende Hellighet og får leve fritt under din herlighet. Takk Far for at du alltid hører mine bønner, og at du aldri svikter meg Far, selv når jeg sliter med å tjene deg riktig. Takk Far.


I Jesu navn


Amen 


Deus benedicat


Skrift referanser: Matteus.26:28; Efeserne.1:7; Hebreerne.2:14; Kolosserne.1:14; Johannes'.åpenbaring.12:11;   2. Krønikebok.16:9; Salmene 23:4

Bønn #9

Bønn for å kunne tilgi andreHellige Far,


jeg klarer ikke å riste av meg den skaden som har blitt gjort mot meg fra mine egne tanker.


Jeg drukner i det sinnet jeg føler. Herre, jeg burde ikke tenke de hevnfulle tankene jeg for øyeblikket befinner meg selv med.


Du har kalt meg til å tilgi hver eneste person som gjør meg ondt, men jeg trenger din styrke for å overvinne disse overtredelsene mot meg.


Far, jeg vil tilgi de som har gjort galt. Jeg vil tilgi dem helt slik at du kan bruke meg akkurat slik du ønsker, og for å være et kjærlig eksempel på deg mot dem.


Jeg ber om at du tar denne byrden fra meg.

Gjør med meg som du behager Far.


Amen.


Holy

Vers #5

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

(Hebreerne 4:16) 

Bønn #10

Bønn om at Herren skal vise sine veier


Herre,


jeg løfter min sjel til deg, jeg setter min lit til deg, min Gud. La meg ikke bli til skamme, la ikke mine fiender triumfere over meg! De som venter på deg, blir aldri til skamme, til skamme blir bare de som handler troløst til ingen nytte.


Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet; lær meg, Gud, for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på deg. Kom i hu din barmhjertighet og dine velgjerninger, Herre; for de er fra evighet.


Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu i din trofasthet, Herre, for din godhets skyld. God og rettvis er Herren; derfor viser han syndere veien. Han leder de arme til det som er rett, og lærer de hjelpeløse sin vei.


Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans bud. For ditt navns skyld, Herre, tilgi min synd, for den er stor! Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Han skal alltid ha det godt, og hans ætt skal arve landet.


Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, i pakten med ham får de rettledning. Jeg vender alltid mine øyne mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og i nød.


Fri meg fra det som tynger mitt hjerte, og før meg ut av mine trengsler! Tenk på min nød og min møye, og tilgi alle mine synder! Se mine fiender, hvor mange de er! De hater meg med et voldsomt hat.


Bevar mitt liv og fri meg ut, la meg ikke bli til skamme, for jeg tar min tilflukt til deg. La oppriktighet og rettsinn verne meg, Herre, for jeg setter mitt håp til deg. Gud, løs Israel ut fra all nød og trengsel!


Amen


David


Skrift referanser: Salmene 25:1-22

Bønn #11

Bønn om frelse for våre kjære


Hellige Far,


I Efeserne.2:8 sier ditt Ord at: "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."


Far, jeg ber deg i din sønn Jesu Kristi navn om å sende ditt herlige lys inn i hjertet på min/mine kjære, ...……Fyll inn navn………….Og kalle dem ved navn og vise deg for dem, slik at de får føle din kjærlighet og ditt så brennende begjær for dem i sine hjerter. Hjelp d em Far, de trenger virkelig Ditt Mirakel og Din fantastiske Gave!


I 1.Timoteus.5:8 sier du at “En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.” Far jeg følger her kun mitt hjerte, og mitt hjertes lyst er helt etter ditt ord og vilje,  derfor ønsker jeg at du skal hedre mitt hjerte i Deg Far.


Mitt hjerte er såret over å kjenne sannheten og å ikke kunne få dele den med mine kjære. Deres øyne er blindet, deres forstand like så, de flyter avsted på denne verdens forlokkende uvirkelighet. Hjelp dem Gode Far, de trenger virkelig Ditt Mirakel og Din fantastiske Gave!


I 2.korinter.4:4,6 står det at: deres sinn er blindet for ditt lys som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er i Guds bilde. Men du sa: “la bli lys i mørket” , at lyset som gir kunnskapen om Din herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram.


Bryt ned disse mørke barrierer med Hellig kraft far, og la dem føle ditt herlige lys i hjertet sitt, la dem ikke stå fast i usannheter lenger. Fri dem fra dette forførerske syn på livet, slipp lyset ditt inn i dem slik du sa, varm dem opp i din kjærlighet Far, la dem søke etter det gode, søke etter lyset, søke etter varmen i din herlighet. Hjelp dem Far, de trenger virkelig Ditt Mirakel og Din fantastiske Gave!


I Efeserne 2:4-5 står det: "Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst."


Du viste meg dette miskunn Far, og jeg sto fram fra mørket, du befridde meg fra denne verden med ditt herlige lys, men befri også dem Far, mine nære Kjære, la dem få se din herlighet også, slik jeg ser den i deg og i alt du har skapt og i alt det du gjør. Du frelste meg Far, da jeg virkelig trengte Ditt Mirakel og Din fantastiske Gave.


Kristi gav sitt liv og kastet sitt blod for dem alle, la alt dette komme til sin rett i dem Far, la dem også komme ydmyke inn i ditt Rike som et sant barn av deg Far. Takk Far fordi du elsker meg, tilgir meg, og oppmuntrer meg, og takk for at du nå styrer mitt liv fullstendig, etter at jeg la alt jeg er i dine hender for at våre planer skal lykkes.Takk Far,

Takk Jesus,

Takk Hellige Ånd


Deus benedicat


Skrift referanser:  Efeserne.2:8; 1. Timoteus 5:8; 2.korinter.4:4; 2.korinter.4:6; 2. Korinter 10:4; Efeserne 2:4; Efeserne 2:5; Efeserne.1:7; Ordspråkene.16:3

Bønn #12

Hold min hånd i svakhet


Herre Gud, du er min styrke. Hold min hånd i min svakhet og lær mitt hjerte å fly.


Med deg er det ingenting å frykte, ingenting å bekymre seg for.


Hold meg tett i din omfavnelse, slik at jeg kan være sterkere enn livets utfordringer.


Amen


Holy

Vers #

"Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!"


(4.Mosebok.6:24-26) 

Bønn #12

Takkebønn for egen frelse


Takk kjære Far for alt du gir meg, fra det lille jeg knapt merker, til det store som gjør meg så ydmyk at tårene renner.


Takk Kjære far for den brennende kjærlighet du satte i mitt indre, og som du aldri tar bort fra meg igjen.


Takk Kjære Far for det kall du satte meg til å gjøre, og at du sitter der med meg mens jeg utfører din vilje.


Takk Far, Takk for alt dette du øser over meg, Takk Far for alt du lar meg se, Takk for alle de tidlige stunder du vekker meg opp for å prise deg. Takk Far, for dine velsignelser, og alle de varme bønnesvar du gir meg. Takk Far for gaven av å aldri tvile, å alltid være sterk i troen. Takk for at du alltid var med meg, takk for din tålmodighet Far og kjære Far, takk for den brennende kjærlighet du har for meg, selv når jeg feiler.


Takk far, for alt du lar meg se og lære i deg, at du alltid legger tingene tilrette for meg.


Takk far, for for alt du nå viser meg alt i denne verden, mad alle de  sannheter du åpenbarer for meg.


Takk Far for at du ikke gjør forskjell på folk, at vi alle er like i dine øyne, at vi alle kan søke ditt nære vennskap.


Takk Far


Amen

Bønn #13

Bønn for Helliggjørelse, vår Fars store ønske for oss alle.


"Far,


I Din Sønn Jesu Kristi navn nærmer jeg meg nå din trone med en svært spesiell forespørsel. Ditt Ord forteller meg at du vil helbrede meg helt gjennom Den Hellige Ånd`s spesielle virke.


Ditt Ord forteller meg at du vil forme, skape og forvandle meg til det ekspressive bildet av Din Sønn Jesus Kristus. Far, jeg vil nå jobbe i samarbeid og i partnerskap med både deg og Den Hellige Ånd for å starte dette dypere Helliggjørende arbeid i mitt liv.


Far, jeg ber nå om at du begynner å helbrede meg helt i både min kropp, min sjel og min ånd. Jeg gir deg nå et fullt og solidt grønt lys for å begynne denne Helliggjørelsesprosessen i mitt liv.


Far, jeg ber nå at du ikke holder noe tilbake når du begynner dette Helliggjørende arbeidet i meg og mitt liv.


Jeg vil nå være villig til å jobbe med både deg og Den Hellige Ånd i alle områder av mitt liv og i ethvert område av min personlighet som du føler trenger å bli ryddet opp i, Helliget, og gjort mer Hellig.


Far, jeg har nå full tro og tro på at du vil respektere denne forespørselen og vil begynne denne Helliggjørelsesprosessen i mitt liv på den måte og framferd du anser mest hensiktsmessig på nivået av Åndelig utvikling som jeg for tiden jobber med hos deg.


Takk far.

Takk Jesus.

Takk, Hellige Ånd. "


HolySpirit.no: Helliggjørelsen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse