Gud Faderen ønsker å helbrede deg

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Helbredende vers fra Bibelen

Gud Faderen ønsker å helbrede deg

Alle de versene jeg har nevnt viser oss definitivt at ikke bare har Gud Faderen personlighetskarakterist-ika som vil helbrede oss, men at han også har den fulle guddomm-elige kraften til å faktisk kunne helbrede oss - uansett hvor tung, alvorlig lidelsen eller sykdommen kan være.


Men vil Han egentlig gjøre det hvis du nærmer deg ham i dine bønner?

Disse neste versene vil vise deg at Gud ikke bare vil helbrede oss - men at Han kan og vil helbrede oss om visse forhold er oppfylt. Ikke bare gir Bibelen oss kunnskap og informasjon om Guds og Jesu personlighetskarakterer, men det viser oss også hvor mange ganger tidligere Gud og Jesus faktisk har helbredet andre mennesker.


Når du har lest hvor mange ganger Gud og Jesus helbredet andre mennesker tilbake i både det gamle og i det nye testamentet, vil dette bidra til å bygge opp din egen tro og tro på at bare Gud og Jesus også kan gjøre akkurat det samme for deg.

Bibelen forteller oss at Gud Faderen ikke gjør forskjell på mennesker - noe som betyr at han elsker hver person han noensinne har skapt likt og betingelsesløst. Dette forteller oss at hvis både Gud og Jesus helbredet folk tilbake i både GT og NT - så er det ingen grunn til at vi ikke kan nærme oss ham for vår egen personlige helbredelse når vi kanskje trenger det i disse tider.

Igjen, studer disse neste sett med vers veldig nøye. Disse spesifikke versene viser alle hvordan Gud Faderen kan helbrede sine egne hvis de vandrer riktig med Ham.


Dette første verset er et stort grunnleggende vers som trenger å være fullt forpliktet til å minnes. Det forteller oss at Gud Faderen ikke forandrer seg - noensinne! Med andre ord, Gud Faderen er den samme i dag som han var i går, og at han vil være den samme for all evighet. Det er derfor Gud Faderen er helt pålitelig.

Hvis Gud Faderen er den samme i dag som han var i går - og hvis han helbredet folk tilbake i det gamle testamentets dager - så betyr det at han kan og vil fortsette å helbrede i dag. Derfor er guddommelig helbredelse fortsatt for alle i denne dag og alder. Gaven av helbredelse stoppet ikke etter at det første settet av apostler forlot scenen. Her er verset:

 • Jeg, Herren, har ikke forandret meg... (Malaki 3:6)

2. Disse neste versene viser oss alle de ganger som Gud Faderen helbredet sitt eget utvalgte folk tilbake i Det Gamle Testamentet. Hvis Gud Faderen ikke har forandret seg, og hvis han helbredet sitt eget utvalgte folk helt tilbake i Det Gamle Testamentet, betyr dette at han kan, og vil fortsette å helbrede sine egne utvalgte mennesker i Det Nye Testamentet, som alle er frelst og født-igjen kristne!


Det aller første verset vil spesielt fortelle oss at hvis vi tilhører Jesus, så er vi alle en del av "Abrahams frø", og vi er således alle "arvinger" til de samme velsignelsene som Gud Faderen ga det jødiske folk tilbake i Gamle Testamentet. Og en av disse velsignelsene var guddommelig helbredelse når de måtte trenge det.


Disse versene vil vise deg hvor aktiv Gud Faderen egentlig var innenfor guddommelig helbredelse da det jødiske folk vandret riktig med Ham.

 1. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet. (Galaterne.3:29)


 1. Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» (2.Mosebok.15:26)


 1. Herren skal holde all sykdom borte fra deg. På deg skal han ikke legge noen av de onde og smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt, men han skal legge dem på alle som hater deg. (5.Mosebok.7:15)


 1. Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål. (2.Mosebok.23:26)


 1. Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven.           (Salmene.107:20)


 1. Så førte han dem ut med sølv og gull, ingen i stammene hans snublet. (Salmene.105:37)


 1. Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. (Salmene.103:3)


 1. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes. (Salmene.34:20~21)


 1. Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren...        (Jeremia.30:17)


 1. Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. (Salmene.30:3)


 1. Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres. (Salmene.147:3)


 1. Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. (Filipperne.4:19)


 1. Frykt Herren, dere hans hellige! De som frykter ham, lider ingen nød. (Salmene.34:10)


 1. For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han hol

der ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd. (Salmene.84:12)


 1. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. (Johannes.10:10)

Alle de ovennevnte versene viser oss definitivt hvor aktiv Gud Faderen egentlig var i å ta vare på det jødiske folk tilbake i det Gamle Testamentet. Legg merke til noen av de spesifikke formuleringene:

 1. Ikke legge på deg alle de sykdommene


 1. Holde all sykdom borte fra deg


 1. Sendte sitt ord og helbredet dem


 1. Ingen i stammene hans snublet.


 1. Leger alle dine sykdommer


 1. Bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal bryte


 1. Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk


 1. Leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres

Legg merke til at i tre av disse versene gir Gud dem fullkommen helse når han spesifikt sier at "ingen" av sykdommene skal falle på dem, at det ikke var "noen svake blant stammene" og at han ville ta bort "all "Sykdom iblant dem.


Igjen, hvis Gud Faderen gjorde dette for det jødiske folk tilbake i Gamle Testamentet, og vi har en ny og bedre pakt gjennom Hans Sønn Jesus Kristus i Det Nye Testamentet - da burde vi alle ha tilgang til de samme velsignelsene som det jødiske folk Hadde - og en av disse velsignelsene hadde guddommelig helse og guddommelig helbredelse da det virkelig var nødvendig fra ham!


Neste : Jesus Kristus ønsker å helbrede deg


Oversikt over alle artiklene i denne serien.


Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45