Hindringer for å motta en helbredelse

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Helbredende vers fra Bibelen

Hindringer for å motta en helbredelse

Noen ganger vil ikke Gud bevege seg for å helbrede noen på grunn av en eller annen type blokkering eller hindring. Når denne personen finner ut hva den blokkeringen eller hindringen er, og den blir ordentlig fjernet, vil Gud mange ganger gå tilbake for å helbrede dem.


Følgende vers gir deg en stor innsikt i hva noen av disse hindringene og blokkeringene kan

være. Igjen, studer disse versene 

nøye og sørg for at du ikke har noen av disse mulige hindringene, før du nærmer deg Gud for din egen personlige helbredelse. Hvis du har noen av disse blokkeringene eller hindringene som fungerer i livet ditt, vil du kaste bort både din tid og Guds tid hvis du begynner å be om en helbredelse før den blokken er fjernet.


1. Den første blokken, og dette er en stor, den er synden av utilgivelse. Som du vil se i det følgende skriftverset, vil Gud Faderen ikke engang høre noen av dine egne personlige bønner hvis du holder noen form for utilgivelse mot noen. Og hvis Gud ikke vil høre noen av dine egne personlige bønner - så vil du få liten eller ingen sjanse til å få noen form for guddommelig helbredelse fra Ham.

Denne spesielle synden er en synd som Gud virkelig ikke liker. Det faktum at han spesifikt isolerer denne synden i forhold til din personlige bønn i det følgende skriftverset, viser deg den ytre betydningen av det, og at Han ikke vil at du holder noen form for utilgivelse mot noen andre - uansett hvor ille som helst noen andre kan ha skadet eller gjort deg urett i fortiden din.

Jeg har lest vitnesbyrd etter vitnesbyrd fra folk som går med Guds helbredende kraft som en del av deres salvelse, men mange ganger vil ikke Gud helbrede noen som holder noen form for utilgivelse mot noen andre. Men når den utilgivelsen har blitt ordentlig tatt seg av og fjernet, da går Gud inn for å helbrede den personen.


Hvis du opererer i denne spesifikke synden og holder noen form for alvorlig motvilje eller utilgivelse mot noen andre - da må du gå for Gud Faderen, bekjenne denne synden og så fortelle Ham at du nå vil tilgi alt det de spesifikke personene i fortiden noensinne har gjort seg skyldig i.


Fortell ham at selv om du ikke "føler" som om du tilgir disse menneskene i ditt eget sinn og følelser, fortell ham at du nå tar et dristig steg av tro og at du nå skal gjøre denne bekjennelsen med munnen din, utenfor ditt sinn, og at du vil gjøre ditt beste for ikke å holde fortiden mot disse menneskene.


Hvis du er villig til å ta denne typen mektige standpunkt med Herren, vil Gud i løpet av tiden begynne å ta ut de negative følelsene til den utilgivelsen, og ganske snart vil du ikke lenger føle denne utilgivelsen mot den personen som du gjorde tidligere. Gud vil gjøre indre åndelig kirurgi på innsiden av deg for å fjerne alle disse negative følelsene. Her er verset:

  • "Men NÅR DERE STÅR OG BER og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger". (Markus.11:25~26)

Hvis Gud ikke vil tilgi deg dine egne overtredelser hvis du driver i denne synden når du prøver å be til Ham - så tror jeg også at han kanskje ikke svarer på noen av dine bønner når du prøver å be for noe spesifikt. Jeg tror at de fire nøkkelordene i verset ovenfor er "når dere står og ber."


2. Disse neste 6 versene vil følge veldig pent opp til verset ovenfor om utilgivelse. Det første verset i dette neste settet vil fortelle deg at hvis du har noen form for "misgjerninger" som du opererer i, da vil det få Gud Faderen til å skjule sitt ansikt fra deg og at han da ikke vil "høre" deg når du prøver å be til ham.


Hvis du driver med å lure din ektefelle og opererer i utroskapens synd, så er det en veldig god sjanse for at Gud ikke hører noen av dine bønner. Og hvis Gud ikke hører noen av dine personlige bønner til Ham, så kan du kanskje ikke motta en guddommelig helbredelse fra Ham når du virkelig trenger en.


Så hvis du er virkelig seriøs om å ønske å nærme deg Gud Faderen for en guddommelig helbredelse, må du først sørge for at du ikke har noen synder som må bli tilgitt og vasket rent under Jesu blod. Du vil kanskje spørre Den Hellige Ånd om å hjelpe deg. Be Ham om å vise deg om det er noen synder som du kanskje ikke er klar over, det må bli tilstått, tilgitt og vasket rent under Jesu blod.


Hvis du er villig til å gå så langt med Herren, kan du ha fjernet noen store blokker eller hindringer i å kunne motta en guddommelig helbredelse fra Ham. Du har kanskje bare dramatisk økt sjansene dine for nå å kunne motta en guddommelig helbredelse fra Gud.


Her er versene. Legg merke til den spesifikke formuleringen i noen av disse versene - at Gud vil "høre de rettferdiges bønn", men at han er "langt fra de onde", at han ikke vil holde noe godt av de som går "rettferdig", at vi vil få svar på våre bønner hvis vi "holder hans bud og gjør dem" og at han ikke vil sette "ingen av disse sykdommene på deg" hvis du "gjør det som er rett i hans øyne og holder alle hans vedtekter".


Hold disse versene foran og midt i din vandring med Herren, slik at du ikke gjør noe som hindrer Ham i å arbeide fullstendig i din egen personlige vandring med Ham.

  1. Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres  skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere. (Jesaja.59:2)


  1. Herren er langt borte fra de urettferdige, men han hører de rettferdiges bønn. (Ordspråkene.15:29)


  1. For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd. (Salmene.84:12)


  1. Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. (1.Johannes.3:22)


  1. Min sønn, glem ikke min rettledning, ta vare på mine bud i hjertet! For de gir deg mange år og et langt liv og overflod av fred. (Ordspråkene.3:1-2)


  1. «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er  rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da   skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» (2.Mosebok.15:26)

Jeg tror at alle disse versene gir oss stor innsikt om hvorfor vi noen ganger ikke får svar på noen av våre bønner, særlig når det gjelder guddommelig helbredelse. Det er rett og slett ingen sukkerglasur hva disse versene prøver å fortelle oss.


Selv om hele våre i fortid, nåtid og fremtidige synder vil bli fullstendig tilgitt under Jesu blod, må vi fortsatt gjøre all vår innsats for å holde oss unna synden. Og når vi vet at vi har gått inn i en bestemt synd, må vi gjenkjenne det og innrømme det for Herren, og bekjenne det til Ham som synd, så vi kan motta hans fulle tilgivelse for det.


Jeg tror at en av hovedgrunnene til at flere mennesker ikke mottar guddommelige helbredelser fra Herren, kan skyldes synder som kanskje ikke har blitt tilgitt, fordi de ikke har blitt gjenkjent som faktiske synder, eller at personen ikke er villig til å få sine synder riktig håndtert av Gud Faderen.


En person kan operere i synd av utroskap, som han rett og slett ikke vil gi opp. Og til han gjør det, er det en veldig stor sjanse for at Gud ikke vil høre noen av hans bønner, særlig i guddommelig helbredelse.


Derfor anbefaler jeg sterkt at alle som søker etter et stort mirakel fra Gud i guddommelig helbredelse - at du ber Den Hellige Ånd om å hjelpe deg med å oppdage hva disse syndene kan være, som vil trenge å innrømmes og tilgis med Gud Faderen. Denne strategien her kan være forskjellen på om du vil motta en full guddommelig helbredelse fra Herren eller ikke.


Neste : Psykologiske faktorer


Oversikt over alle artiklene i denne serien

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45