Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om å tilbe Gud i Ånden

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden
Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden


 • "Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." (Johannes.4:23~24)


 • "Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg." (Johannes'.åpenbaring.4:11)


 • "Gi Herren den ære hans navn skal ha, bøy dere for Herren i hellig prakt!" (Salmene.29:2)


 • "Herren er konge, folkene skjelver, han troner over kjerubene, jorden bever. Stor er Herren på Sion, han er opphøyd over alle folk. De skal prise ditt navn, det er stort og vekker frykt. Hellig er han. Opphøy Herren vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel! Hellig er han." (Salmene.99:1~3,5)


 • "Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og slet lenkene deres i stykker. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. Han knuste dører av bronse, bommer av jern hogg han i stykker." (Salmene.107:14~16)


 • "Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg. Takk Herren , for han er god, evig varer hans miskunn." (Salmene.118:28,29)


 • "Jeg vil velsigne Herren til alle tider, alltid lovsynge ham med min munn. Pris Herren sammen med meg, la oss ære hans navn!" (Salmene.34:2,4)


 • "Stor er Herren og verdig lov og pris, hans storhet kan ingen granske. Slekt etter slekt priser dine gjerninger og forteller om dine storverk. Jeg grunner på din høye herlighet og ære og på dine underfulle ord." (Salmene.145:3~5)


 • "Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang." (Salmene.69:31)


 • "Jeg vil synge for Herren hele mitt liv, spille for min Gud så lenge jeg er til. Måtte ordene mine gjøre ham glad! Jeg vil glede meg i Herren" (Salmene.104:33~34)


 • "Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler! Alt som har ånde, skal love Herren . Halleluja!" (Salmene.150:1~6)


 • "Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under! Hans høyre hånd og hellige arm har gitt ham seier." (Salmene.98:1)


 • "Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn. For du er blitt mitt vern, en tilflukt den dag jeg er i nød. Min styrke, jeg vil synge for deg, for Gud er mitt vern, min Gud som viser miskunn." (Salmene.59:17~18)


 • "Klapp i hendene, alle folk, løft jubelrop til Gud! Gud stiger opp til jubelrop, Herren stiger opp mens hornene gjaller. Syng for Gud, ja, syng og spill, syng og spill for vår konge! For Gud er konge over hele jorden. Syng en sang som gjør vis!" (Salmene.47:2,6~8)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (Salmene.105:3~4)


 • "Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt." (Salmene.100:1~5)


 • "Kom, la oss juble for Herren , hylle vår frelses klippe! La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill! Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren , vår skaper! For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag!" (Salmene.95:1-2,6~7)


 • "Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære! Si til Gud: «Hvor skremmende dine gjerninger er!» Fienden kryper for din store makt. Hele jorden skal bøye seg for deg, de skal spille for deg og lovsynge ditt navn." (Salmene.66:1~4)


 • "Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for Herren , all jorden! Syng for Herren , velsign hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til dag! Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under! For Herren er stor og verdig lov og pris, verdt å frykte mer enn alle guder. Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt! Gi Herren den ære hans navn skal ha. Kom til hans forgårder med gaver! Bøy dere for Herren i hellig prakt. Skjelv for ham, hele jorden!" (Salmene.96:1~4,7~9)


 • "De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre. For Herren gleder seg over sitt folk, han smykker de hjelpeløse med frelse. De trofaste skal juble i herlighet og rope av fryd på sitt leie. De har lovsang til Gud i munnen..." (Salmene.149:3~6)


 • "David danset av all kraft for Herrens ansikt. Han var kledd i en prestedrakt av lin. David svarte Mikal: «Det var for Herrens ansikt jeg danset, for ham som utvalgte meg i stedet for din far og hele hans hus og satte meg til fyrste over Herrens folk, over Israel." (2.Samuel.6:14,21)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne