Vår Gud er en barmhjertig Gud

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Helbredende vers fra Bibelen

 Vår Gud er en barmhjertig Gud

Det aller første du virkelig må forstå er hvor god og barmhjertig Gud og Jesus egentlig er. Hver gang Gud bestemmer seg for å helbrede noen, viser han utrolig barmhjertighet, kjærlighet, godhet og medfølelse mot den personen. Så det første du må forstå fra Skriften er de spesifikke versene som vil vise oss hvor barmhjertig, snill og medfølende Gud Faderen egentlig er.


Du må innse at Gud Faderen har

disse egenskapene i hans personlighet. Hvis du ikke tror at Gud Faderen er en god, barmhjertig, kjærlig, snill og medfølende Gud - så kan du kanskje ikke motta en guddommelig helbredelse fra Ham fordi du ikke vil ha nok tro, og tro på hans evne at Han til og med ønsker å helbrede deg i utgangspunktet.


Mange mennesker er livredd for Gud Faderen. De vet at han har en side med dømmekraft og vrede i sin personlighet, og som et resultat har de blitt for redd for å nærme seg ham for å inngå noen form for nært personlig forhold til ham. Og så når de blir syke og trenger en guddommelig helbredelse fra Ham, er de for redd for å prøve å nærme seg Ham for deres helbredelse.


Så det første som hver kristen virkelig må ta tak i hvis de vil prøve å presse inn for en guddommelig helbredelse, er at Gud Faderen virkelig har en veldig kjærlig og øm side til hans personlighet - og at det meste av tiden ønsker han egentlig å helbrede oss, og bidra til å redde oss ut av enhver ugunstig situasjon som vi kanskje nettopp har falt inn i. Og enhver form for lidelse eller sykdom er definitivt en ugunstig situasjon.


Undersøk disse første versene veldig, veldig nøye. Når du leser ett vers etter det andre, vil du virkelig se hvor kjærlig, snill, god, barmhjertig og medfølende Gud Faderen egentlig er - og som sådan har Han et naturlig ønske i hans personlighet om å hjelpe sine barn ut av vansker om de trenger noen form for hjelp eller befrielse fra ham.

  1. Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn... (Nehemja.9:17)


  1. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. (Salmene.103:8)


  1. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. (Salmene.86:15)


  1. Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn... (Joel.2:13)


  1. Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn. Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt. (Salmene 145:8-9)


  1. Herren er god, evig er hans miskunn... (Salmene.100:5)


  1. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham...Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham. (Salmene.103:11,17)

Legg merke til at ordene «nådig eller miskunn» er angitt i hvert av disse skriftversene. Hver gang Gud bestemmer seg for å helbrede noen, viser han utrolig nåde mot den personen. Disse versene forteller oss alle at ikke bare har Gud miskunn - men at han er "rik på miskunn." Med andre ord er han full av nåde og godhet.


For de av dere som er for redd for å nærme dere Gud med enhver form for meningsfylt personlig forhold, legg merke til at flere av disse versene sier at Gud Faderen er «sen til vrede». Disse versene forteller oss at Gud har en lang lunte. Gud eksploderer ikke så lett og raskt som noen av oss vil gjøre. Det skal virkelig litt til for å få Ham til å miste sitt temperament. Alle disse versene viser deg at du har absolutt ingenting å frykte i å nærme deg Gud for å inngå et nært, kjærlig, personlig forhold med Ham.


Gud er din perfekte kjærlige Far, og Han har ingenting annet enn dine beste interesser på hjertet. Hvis du har blitt rammet av noen form for lidelse eller sykdom - ikke vær redd for å nærme deg ham for en guddommelig helbredelse. Du kan bli hyggelig overrasket med det han kanskje bare gjør for deg.


Neste : Gud Faderen har kraften til å helbrede deg


Oversikt over alle artiklene i denne serien.

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45