Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Helbredende vers fra Bibelen

Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg

Noen ganger vil Gud bevege seg for å helbrede noen som har svært lav grad av tro på Ham, men det vil være andre ganger at han vil at denne personen skal ha sitt trosnivå oppbygget litt før han vil bevege seg inn med sin helbredende kraft.


Som du vil se i de følgende skrift-versene, var det mange ganger at Jesus spurte personen han ønsket å helbrede om personen hadde nok

tro, og tro på at Han faktisk kunne helbrede dem. Når den personen sa at han hadde nok tro på Jesus at han faktisk kunne helbrede ham, så ville Jesus bevege seg inn for å helbrede ham.


Jesus ville da gå så langt som å fortelle denne personen at hans tro var det som fikk ham helbredet! Det var imidlertid ganske tydelig at det som fikk denne personen helbredet, var Den Hellige Ånds kraft som opererer og manifesterer seg gjennom Jesus. Men hva som fikk den helbredende kraften fra Den Hellige Ånd til å manifestere på den personen var personens tro og tro på at Jesus virkelig kunne gjøre dette for ham.


Dette er hvor kraftig det egentlig er hvis du kan få din tro til å operere på høyere nivåer med Herren. Hvis din tro opererer på disse høyere nivåer med Herren, kan Gud manifestere større og større mirakler enten for deg eller gjennom deg for å hjelpe noen andre ut.


Hvis du ser etter Guds guddommelige helbredende kraft for å helbrede deg eller noen andre du kanskje vet - det første du må forsøke å gjøre er å få dine personlige trosnivåer bygget opp med en liten bit av et høyere utvalg. Og hvordan gjør du dette?


Bibelen forteller oss at tro kommer ved å høre Guds ord. Å høre Guds Ord betyr at du leser Bibelen for deg selv og tror på hva du leser. Hvis du er villig til å gjøre dette, vil Den Hellige Ånd begynne å øke din tro til et høyere nivå. Og når troen din har blitt reist til det høyere nivået, så kan Gud komme inn for å helbrede deg eller noen andre du kan be om.


Du må lese alle versene om guddommelig helbredelse i Bibelen. Denne artikkelen gir deg mange av disse versene. Virkelig mediter og tygg på disse versene. La dem synke inn og slå seg ned i ditt sinn og ånd. Tro hva du leser.


Når disse versene virkelig har slått seg inn i ditt sinn og ånd, og du virkelig tror på hva de forteller deg - så gå inn i en større rådende bønn med Herren for å prøve å få Ham til å bevege seg inn med sin helbredende kraft. Siter disse skriftversene tilbake til ham. Fortell ham at du står på full kraft og autoritet i disse versene. Fortell Ham at du har full tro og tro på hva disse versene forteller deg.


Fortell Gud at du skal ta tak i Ham, og at du ikke vil la ham gå før han enten helbreder deg eller noen andre du kan be om. Igjen vil jeg gjøre en mye mer grundig artikkel om kraften til rådende bønn med Herren, spesielt når du er i området for å søke etter et stort mirakel fra Ham.


Men studer disse neste sett med vers nøye. Du blir gitt en stor bønn hemmelighet fra Herren om hvordan du får ham til å bevege seg inn med sin helbredende kraft - og at hemmeligheten er å bli i stand til å få din tro til å fungere på et litt høyere nivå for å tro at Gud virkelig kan helbrede deg.

 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.           (Hebreerne.11:1)


 1. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. (Romerne.10:17)


 1. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. (Hebreerne.11:6)


 1. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro. (1.Johannes.5:4)


 1. Strid troens gode strid og grip det evige liv... (1.Timoteus.6:12)


 1. Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» Og straks ble øynene deres åpnet. (Matteus.9:28~29)


 1. Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. (Matteus.15:28)


 1. For hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund. (Matteus.9:21-22)


 1. Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. (Matteus.8:13)


 1. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se... (Markus.10:51-52)


 1. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. (Markus.11:24)


 1. Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. (Apostlenes.gj.6:8)


 1. ...og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. (Hebreerne.11:32~34)


 1. Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg... Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. (Daniel.6:22~24)


 1. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.      (Apostlenes.gj.3:16)


 1. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. (Hebreerne.4:2~3)


 1. Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn. (Hebreerne.3:19)


 1. Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av vantroen deres. (Matteus.13:58)

Legg merke til at de siste 3 versene forteller oss at Gud ikke kunne gjøre noen store mirakler eller mektige gjerninger med enkelte folk eller på bestemte områder på grunn av den lave graden av tro som fungerte i disse områdene.


Verset fra Hebreerne 4: 2 forteller oss at vi må blande vår tro med Ordet. Med andre ord må vi tro på hva vi leser fra Bibelen, og at alt er sant. Du må blande din tro med kunnskapen som Ordet gir deg! Hvis du ikke gjør det, vil kunnskapen som Bibelen prøver å gi deg, ikke fungere når du trenger den for en virkelig krisesituasjon.


Verset fra Hebreerne 3:19 snakker om alle israelittene fra 20 år og eldre som døde ute i ørkenen i historien om Moses. De kunne ikke komme inn i det lovede landet - alt fordi de ikke hadde nok tro og tro på Gud at han faktisk kunne beseire fiender som hadde de landområder han ville gi til dem.


Det siste verset fra Matteus 13:58 snakker om at Jesus ikke kunne gjøre mange mirakler i sin egen hjemby - og igjen, alt på grunn av mangel på tro og tro fra de menneskene han faktisk vokste opp med!


Alle de ovennevnte versene viser oss at det er ekstremt viktig at vi får vår tro til å operere på høyere nivåer med Herren, så han da kan gjøre større og mektigere ting, enten for deg eller noen ganger gjennom deg for å hjelpe noen andre ut som kan trenge Hans overnaturlige hjelp og makt til å sette dem fri!


Neste : Hindringer for å motta en helbredelse


Oversikt over alle artiklene i denne serien

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                            toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss


Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45