Bibelvers om Kjærlighet

Bibelvers om Kjærlighet

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden
Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden
 • Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. (1.Korinter.13:4~8)


 • Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. (1.Korinter.13:13)


 • Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss... (Efeserne.5:1~2)


 • Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. (1.Timoteus.1:5)


 • La alt dere gjør, skje i kjærlighet. (1.Korinter.16:14)


 • La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. (Hebreerne.10:24)


 • Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. (1.Peter.3:8)


 • Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. (Matteus.22:36~38)


 • Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. (Matteus.22:39~40)


 • For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. (Galaterne.5:14)


 • Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren. (3.Mosebok.19:18)


 • Men Jesus sa: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. (Lukas.23:34)


 • Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. (Jakob.1:22)


 • Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. (1.Johannes.3:17~18)


 • Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. (Romerne.13:10)


 • En venn viser alltid kjærlighet, en bror er født til å hjelpe i nød. (Ordspråkene.17:17)


 • Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.  (1.Johannes.3:16)


 • Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. (Johannes.15:13)


 • Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, slik at du skal få leve. (5.Mosebok.30:6)


 • Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte... (Jeremia.29:13)


 • ...skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. (5.Mosebok.4:29)


 • De inngikk en pakt om at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. (2.Krønikebok.15:12)


 • ...du har ikke vært som David, min tjener. Han holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rett i mine øyne. (1.Kongebok.14:8)


  • Du skal ikke bære hat til din bror i hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over deg for hans skyld. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren. (3.Mosebok.19:17~18)


  • Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes.13:34~35)


  • Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. (Johannes.15:12)


  • Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. (1.Johannes.4:11)


  • Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. (1.Johannes.4:7)


  • Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden. Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. (1.Johannes.3:14~15)


  • I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. (1.Johannes.4:18)


   • Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen. (Matteus.5:44~48)


   • Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake.


   Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. (Lukas.6:27~36)


   • Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.   Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,  ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet. (1.Korinter.13:1~3)
   HolySpirit.no logo
   HJEM
   KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

   Stikkord index


   Artikkel index


   Lese forslag   Våre 10 Mest leste artikler i Oktober


   Filipperne 4:17


   Visninger   Søk i våre artikler

   Bibelvers etter Tema

   Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

   Artikler


   Positiv tenkning


   Satan`s store løgn


   Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


   Når frykt styrer livet ditt


   Alt du trenger å vite om faste


   Befrielse fra satanisme


   Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


   100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


   Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


   Farene ved Hypnose


   Farene ved Automatisk skriving


   Gud vil støtte

   deg fullt ut!


   Når Gud føles langt

   borte fra oss


   Død og Liv er  i

   Tungens Makt


   Kristne og

   internettPornografi


   Troens Bibelvers

   Bli oppmuntret


   Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


   Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


   Lev godt i Den Hellige Ånd


   Lydighet mot Herren


   Tilgivende Bibelvers


   Familiens Bibelvers


   Tolkning av

   Matteus 12:45 - Demoner


   Synden av Utroskap


   Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


   Kampvers 

   mot demoniske angrep


   Kampvers fra Bibelen


   Synderens Bønn


   Det grunnleggende om evig frelse


   Du har Guds Kraft til å vitne


   Faller i ånden som kommer   fra Gud?


       Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


   Hva er bønn


   Søk Herren


   Gud gjør ikke

   forskjell på folk


   Du er hva du tenker


   Nå som jeg er frelst

   hva gjør jeg så?


   Å bli forvandlet ved å

   fornye ditt sinn


   Søk etter Guds kunnskap


   Be om frelse for

   dine nære kjære


   Den fullstendige

   overgivelsen


   Kunnskap og visdom vil hjelpe

   å holde deg trygg


   Hva er dåpen i

   Den Hellige Ånd


   Helliggjørelse


   I mange rådgivere er det sikkerhet


   Den falske doktrine

   av universalisme


   Søk etter

   Guds kunnskap


   Den Hellige Ånd

   er vår hjelper


   4 nivåer av åndelig

   krigføring mot

   demoniske ånder


   Vokse i Guds kunnskap


   Prøvelser og trengsler

   testing av din tro


   Bruk kunnskapen som

   Gud vil gi deg


   Jezebels Mest

   Typiske Kjennetegn


   Guds folk er ødelagt av

   mangel på kunnskap


   Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

   vitne riktig for noen


   All kunnskap og visdom

   kommer direkte fra Gud


   Jezebels ånd


   Kunnskap og visdom er

   bedre enn alle materielle

   ting i denne verden


   Tegn på Demonisering


   Demoners

   juridiske rettigheter


   Gå med andre vise

   mennesker


   Åndelig krigføringsverktøy


   Bær ikke Nag til Herren


   Hvordan tilbe Gud i Ånden


   Kan en Kristen miste

   sin frelse ?


   Hvordan gjøre en selvbefrielse

   fra Demoner


   Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


   Helliggjørelse


   Hvorfor oppfører noen

   kristne seg så dårlig


   Åndelig Krigføring


   Kunnskap, forståelse

   og visdom


   Bønnhemmeligheter


   Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


   Prøvelser og trengsler

   testing av din tro


   Endetiden

   og Antikrists fall


   Kunnskap og Visdom

   er bedre enn alle....


   Velg dine venner nøye


   All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


   Frykten for Herren


   Den Hellige Ånd


   Den fullstendige overgivelsen


   Kjærlighetens Kraft


   Historien om Adam & Eva


   Historien om Kong Salomo


   Slutt aldri å høre på rettledning


   Hvordan høre Guds stemme


   Vokse i Guds kunnskap


   Søk etter kunnskap

   om Gud


   Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


   Hvorfor verden

   hater Jesus


   Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


   Helbredende vers

   fra Bibelen


   Kunnskap vil øke

   bedrøvelse og sorg


   Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne