Bønnenes kraft

Helbredende vers fra Bibelen

Bønnenes kraft

Jesus helbreder blind mann

Det er ganske åpenbart at Gud Faderen har den fulle guddommelige kraften til å kunne helbrede deg helt for enhver type lidelse eller sykdom som kan slå ut kroppen din. Men hvordan kan du så få Gud til å frigjøre sin helbredende kraft direkte til deg, for å enten helbrede deg selv eller noen andre du kanskje ber for?

Ved direkte bønn til Gud Faderen. Og noen ganger må den bønnen være en pågående type bønn, noe som betyr at du fortsetter å be til Gud til du får helbredelsen til å manifestere seg fullt ut på den berørte delen av kroppen som trenger helbredelsen.

Det er mange forskjellige typer bønnestrategier som du kan ta med Herren i dine egne personlige bønn til Ham. Jeg vil diskutere noen av disse forskjellige typer bønnestrategier i andre artikler. Men for denne artikkels skyld og denne teksten vil jeg gi deg noen spesifikke vers som forteller oss at noen ganger må vi be direkte til Gud Faderen for å få en fullstendig helbredelse til å manifestere.


De første 3 versene forteller oss spesielt å "be" til Gud når vi er syke og trenger en helbredelse.

 • "Er det noen blant dere som lider? Da skal han be." (Jakob.5:13)


 • "Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt."(Jakob.5:14~15)


 • "Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, han ba og la hendene på ham og helbredet ham." (Apostlenes.gj.28:8)


 • "Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye." (Jakob.5:16)


 • "La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid." (Hebreerne.4:16)


 • "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere." (Matteus.7:7)


 • "Dere har ikke, fordi dere ikke ber." (Jakob.4:2)


 • "Det er ingen som kaller på ditt navn,som våkner opp og holder fast ved deg." (Jesaja.64:6)


 • "Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg i murrevnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen." (Esekiel.22:30)


 • "Han så ikke noen som kom til hjelp, han undret seg over at ingen grep inn. Men hans arm ga ham seier, hans rettferd støttet ham." (Jesaja.59:16)


 • "Han sa at han ville utrydde dem,men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme." (Salmene.106:23)

Legg merke til at de siste 4 versene viser oss at Gud faktisk ser etter forbønnsmenn som er villige til å stå i gapet for andre mennesker som trenger Guds hjelp på en eller annen måte! Og i noen av disse situasjonene har disse menneskene blitt syk og trenger en fysisk helbredelse fra Herren. Som forbeder kan du faktisk stå i gapet for disse menneskene og be til Gud for deres helbredelse.


Jeg har gjort en mye mer detaljert artikkel om kraften til forbønnen og hvor kraftig et våpen det egentlig er i hendene på noen som vet hvordan man gjør dette med Gud Faderen. Mange store mirakler kan hentes fra himmelen med denne typen rådende forbønn.


Neste : Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne