Vår Gud er en barmhjertig Gud

Helbredende vers fra Bibelen

 Vår Gud er en barmhjertig Gud

Jesus helbreder kvinne med blødninger

Det aller første du virkelig må forstå er hvor god og barmhjertig Gud og Jesus egentlig er. Hver gang Gud bestemmer seg for å helbrede noen, viser han utrolig barmhjertighet, kjærlighet, godhet og medfølelse mot den personen. Så det første du må forstå fra Skriften er de spesifikke versene som vil vise oss hvor barmhjertig, snill og medfølende Gud Faderen virkelig er.

Du må innse at Gud Faderen har disse egenskapene i hans personlighet. Hvis du ikke tror at Gud Faderen er en god, barmhjertig, kjærlig, snill og medfølende Gud - så kan du kanskje ikke motta en guddommelig helbredelse fra Ham fordi du ikke vil ha nok tro, og tro på hans evne at Han til og med ønsker å helbrede deg i utgangspunktet.


Mange mennesker er livredd for Gud Faderen. De vet at han har en side med dømmekraft og vrede i sin personlighet, og som et resultat har de blitt for redd for å nærme seg ham for å inngå noen form for nært personlig forhold til ham. Og så når de blir syke og trenger en guddommelig helbredelse fra Ham, er de for redd for å prøve å nærme seg Ham for deres helbredelse.


Så det første som hver kristen virkelig må ta tak i hvis de vil prøve å presse inn for en guddommelig helbredelse, er at Gud Faderen virkelig har en veldig kjærlig og øm side til hans personlighet - og at det meste av tiden ønsker han egentlig å helbrede oss, og bidra til å redde oss ut av enhver ugunstig situasjon som vi kanskje nettopp har falt inn i. Og enhver form for lidelse eller sykdom er definitivt en ugunstig situasjon.


Undersøk disse første versene veldig, veldig nøye. Når du leser ett vers etter det andre, vil du virkelig se hvor kjærlig, snill, god, barmhjertig og medfølende Gud Faderen egentlig er - og som sådan har Han et naturlig ønske i hans personlighet om å hjelpe sine barn ut av vansker om de trenger noen form for hjelp eller befrielse fra ham.

  • "Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn..." (Nehemja.9:17)


  • "Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn."  (Salmene.103:8)


  • "Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet." (Salmene.86:15)


  • "Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn..." (Joel.2:13)


  • "Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn. Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt." (Salmene 145:8-9)


  • "Herren er god, evig er hans miskunn..." (Salmene.100:5)


  • "Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham...Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham."(Salmene.103:11,17)

Legg merke til at ordene «nådig eller miskunn» er angitt i hvert av disse skriftversene. Hver gang Gud bestemmer seg for å helbrede noen, viser han utrolig nåde mot den personen. Disse versene forteller oss alle at ikke bare har Gud miskunn - men at han er "rik på miskunn." Med andre ord er han full av nåde og godhet.


For de av dere som er for redd for å nærme dere Gud med enhver form for meningsfylt personlig forhold, legg merke til at flere av disse versene sier at Gud Faderen er «sen til vrede». Disse versene forteller oss at Gud har en lang lunte. Gud eksploderer ikke så lett og raskt som noen av oss vil gjøre. Det skal virkelig litt til for å få Ham til å miste sitt temperament. Alle disse versene viser deg at du har absolutt ingenting å frykte i å nærme deg Gud for å inngå et nært, kjærlig, personlig forhold med Ham.


Gud er din perfekte kjærlige Far, og Han har ingenting annet enn dine beste interesser på hjertet. Hvis du har blitt rammet av noen form for lidelse eller sykdom - ikke vær redd for å nærme deg ham for en guddommelig helbredelse. Du kan bli hyggelig overrasket over det han kanskje vil gjøre for deg.


Neste : Gud Faderen har kraften til å helbrede deg

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne