Bibelvers om å Lede Andre til Frelse

HolySpirit.no Lede til Frelse
å Lede Andre til Frelse


 • "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.." (Matteus.28:18)


 • "Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»" (Matteus.4:19)


 • "Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»" (Johannes 20:21)


 • "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!" (Matteus.5:14)


 • Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene. (Matteus.10:27)


 • "...Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget." (Apostlenes.gj.26:17)


 • "Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!" (2.Timoteus.4:2)


 • "...Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!" (Romerne.10:15)


 • "Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt." (Matteus.18:11,14)


 • "Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre..." (2.Timoteus.1:8)


 • "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror..." (Romerne.1:16)


 • "La meg ferdes i åpent land, for jeg spør etter dine påbud! Jeg vil tale for konger om dine lovbud,og jeg skal ikke bli til skamme." (Salmene.119:45)


 • "Berg dem som føres til døden, hold igjen dem som vakler mot retterstedet!" (Ordspråkene.24.11)


 • "Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss." (2.Korinter5:20)


 • "De forteller om din herlige kongsmakt og taler om ditt velde. De lar mennesker lære å kjenne ditt velde, din strålende kongsmakt." (Salmene.145:11)


 • "De taler om dine sterke og skremmende gjerninger,  jeg forteller om dine storverk. De lar det gå gjetord om din store godhet og jubler over din rettferd." (Salmene.145:6)