Bibelvers om bønn

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Bibelvers om Bønn

HolySpirit.no Bønn


 • "Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Og når dere ber, bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. Derfor skal dere be slik:

 

Vår Far, du som er i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag  vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen. (Matteus.6:6-13)


 • "For ingen ting er umulig for Gud. (Lukas.1:37)

 

 • Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»    (Lukas.18:27)


 • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." (Filipperne.4:6)


 • "Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne." (1.Johannes.3:22)


 • "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler." (Johannes.15:7~8)


 • "Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham." (1.Johannes.5:14~15)


 • "Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han." (Ordspråkene.15:29)


 • "...Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde." (Jakob.5:16~18)


 • "Og hva vi enn ber om, det får vi av Ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham." (1.Johannes.3:22)


 • "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår..." (Efeserne.3:20)


 • "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!" (Matteus.7:7~11)


 • "...Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen." (Johannes.16:23,24)


 • "Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det." (Johannes.14:13~14)


 • "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." (Jakob.5:16)


 • "Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt." (1.Peter.3:11~12)


 • "Kom, la oss gjøre opp vår sak!" sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen,skal de bli hvite som ull. (Jesaja.1:18)


 • Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Minn meg på det, la oss gå til domstolen sammen! Tal din sak så du kan få rett! (Jesaja.43:25~26)


 • Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matteus.18:19~20)


 • "Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stå i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen." (Esekiel.22:30)


 • "Han så at det ikke var noen mann som steg fram, og Han undret seg over at det ikke var noen mellommann..." (Jesaja.59:16)


 • "Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme." (Salmene.106:23)


 • "Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold!..."                      (1.Tessaloniker.5:16-18)


 • "Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!" (Kolosserne.4:2)


 • "Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker." (Salmene.65:2,3)


 • Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. (Filipperne.4:19)


 • Frykt Herren, dere hans hellige! De som frykter ham, lider ingen nød. (Salmene.34:10)


 • "Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss." (Romerne.8:34)


 • "Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem." (Hebreerne.7:25)

 

 • "På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje." (Romerne.8:26,27)
HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne