Bibelvers om å Søke Gud

Bibelvers om å Søke Gud

HolySpirit.no Søke Gud
Bibelvers om å Søke Gud


 • "Fra himmelen ser Herren ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, noen som søker Gud." (Salmene.14:2)


 • "Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham - enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:27)


 • "Unge løver lider nød og sulter; men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er." (Salmene.34:11)


 • "Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere." (Jakob.4:8)


 • "For så sier Herren til Israels hus: Søk meg, så skal dere leve! Søk Herren, så skal dere leve! " (Amos.5:4,6)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (1.Krøniker.16:10~11)


 • "Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren." (Jeremia.29:13~14)


 • "Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg, skal finne meg."(Ordspråkene.8:17)


 • "Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel." (5.Mosebok.4:29)


 • "Søk Herren , alle ydmyke i landet, dere som følger hans bud! Søk rettferd, vær ydmyke, så finner dere kanskje ly på Herrens vredesdag."(Sefanja.2:3) 


 • "Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte." (Salmene.119:1~2)


 • "Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham." (Klagesangene.3:25) 


 • "... For nå er det tid for å søke Herren, inntil han kommer og lar rettferd regne over dere." (Hosea.10:12)


 • "Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!" (Salmene.119:10)


 • "De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre , du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:11)


 • "Min sjel lengter etter deg om natten, ja, ånden i meg leter etter deg."(Jesaja.26:9)


 • "De inngikk en pakt om at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel." (2.Krønikebok.15:12)


 • "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!" (Jesaja.55:6)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (Salmene.105:3~4)


 • "...Søker du ham, lar han seg finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid." (1.Krønikebok.28:9)


 • "Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land." (Salmene.63:2)


 • "De som bor i én by, skal gå til en annen og si: «La oss gå og be om velvilje for Herrens ansikt, søke Herren over hærskarene! Også jeg vil gå med.» Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren over hærskarene i Jerusalem og be om velvilje for Herrens ansikt." (Sakarja.8:21~22)


 • "Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud." (Salmene.42:2~3)


 • "Selv ville jeg heller ha vendt meg til Gud, ja, til ham ville jeg ha overgitt min sak, han som gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle." (Job 5:8~9)


 • "Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss." (Apostlenes.gj.17:26~27)


 • "La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg!..." (Salmene.40:17)


 • "..., Be så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, og døren skal bli åpnet. For alle som ber, de får, og alle som leter, de finner. Og for hver den som banker på, skal døren bli åpnet." (Lukas.11:9~10)


 • "...og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne.11:6)


 • "Og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." (2.Krønikebok.7:14)


 • "Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! " (Matteus.6:33)


 • "Pris Herren , påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene! Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under! Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt! Husk det underfulle han har gjort, hans tegn og lovene fra hans munn," (Salmene.105:1~5)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne